impulsenwoortblind logo
dsc_0081.jpgdsc_0076.jpg
impulswoortblind logo

Impuls & Woortblind ledenvoordeel


Impuls & Woortblind biedt vele voordelen en extra's:

3x per jaar Impuls & Woortblind Magazine,
50% ledenkorting bij themabijeenkomsten,
Advies, informatie en belangenbehartiging,
het Netwerk Volwassenen met dyslexie,
en AD(H)D cafés door het hele land.


Verschillende aanbieders geven korting op o.a. coaching aan leden van Impuls & Woortblind.


Dus waar op nog wachten?

Klik hier om lid te worden.


Vergoeding verzekering

Kijk hier welke verzekeringen ons lidmaatschap vergoeden.

Nieuws over adhd, add, dyslexie en dyscalculie - impuls & Woortblind

 

Nieuwsberichten over ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie, geselecteerd door Impuls & Woortblind.
Kijk ook bij onze oproepen en Nieuwsbrieven voor meer nieuws over deze onderwerpen.
Onder dossiers vind je de thema's waarop Impuls & Woortblind actief is, in het belang van onze doelgroep.

 

 

 [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   >>   
  
Datum  23-02-2017
Bericht  Kamer en staatssecretaris: dyslexieverklaring moet snel beter

Kamer en staatssecretaris Dekker van onderwijs zijn het eens dat er snel stappen gezet moeten worden om te zorgen dat er alleen nog deugdelijke dyslexieveverklaringen worden afgegeven.

 

Hiermee krijgen alleen de échte dyslecten (zo'n 3 % van de mensen) zo'n verklaring, na gedegen diagnostiek en mét een bijbehorende indicatie voor behandeling. Alleen zorgverleners met aantoonbare kennis van en ervaring met dyslexiezorg mogen deze verklaringen nog opstellen als onderdeel van hun werk.

 

Binnenkort volgt waarschijnlijk een gesprek om verdere invulling aan deze doelstelling te geven tussen Dekker en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), de beroepsorganisaties NIP en NVO. Het voorstel van de betrokken organisaties is om een Richtlijn Dyslexie op te stellen.

 

Zo is te lezen op de website van de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders).

Onderaan dat bericht vind je ook een dowloadbare Prezi-presentatie over het voorstel voor verbetering van bovengenoemde organisaties.

 

In de laatste sheet (37) van deze presentatie stellen zij voor de dyslexieverklaring als term af te schaffen en te vervangen door 'Diagnose Dyslexie'. Punt 2 van sheet 37: 'Onderdeel van elke Diagnose Dyslexie is een handelingsgericht advies voor het onderwijs'.

 

Dit lijken mooie aanzetten om te voorkomen dat elke zelfbenoemde dyslexie-expert een dyslexieverklaring kan optikken zonder gedegen onderbouwing.

  
Datum  21-02-2017
Bericht  ADHD en hersenverschillen

Zoals beloofd een toelichting van onderzoekster Martine Hoogman op haar onderzoek naar de hersenverschillen bij ADHD. Ze geeft oa antwoord op:


-wat betekent dit voor volwassenen met ADHD?
-is er ook gekeken naar ADD?
-de kritische vragen die er op het onderzoek gekomen zijn.

 

Veel studies met kleine groepen
Er zijn al veel hersenstudies over ADHD gepubliceerd, en ze hebben allemaal hun individuele bijdrage geleverd aan de wetenschap. Maar omdat hersenonderzoek duur is, zijn de onderzoeksgroepen vaak klein, en daardoor worden soms effecten gemist. Daarnaast worden veel verschillende methodes gebruikt om de gegevens te analyseren, en dat maakt het vergelijken van de studies lastig. Hierdoor zijn inconsistente uitkomsten in de literatuur te vinden en bestaat er nog steeds vrij veel onduidelijkheid over de neurobiologie van ADHD.

 

Expertise delen
Om de neurobiologie beter te kunnen begrijpen, hebben we de ENIGMA-ADHD werkgroep opgericht. Dit is een samenwerking van de meeste vooraanstaande psychiaters, neurowetenschappers, psychologen en genetici op het gebied van ADHD over de hele wereld, die het doel heeft om expertise te delen en bestaande data uit eerdere onderzoeken opnieuw te analyseren en vervolgens te combineren. Op deze manier kunnen we de hersenen van zeer grote groepen mensen onderzoeken en nauwkeurigere uitspraken doen over effecten van ADHD op de structuur van het brein op verschillende leeftijden. Het eerste artikel van onze ENIGMA-ADHD werkgroep werd vorige week gepubliceerd in het vooraanstaande blad The Lancet Psychiatry en kreeg veel aandacht in de media.

