impulsenwoortblind logo
dsc_0081.jpg
impulswoortblind logo

Impuls & Woortblind ledenvoordeel


Impuls & Woortblind biedt vele voordelen en extra's:

3x per jaar Impuls & Woortblind Magazine,
50% ledenkorting bij themabijeenkomsten,
Advies, informatie en belangenbehartiging,
het Netwerk Volwassenen met dyslexie,
en AD(H)D cafés door het hele land.


Verschillende aanbieders geven korting op o.a. coaching aan leden van Impuls & Woortblind.


Dus waar op nog wachten?

Klik hier om lid te worden.


Vergoeding verzekering

Kijk hier welke verzekeringen ons lidmaatschap vergoeden.

Verzekeringen en ggz

 

Meer maatwerk


Impuls & Woortblind is van mening dat er bij de aanvraag van een verzekering, veel meer dan nu het geval is, gekeken moet worden naar het individu. De ooit gestelde diagnose ADHD, of een andere GGZ-diagnose, vormt geen vaststaand risico. Dat is onze boodschap aan verzekeraars.

 

Sommige verzekeraars, weten wij, hebben ook al een slag gemaakt in het toepassen van meer maatwerk. Zij vragen wél meer informatie op en slaan niet meteen de deur dicht op grond van een diagnose.

 

Maar helaas wordt er meestal wel een fors hogere premie gevraagd en/of alle psychisch-gerelateerde klachten worden uitgesloten van de verzekering.
 

Verzekeraars bijpraten
Wij denken dat dit beter kan. Maar we hebben de verzekeraars hier wel bij nodig. Zij moeten bereid zijn hun beleid humaner te maken. Aan ons de taak hen te laten weten dat hun huidige beleid velen van ons treft. En dat het ook anders kan. Dat mensen prima kunnen functioneren, ook met een GGZ-diagnose. 

 

Expert meeting verzekeringen en GGZ

 

Op 10 februari 2015 is de eerste stap gezet naar een beleid om verzekeringen toegankelijker te maken voor mensen die ooit een GGZ-diagnose gekregen hebben.

Impuls & Woortblind heeft samen met het Verbond van Verzekeraars een expertmeeting georganiseerd. Daarbij ging het om twee private verzekeringen: een overlijdensrisicoverzekering (soms nodig voor de aankoop van een huis) en de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Deze expertmeeting is mogelijk gemaakt door Samen Sterk Zonder Stigma.

 

Kennisuitwisseling
De expertmeeting, die bij het Verbond plaatsvindt en met name bedoeld is voor medisch acceptanten en adviseurs, heeft één belangrijk doel: kennisuitwisseling. Namens de wetenschap spreken Impuls & Woortblind-voorzitter Rob Pereira (ADHD), prof. dr. Robert Schoevers (Depressie) en prof. dr. Ralph Kupka (Bipolaire stoornissen). Namens verzekeraars komen Robert Kneepkens (Achmea) en Eric Groenewegen (Nationale Nederlanden) aan het woord. En namens de consumenten en zelfstandigen Marcel Ruwers.

Marcel Ruwers heeft eind vorig jaar ook zijn verhaal bij RADAR gedaan op tv. Door hier ook zijn verhaal te vertellen krijg thet gevoel van onterechte uitsluiting een gezicht.

 

Grote onderlinge verschillen

Uit de drie presentaties van de deskundigen komt duidelijk naar voren dat er grote verschillen zijn tussen mensen die ooit in hun leven een diagnose ADHD/ADD, depressie of bipolair hebben gekregen. Een groot gedeelte functioneert behoorlijk tot goed door een juiste en trouw gevolgde behandeling. Een klein gedeelte groeit uiteindelijk over de diagnose heen. De wetenschappers onderkennen echter ook dat er geen heldere handvatten zijn om deze verschillen om te zetten naar pasklare risicocalculaties, zoals verzekeraars die het liefst hanteren.

 

Inbreng patientenverenigingen

Toch zijn de aanwezigen doordrongen van het feit dat er meer maatwerk toegepast moet worden bij de acceptatie van mensen met een GGZ aandoening. 

En daarvoor is de input van patientenverenigingen en klinische experts essentieel, aldus de vertegenwoordigers vanuit de verzekeraars. Met de inbreng van deze bronnen van specialistische kennis zijn al eerder verzekeringsoplossingen verzonnen voor HIV, mensen met FH (Familiaire hypercholesterolemie) en borst- en eierstokkanker. 

 

Knelpunten

Los van concrete cijfers komen er nog een aantal andere knelpunten voorbij, die maatwerk soms lastig maken. Zo is het bij een AOV niet altijd gemakkelijk om voldoende informatie over iemands arbeidsverleden te krijgen, of iemand heeft simpelweg nog geen arbeidsverleden.