 

Samenvatting van de resultaten
Wij onderzochten 7 verschillende hersengebieden in het binnenste gedeelte van het brein, onder de hersenschors (subcorticale gebieden), en vonden dat 5 van de 7 bij mensen met de diagnose ADHD kleiner van volume waren, vergeleken met mensen zonder ADHD. De amygdala, gebieden in het striatum (accumbens, caudate nucleus en putamen) en de hippocampus waren ongeveer 1% kleiner bij mensen met ADHD. Die verschillen waren het sterkst aanwezig in de kindertijd, en bij de volwassen groep waren die verschillen niet meer significant. Daarnaast keken we naar het effect van de aanwezigheid van comorbide stoornissen (stemming en angst stoornissen, en verslaving) en van medicatie (stimulantia). Geen van beide leek effecten te hebben op het brein. We vonden ook geen effect van de ernst van ADHD, het aantal symptomen, op het brein. Eerder was er al wel een verband gevonden tussen de ernst van ADHD en hersenstructuur, maar dit was op een andere plaats in de hersenen, de cortex (Shaw, AMJP, 2011).

 

Emotieregulatie
Als we onze resultaten vergelijken met onderzoek bij andere psychiatrische stoornissen dat op dezelfde manier is uitgevoerd, dan zien we vergelijkbare effecten op het volume. De locatie van de effecten in het brein vertonen overeenkomsten met andere aandoeningen (bijvoorbeeld wordt een kleinere hippocampus ook gezien bij depressie, schizofrenie, en bipolaire stoornis), maar er lijken ook verschillen te zijn. Vergeleken met eerder onderzoek in kleinere groepen zijn met name de bevindingen voor de amygdala en de hippocampus nieuw. De amygdala is een interessante structuur, omdat ze betrokken is bij het verwerken van emoties. Emotieregulatie is vaak een probleem bij mensen met ADHD, maar tot nu toe is hier nog maar weinig onderzoek naar gedaan. Ook de hippocampus is interessant, omdat hier taken als geheugen, maar ook emoties worden gereguleerd.

 

Wat betekent dit?
……..of allereerst, wat betekent dit niet: Het betekent niet, dat we ADHD bij een individuele patiënt in de hersenen kunnen zien, of dat we de diagnose ADHD aan de hand van hersenscans kunnen stellen. De effecten zijn maar heel klein, we kunnen ze alleen zien, als we grote groepen mensen samen onderzoeken. We hebben ook niet naar oorzaak-gevolg relaties gekeken.

 

Geen uitspraak à la ‘hersenverschillen zijn oorzaak van ADHD’
Wij kunnen dus geen uitspraken doen of ADHD wordt veroorzaakt door de hersenverschillen. Ook moeten we voorzichtig zijn met conclusies over leeftijdseffecten omdat onze studie een cross-sectionele studie is. Dat betekent, dat we van elk van de ruim 3000 mensen slechts 1 brein-MRI hebben. Om meer te kunnen zeggen over hoe de hersenen zich ontwikkelen over de leeftijd, hebben we longitudinale studies nodig, die mensen meerdere keren in hun leven meten.

 

Deeltje van de grote puzzel
Wat kunnen we dan wel met de uitkomsten van deze studie: al heel lang vragen we ons af, hoe ADHD in elkaar zit. Dit doen we door op vele niveaus onderzoek te doen; we meten gedrag, cognitie, genetica, de invloeden van omgevingsfactoren en ook de structuur en functie/activiteit van het brein. Dit levert allemaal puzzelstukjes op, die samen het beeld van ADHD moeten vormen. De resultaten van de huidige studie dragen bij aan een beter beeld van de neurobiologie die onderliggend is aan ADHD. De resultaten uit de huidige studie laten zien dat de amygdala, de striatale gebieden en de hippocampus op de een of andere manier aan ADHD gelinkt zijn. Verdere studies naar de verbanden tussen de grootte van de volumes en bijvoorbeeld geheugen, omgaan met beloning, of het herkennen van emoties zullen ons inzicht geven in wat het precies betekent.

 

Vervolgstudies
Tot nu toe hebben we slechts naar 7 gebieden in de hersenen gekeken. Dit is dus ook maar slechts een klein deel, en ook voor andere gebieden zijn er aanwijzingen voor een rol bij ADHD. Op dit moment zijn we met de ENIGMA- ADHD werkgroep dan ook volop bezig naar de dikte en oppervlakte van verschillende gebieden van de hersenschors te kijken, en ook de kleine hersenen (cerebellum) worden nu door ons onderzocht. Er loopt ook al de eerste analyse voor een studie, die gaat kijken naar de connecties tussen de hersengebieden. En het goede nieuws is dat we intussen groeien als werkgroep (inmiddels 34 instituten) waardoor we nog meer gegevens hebben om naar te kijken.

 

Gelden de resultaten ook voor ADD?
We hebben gekeken of we verbanden konden vinden tussen het aantal hyperactieve/impulsieve symptomen en de volumes en ook tussen het aantal symptomen van inattentie en de volumes. Voor beiden vonden we geen significante correlaties. We hebben niet specifiek naar de ADD groep gekeken en dit heeft te maken met de verschillende instrumenten die gebruikt werden om ADD vast te stellen, hierdoor konden we geen grote groepen mensen analyseren om daar met zekerheid uitspraken over te doen. 

 

Hoe zit het nu bij volwassenen met ADHD
De gevonden verschillen in de kindertijd zijn niet meer aanwezig bij de volwassenen met ADHD. Dit is ondersteunend aan de huidige theorie dat er een achterstand is in de volgroeiing van de hersenen, maar dat dit later wordt ingehaald. U zult zich afvragen hoe het dan kan dat er nog wel symptomen zijn op volwassen leeftijd. Een mogelijke verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat er op andere plaatsen in het brein, of in het functioneren van bepaalde hersengebieden wel nog verschillen zouden kunnen zijn. Daar zullen hopelijk onze volgende studies antwoorden op kunnen geven. Er zijn al aanwijzingen dat er wel verschillen zijn in de connecties tussen hersengebieden in volwassenen met ADHD (Yoncheva, JAACAP, 2016) .

 

Kritiek over..de kosten
Ons onderzoek leidde onder andere tot de reactie “Peperdure hersenstudie levert niks op!” van mw. Batstra, een orthopedagoog, in Trouw. Zij schetst helaas een verkeerd beeld. Aan ons onderzoek hebben vooraanstaande experts op het gebied van hersenonderzoek bij ADHD van 23 instituten wereldwijd bijgedragen. We hebben gebruik gemaakt van hersenscans uit eerder onderzoek en daarmee juist uiterst weinig kosten gemaakt. Door de gegevens uit de eerdere studies te combineren, konden we patronen ontdekken die niet zichtbaar waren in de afzonderlijke, vaak heel kleine onderzoeken.

 

…de duiding van de verschillen
Batstra verwijt ons misleidende conclusies te trekken en stelt dat de hersenverschillen tussen de groepen kinderen met en zonder diagnose ADHD verwaarloosbaar klein zijn. En dat die verschillen ook nog vanzelf lijken te verdwijnen als kinderen volwassen worden. Dit is een verkeerde gevolgtrekking. De hersenverschillen tussen kinderen met en zonder ADHD zijn ongeveer gelijk aan de verschillen die voor andere psychiatrische aandoeningen worden gevonden, zoals depressie en schizofrenie. Het is inderdaad zo dat deze effecten heel klein zijn op brein niveau, maar het is onbekend op welke schaal deze effecten doorwerken op bijvoorbeeld het gedrag.

Wat belangrijk is, is dat er verschillen zijn. Deze geven ons aanwijzingen welke mechanismen in de hersenen een rol spelen in de kwetsbaarheid voor ADHD. Deze informatie draagt bij tot een beter begrip van de aandoening, wat erg belangrijk is aangezien er nog zoveel onduidelijk is. Dat die verschillen op oudere leeftijd verdwenen zijn, maakt duidelijk dat ook de hersenen bij kinderen met ADHD zich ontwikkelen en dat later mogelijk een rijpingsachterstand wordt ingelopen. Verder onderzoek moet dit uitwijzen.

 

Onderzoek versterkt begrip
Veel kinderen met ADHD en hun ouders hebben baat bij gedragsmatige behandelingen. Onderzoek naar biologische mechanismen bestrijdt dat op geen enkele wijze, maar versterkt ons begrip van de complexe processen in het zich ontwikkelende brein. De opmerking dat de farmaceutische industrie een rol speelt is ongegrond aangezien wij laten juist zien dat medicatie geen positief/normaliserend effect heeft op de hersenstructuren, terwijl oudere onderzoeken dat wel lieten zien.

 

Met dank aan de onderzoekster, dat zij exclusief voor Impuls & Woortblind deze toelichting heeft geschreven en enkele vragen heeft beantwoord.