 

Ander struikelblok is het opvragen van meer informatie bij een behandelaar uit de GGZ. Die geeft vaak weinig informatie, vanwege de privacy. Maar daarmee voedt hij eventueel ook de angst dat er juist wel meer speelt. Vaak is de vraag vanuit een verzekeraar echter zo algemeen dat dit ook een begrijpelijke reactie is vanuit een behandelaar. Verzekeraars zouden specifieker kunnen aangeven wat ze precies willen weten.

 

Kortom: er is een wereld te winnen met betere communicatie tussen verzekeraars en de experts op het gebied van een bepaalde aandoening: behandelaars én de patientenvereniging. 

 

In gesprek blijven

Impuls & Woortblind en het Verbond van Verzekeraars zijn zeer positief over deze eerste expertmeeting. Er gaat zeker een vervolg komen op deze bijeenkomst. We gaan inzetten op eenzelfde traject zoals dat ook met bovenstaande aandoeningen gebeurd is. 

 

VN-Verdrag voor gehandicapten

 

In 2016 zal Nederland eindelijk het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap ratificeren. Met dit verdrag wordt de gelijke behandeling van mensen met een handicap (waaronder ook onze doelgroepen vallen) naar een hoger plan getild. Het gaat over zaken als recht op toegang tot regulier onderwijs en een verbod op discriminatie, ook op het gebied van goederen en diensten, waaronder private verzekeringen vallen.

 

Zo moeten verzekeraars op basis van dit VN-verdrag voortaan van goeden huizen komen om iemand op grond van diens ADHD zomaar te weigeren voor een verzekering. Mocht je als individu of als belangenorganisatie toch discriminatie ervaren, dan kun je een rapportage indienen bij het VN-comité of het College van de Rechten van de mens. Daarmee wordt de regering dan op haar vingers getikt. De ratificatie verplicht verzekeraars dus NIET om iedereen met een GGZ-aandoening te accepteren, maar ze verplicht hen wel om beter dan nu het geval is te onderbouwen waarom iemand eventueel geweigerd wordt.

 

De komst van dit VN-Verdrag is dus voor verzekeraars wel een extra stok achter de deur om, in samenwerking met ons, te komen tot heldere en onderbouwde informatie over wanneer iemand wel en wanneer iemand niet geaccepteerd kan worden voor een verzekering.

 

Tips voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

Helaas kunnen we je niet veel tips geven. We krijgen te weinig ervaringen van mensen met AD(H)D binnen om een duidelijk beeld te hebben van bijvoorbeeld verzekeraars die wel of juist niet ADHD-vriendelijk zouden zijn. 

 

Wel een algemene tip: mensen met hogere risico’s worden gemakkelijker verzekerd als ze vragen om een verzekering met een dalend verzekerd bedrag (bijv. 100.000 dalend naar 0 in 10 jaar tijd). Dalende verzekeringen sluiten prima aan bij hypotheken, omdat de hypotheekschuld ook naar 0 daalt door maandelijkse aflossingen. 

Dit kan dus goed werken bij een levensverzekering / overlijdensrisicoverzekering, vaak nodig bij de koop van een huis en verplicht bij een hypotheek met NHG.

 

De daling van het verzekerd bedrag moet gelijk lopen met de daling van de hypotheekschuld. Dit kan lineair verlopen (elke maand wordt een vast bedrag afgelost) of annuïtair (het aflossingsbedrag stijgt in de loop der jaren). Bij annuïtair dalende hypotheekschuld en verzekerd bedrag moet de annuïteit van beide met hetzelfde percentage berekend worden. Dit is vaak 4%, maar kan ook hoger of lager zijn

 

Meer weten?

 

Lees de eerdere berichtgeving van Impuls & Woortblind over dit onderwerp.

 

Lees over de uitslag van onze ledenenquete over verzekeringen een GGZ-aandoeningen.

 

Lees het interview met Theresia Degener, lid van het VN-comité, over het VN-Verdrag  voor gehandicapten.

 

Lees het artikel ADHD en Overlijden uit Impuls & Woortblind Magazine nr 2, juli 2015

 

Lees het nieuwsbericht over behandeling van het Verdrag in de Tweede Kamer, dec 2015.

 

Jouw ervaring?

 

Heb jij een ervaring met een verzekeraar die jou op grond van je ADHD/ADD heeft afgewezen of juist heeft geaccpeteerd voor een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Mail ons!

 

 

 

Contact: 033 24734 84   I   Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk  I  [email protected]   |   Sitemap

Powered by : QualitySites4All