(NB: het gedeelte waarin zij ingaat op de kritiek op het onderzoek kun je ook elders tegenkomen)

 

  
Datum  17-02-2017
Bericht  Kinderen met ADHD hebben echt andere hersenen

Het was gisteren al uitgebreid in het nieuws: voor het eerst is aangetoond in onderzoek dat de hersenen van kinderen met ADHD echt in een aantal gebiedjes afwijken van de hersenen van kinderen zonder ADHD. Het gaat om vijf gebiedjes, waaronder de amygdala, die net iets kleiner zijn dan bij kinderen zonder ADHD.

 

Betrouwbaar vanwege groot aantal deelnemers

Een Nederlandse studie van de Nijmeegse onderzoekster Martine Hoogman heeft dit aangetoond. Bijzonder aan deze studie is dat er ruim 3200 deelnemers waren, waardoor de resultaten betrouwbaarder zijn dan die van eerdere onderzoeken.

 

Grote onderlinge verschillen

De onderzoekster benadrukt wel in dit zeer informatieve artikel uit de Volkskrant over het onderzoek dat we nu niet moeten denken dat een hersenscan voortaan uitsluitsel kan bieden of iemand wel of geen ADHD heeft. Daarvoor zijn de onderlinge verschillen te groot. En er zijn ook kinderen met ADHD bij wie de bewuste hersengebiedjes juist iets groter zijn dan bij kinderen zonder ADHD.

 

Geen bewijs voor oorzaak in de hersenen

ADHD-onderzoekster Sarah Durston, ook zijdelings betrokken bij deze grote studie, waarschuwt daarnaast voor een te snelle conclusie, namelijk dat nu bewezen is dat 'de oorzaak van ADHD dus puur in de hersenen zit'. Ze geeft het mooie voorbeeld van jongleurs: "die hebben doorgaans een dikkere motorschors. Maar het is ook bekend dat die motorschors dikker wordt zodra je veel gaat oefenen op jongleren. Dus je kunt niet zeggen: jongleurs kunnen goed jongleren omdat ze een dikke motorschors hebben." (bron: Volkskrant)

Met andere woorden: gedrag dat bij ADHD hoort zou ook tot gevolg kunnen hebben dat bepaalde hersendelen die hierbij betrokken zijn kleiner blijven.

 

Wat betekent dit voor volwassenen?

Opvallend is dat de hersendelen die wat kleiner zijn bij kinderen met ADHD, in volwassen proefpersonen met ADHD doorgaans níet meer kleiner zijn. Wat betekent dit? 

 

Onderzoekster gaat in op vraag over verschil met volwassenen

Op deze vraag zal de onderzoekster, Martine Hoogman, volgende week antwoord proberen te geven. Dus houd onze website in de gaten, want zij zal speciaal voor Impuls & Woortblind hierover een artikel schrijven.

 

 

  
Datum  09-02-2017
Bericht  Dyslexie bestaat echt wel!

Dyslexie het gevolg van slecht onderwijs? Met flink oefenen en stampen zou er geen dyslexie meer bestaan, aldus hoogleraar Anna Bosman, vandaag op de voorpagina van het AD.

 

En bedankt mevrouw Bosman. Wij, vereniging van en voor mensen met o.a. dyslexie, begrijpen uw bezorgdheid over de toename van het aantal dyslectische kinderen en delen die. En er zal zeker op sommige scholen te gemakkelijk gedaan worden over het goed aanleren van spelling.

 

Maar u weet ook dat een goede dyslexie-diagnose pas gesteld wordt als bij langdurig oefenen nog steeds geen verbeteringen optreden bij problemen met lezen en/of spellen. Ook als deze kinderen verder over een goed stel hersens beschikken, waarmee het dus niet aan de intelligentie kan liggen.

 

Onze vereniging heeft vele  volwassen leden met dyslexie, die nog stammen uit de tijd van ‘goed en gedegen onderwijs’, met de nadruk op oefenen en eindeloos stampen. Het heeft bij hen niet mogen baten. Ze hebben namelijk dyslexie. En dan helpt extra oefenen en regeltjes stampen niet of nauwelijks.

 

Mensen met dyslexie hebben hersenen die net iets anders omgaan met opslag en verwerking van informatie. Ze hebben een andere leerstijl dan de gangbare, waardoor automatisering van taal en/of rekenregels gewoon niet goed lukt.

 

Gelukkig gaat dit vaak samen met bijvoorbeeld een groot visueel talent of andere vaardigheden. Dus de meesten van hen komen er wel.

Maar NIET door eindeloos te bikkelen op spelling en andere taalvaardigheden.

 

In de media

Er is veel aandacht besteed aan dit onderwerp. Impuls & Woortblind is ook benaderd voor commentaar door de redactie van Eén Vandaag. Helaas waren we nét niet snel genoeg paraat met een korte quote, waardoor er uiteindelijk iemand van het Regionaal Instituut Dyslexie aan het woord kwam en Jan des Bouvries, BN- er met dyslexie, die eigenlijk heel mooi verwoordde wat hierboven geschetst is.

 

Ook BNR Radio heeft een lange uitzending gewijd aan het onderwerp, waarin verschillende mensen aan bod kwamen en het onderwerp zeer serieus en genuanceerd werd neergezet. Ook door dit programma zijn wij benaderd. Ons actieve lid Sjan Verhoeven heeft gezorgd dat er een cliënt uit haar praktijk aanschoof, die het verhaal over de impact van dyslexie op zijn leven heel goed kon verwoorden.

 

De BNR-uitzending kun je via deze link terugluisteren.

De uitzending van Een vandaag kun je via deze link terugkijken.

Lees hier de reactie van ons actieve lid en dyslexie-expert Nel Hofmeester op het nieuws.

 

UIteraard hebben we dit bericht en onze visie ook gedeeld op onze Facebookpagina, en dit is tot nu toe het meest gedeelde en bekeken bericht ooit!

Maar liefst een kleine 7000 mensen hebben het bericht gezien en er zijn vele reacties op gekomen.

 

  
Datum  03-02-2017
Bericht  Online tool voor re-integratie GRATIS voor leden I & W

Zit jij ziek thuis en is het de bedoeling dat je weer aan de slag gaat via een re-integratietraject?

Dan hebben we goed nieuws voor je!

 

Er is sinds kort een online leerprogramma om je te helpen bij alle obstakels en vragen die je tegenkomt in dit proces: www.mijnreintegratieplan.nl.

 

Impuls & Woortblind is partner in dit programma en kan daarom aan 60 leden een gratis licentie voor dit programma bieden!

 

Wat biedt Mijn Re-integratieplan je precies?

-    Je leert wat er van je verwacht wordt in een re-integratietraject.
-    Je krijgt zicht op mogelijke aanpassingen om het werk beter vol te houden.
-    Je kunt moeilijke gesprekken oefenen.
-    Je krijgt inzicht in waar het mis is gegaan.
-    Je vindt een schat aan informatie over alle stappen in het proces.

 

Kortom: het geeft je kennis, (zelf)inzicht en vaardigheden om jouw re-integratie alle kans op succes te geven.

 

KIJK HIER voor een downloadbare flyer met meer info en voorwaarden voor deelname.

Kijk voor een eerste indruk op www.mijnreintegratieplan.nl

 

Interesse? Mail ons: [email protected]

 

Reageer wel bijtijds want we hebben maar 60 licenties te vergeven!

 

 

 

  
Datum  23-01-2017
Bericht  Nieuw perspectief voor rijbewijskeuring bij ADHD en ASS

Begin januari was er een overleg tussen het CBR en Impuls & Woortblind over verbeterpunten rond de rijbewijskeuringen. Dit was een vruchtbaar overleg waaruit bleek dat er zeker mogelijkheden voor verbetering zijn, vooral voor de groep mensen die aantoonbaar verstandig met hun ADHD omgaan.

 

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van dit gesprek:

 

Formulier voor stabiele ADHD

I & W gaat proberen samen met behandelaren een formulier te ontwerpen waarop zij zelf kunnen aangeven of hun ‘patiënt’ een stabiele vorm van ADHD heeft en hiervoor stabiel medicatie gebruikt óf overtuigend zonder medicatie functioneert. Zo’n formulier bestaat al voor andere aandoeningen maar ligt wat lastiger voor DSM-aandoeningen.

 

Geen ADHD meer

Sommige mensen groeien over hun ADHD heen. Kreeg je als kind de diagnose, maar ben je zo goed als symptoomvrij en gebruik je ook geen medicatie meer wanneer je je rijbewijs gaat halen? Laat dit dan door je huisarts of kinderarts aantekenen op je Eigen Verklaring! Je hoeft dan niet meer gekeurd te worden namelijk.

 

Meldplicht na rijbewijs?

Hoe zit het nu met het wel of niet vermelden van je ADHD als je de diagnose pas krijgt NA het behalen van je rijbewijs? Volgens de expert van het CBR is er echt geen meldplicht. Bespreek met je arts of je nog goed in staat bent te rijden (meestal zelfs beter met medicatie) en laat dit evt optekenen. Dan sta je ook stevig als je onverhoopt ooit bij een ongeluk betrokken raakt.

 

Speekseltest voor drugs op komst

Er komt deze zomer een speekseltest voor druggebruik, die bij verkeerscontroles ingezet wordt. Waarschijnlijk zal deze ook positief op stimulantia en dexamfetamine reageren, waarna een bloedtest zou volgen om uitsluitsel te krijgen. Zeer onwenselijk voor ‘brave ADHD’ers’! Wij gaan aan de slag om te zorgen dat dit nare scenario geen praktijk gaat worden.

 

ASS en stimulantia = geen rijbewijs

Ook voor mensen met alleen een ASS-diagnose die goed reageren op stimulantia willen we aan de slag. Zonder ADHD-diagnose mogen zij namelijk geen rijbewijs halen. Terwijl inmiddels 20 procent van de mensen met een ASS-diagnose stimulantia gebruikt. Dit zijn dus mensen die naast ASS ook ADHD-symptomen hebben. Wij benaderen experts om te kijken wat we voor deze groep kunnen doen.

 

Dyslexie en theorie-examen

Verlengd theorie examen voor dyslexie: dit wordt nu overal aangeboden, met geluid voor wie dat wil. Een dyslexieverklaring geeft recht op retour van de kosten van € 11,-. Volgens het CBR verloopt dit prima.

 

VRAGEN/OPMERKINGEN?

Vragen of opmerkingen over bovenstaande punten? Mail ons: [email protected]

Of bel: 033 – 247 34 84

  
Datum  23-01-2017
Bericht  Indrukwekkend verhaal van Carola over haar verslaving en ADHD

Carola heeft alles: een mooie baan, een lieve zoon van 8 en een prima relatie. Maar ze kan de verleiding naar meer spanning niet weerstaan. Een eerste ervaring met cocaïne smaakt naar meer. Dat ze er rustig van wordt in haar hoofd in plaats van 'strak en opgepept' vindt ze wel vreemd. Maar het voelt geweldig!

 

Verslaafd

Langzaam raakt ze ernstig verslaafd en glijdt af. Ze raakt haar baan en zelfs haar huis kwijt en haar zoontje moet bij haar ouders gaan wonen. Hoe loopt dit af?

 

ADHD

Het bijzonder indrukwekkende verhaal van Carola is te lezen in de Margriet van 21 januari. En ja, het loopt goed af. En hoe! Carola meldt zich na een jaar diepe ellende aan voor hulp en daar blijkt dat ze ADHD heeft. De weg naar boven kan beginnen.

 

Het gezicht van AD(H)D-Café Dordrecht!

Inmiddels heeft Carola een prachtige baan waarin ze haar ervaringsdeskundigheid inzet én is ze in haar vrije tijd organisator van AD(H)D-café Dordrecht. Carola, we zijn super trots op je! Er zijn ongetwijfeld Margriet-lezeressen die zich in jouw verhaal zullen herkennen en er kracht uit kunnen putten.

 

Mensen uit Dordrecht en omgeving: grijp je kans en ontmoet deze sterke vrouw in AD(H)D-café Dordrecht.

Ze weet waar ze over praat!

 

LEES HIER het hele verhaal van Carola.

VIND HIER meer informatie over AD(H)D-café Dordrecht

  
Datum  12-01-2017
Bericht  Eindelijk komt er een website voor naasten van mensen met ADHD

Over twee jaar moet hij af zijn: de interactieve website 'Naasten in kracht'. Speciaal voor familie en naasten van mensen met psychische klachten. Een project opgezet met 9 cliënten- en familieorganisaties uit de GGz sector. Impuls & Woortblind werkt mee aan het gedeelte over ADHD/ADD en levert input vanuit ervaringsdeskundigen.

 

Naaste vaak onzichtbaar

Informatie over psychische klachten is ruimschoots voorhanden tegenwoordig. In de vorm van websites, blogs van ervaringsdeskundigen, fora, boeken, etc. Maar dat gaat vaak over de mensen die het zelf hebben. Partners, kinderen, broers en zussen die worstelen met ondersteuning van hun naaste zijn onzichtbaar. Terwijl ze wel samenleven met deze mensen, en dat gaat niet vanzelf. Voor veel naasten is het een zoektocht om de juiste balans te vinden tussen er zijn voor iemand anders en genoeg tijd en ruimte houden voor jezelf.

 

Doel

Naasten in Kracht heeft als doel om via de interactieve website de kracht van naasten van mensen met psychische klachten te versterken met tips en trucs.

 

Wat gaan we doen

Om naasten te ondersteunen, zal de interactieve website worden voorzien van informatie, psycho-educatie en ervaringsverhalen.

Om ervoor te zorgen dat de interactieve website goed aansluit bij vragen en behoeften van naasten worden experts op het gebied van digitale psycho-educatie en naasten geraadpleegd via (groeps-)interviews. Vervolgens wordt een raamwerk ontwikkeld en verzamelen we ervaringsverhalen, aansluitend bij vragen en problemen waar naasten tegen aanlopen. En dan komt het proces om alle informatie logisch te ordenen in een website en testen, testen, testen. Naar verwachting kunnen naasten hier eind 2018 gebruik van maken. Houd onze website in de gaten voor de ontwikkelingen. 

 

Denk mee!

Heb je een concreet idee voor de website? Het projectteam gaat met jouw idee aan de slag.

Mail je idee of tip aan [email protected] met de vermelding van: concreet idee.

 

Wie doen er mee

Naasten in kracht is een initiatief van de gezamenlijke cliënten/familieorganisaties in de ggz – en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van VWS.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met de projectleider:  Marloes Martens, [email protected]

 

  
Datum  05-01-2017
Bericht  Ontmoet elkaar in het ADHD-café!

Voor wie het nog niet wist: ook in 2017 kun je weer op verschillende plekken in het land mede-ADHD/ADD'ers ontmoeten. Partners en ouders zijn ook welkom!

 

Wat is een AD(H)D-café?
Een avond in de maand GRATIS contact met mede AD(H)D'ers, onder begeleiding van ervaringsdeskundige Impuls & Woortblind vrijwilligers, die veel kennis van ADHD/ADD hebben en van GGZ-instellingen, coaches en andere mogelijke vormen van ondersteuning in de regio.

Is dat geen drukke stuiterbende?
Nee hoor, meestal is het in een gedeelte van een regulier café of een klein zaaltje en is het vooral gewoon gezellig.

 

Thema's

In een aantal cafés, zoals die in Maastricht, Dordrecht en Breda wordt ook vaak een bepaald thema besproken.

Leuk en leerzaam!

 

LEES MEER over de AD(H)D-cafés

Check DE CAFE-AGENDA

  
Datum  05-01-2017
Bericht  Ondernemerschap en ADHD-kenmerken gaan vaak samen

Wat een goed artikel in de Volkskrant, over ADHD en ondernemerschap! Aanleiding is onlangs gepubliceerd onderzoek van Ingrid Verheul, van de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Daarin concludeerde zij dat met name de ADHD-eigenschap hyperactiviteit vaak samengaat met het zelfstandig ondernemerschap. 

 

Wezenlijk verschil

In eerdere berichtgeving over dit onderzoek ging het echter meteen over ADHD en ondernemerschap, terwijl het in dit geval NIET ging om mensen met de diagnose, maar om mensen met een aantal ADHD-kenmerken. Een wezenlijk verschil.

 

Meer aandacht voor neurodiversiteit

In het artikel uit de Volkskrant wordt wel ingegaan op dit verschil. Ook wordt door hoogleraar Micha de Winter opgemerkt dat er steeds meer oog is vanuit de wetenschap voor de voordelen van zogenaamd afwijkend gedrag: 'In de ict-industrie is men bijvoorbeeld dol op mensen met autisme omdat zij zich sterk kunnen focussen op getallen en algoritmen. Het zou goed kunnen dat mensen die zich tooien met de term ADHD goed kunnen functioneren in bepaalde beroepen. We noemen dat neurodiversiteit.'

 

Negatief imago

Onderzoekster Verheul doet nu onderzoek naar ondernemerschap bij mensen met een diagnose ADHD. Volgens haar lopen ondernemers met ADHD een verhoogd risico dat ze vol enthousiasme een bedrijf opzetten, maar vervolgens falen omdat ze de dagelijkse uitvoering niet interessant vinden. 

Volgens Verheul hebben mensen met ADHD een negatief imago. 'Ze staan te boek als schoolverlaters of als mensen die de maatschappij vooral geld kosten. Maar als we hun de ruimte geven om hun creativiteit, energie en doorzettingsvermogen te benutten kunnen ze wel degelijk een constructieve bijdrage leveren.'

 

Beroemde ondernemers met ADHD en/of dyslexie

Aan het einde van het artikel staan nog drie zeer succesvolle ondernemers  én vermeende ADHD'ers genoemd.

We kennen ze inmiddels wel..Richard Branson van Virgin Atlantic, maar ook IKEA-oprichter Ingvar Kamprad. Die twee hebben waarschijnlijk geen diagnose, maar geven wel aan dyslexie te hebben. Wist je dat bij IKEA daarom alle producten zulke leuke namen hebben? Kamprad werd gek van nummerieke productcodes.

Oja, en de electronische vliegtickets (op je mobiel) hebben we ook te danken aan een zelfverklaard ADHD'er, David Neeleman, die altijd zijn papieren tickets kwijt was!

 

ADHD en AOV

Wij gaan het onderzoek van Verheul goed in de gaten houden. Laten we hopen dat haar vermoeden over een verhoogd risico op 'falen' niet uitkomt. dan hebben wij een mooi argument naar verzekeraars dat de hoge premies en/of afwijzing voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers met ADHD echt onzin zijn.

 

En LEES HIER ook nog even het hele artikel uit de Volkskrant!

  
Datum  19-12-2016
Bericht  Hoe het zit met ADHD-medicatie van Regenboogapotheek

Regenboog Apotheek bereidt een aantal vormen van (langwerkende) ADHD-medicatie die door DSW, Zorg en Zekerheid, StadHolland en inTwente volledig vanuit de basisverzekering worden vergoed. Zonder eigen bijdrage. Dit gaat wel van je eigen risico af. Alle andere verzekeraars vergoeden deze medicatie helemaal niet, waardoor je die volledig zelf moet betalen.

 

Zo is te lezen in deze brief, opgesteld door Regenboogapotheek. De brief is opgesteld omdat er nog steeds veel vragen komen van mensen die de medicatie gebruiken of willen gebruiken. Regenboog wijst er in deze brief op dat je ook alleen kunt wisselen van basisverzekering als je wel tevreden bent over je aanvullende verzekering.

 

Op de website van Regenboogapotheek vind je meer informatie en ook een overzicht van vergoedingen per verzekeraar per ADHD-medicatiesoort.

  
Datum  19-12-2016
Bericht  Arbeidspartipatietool voor werken met...nu ook voor ADD, dyslexie en dyscalculie

De Arbeidsparticipatietool is dé website voor werknemers met een bijzonder brein en hun werkgevers en collega’s. Je vindt er alles wat je wilt weten over werken met een bijzonder brein.

 

-tegen welke problemen kun je oplopen?

-hoe kun je het als werknemer en werkgever samen oplossen?

-wat kun je doen als het toch niet goed gaat?

 

Voor ADHD bestond de Arbeidsparticipatietool al, die uitgebreid antwoord biedt op al deze vragen.

Gelukkig is hij er nu ook voor ADD, dyslexie en dyscalculie.

 

5-minuteninfo

Extra handig is ook de 5-minuteninfo, die kort en bondig uitleg geeft over wat ADD, dyslexie of dyscalculie precies is, welke invloed dit kan hebben in de werksituatie en hoe je eventuele problemen kunt oplossen of voorkómen.

 

Via deze link kom je in het algemene menu van de Arbeidsparticipatietool. Daar kun je doorklikken naar ADHD, ADD, dyslexie of dyscalculie.

De 5-minuteninfo vind je per Arbeidsparticipatietool onder het rechter blok (een medewerker heeft..), zoals op het hiernaast afgebeelde startscherm.

 

De eigenschap-specifieke informatie is in nauwe samenwerking met Impuls & Woortblind tot stand gekomen.

 

 

  
Datum  16-12-2016
Bericht  Onderzoek: ADHD-eigenschappen handig voor ondernemer

Eindelijk eens een onderzoek dat focust op de positieve kanten van ADHD in werksituaties. Want sommige ADHD-symptomen, of zoals wij zeggen eigenschappen,  kunnen goed van pas komen op het werk. En zeker als je zelfstandig ondernemer bent. Niet voor niets bestaat al langer het idee dat er een verband is tussen beiden. Ingrid Verheul, assistent professor aan de Rotterdam School of Management, vond het tijd dit verband eens nader te onderzoeken. 

 

Harder knokken

Deze week werden de resultaten bekend, zo lezen we op NRC.nl. Er werd in elk geval een positief verband gevonden tussen hyperactiviteit en ondernemerschap. Hoe het zit met zaken als impulsiviteit en concentratieproblemen vertelt het lezenswaardige artikel van NRC.nl niet. Maar doorzettingsvermogen en inventiviteit zijn wel handig als je je eigen bedrijf opzet, aldus de onderzoekster. En dat zie je vaak terug bij ADHD'ers, die wat harder moeten knokken in hun leven. Evenals een soms wat vergaande assertiviteit en moeite met deadlines, wat weer kan zorgen dat werken onder een baas juist minder goed bij je past.

 

ADHD en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Mooi onderzoek dus, waar we graag meer over horen! En wat ook een ander licht kan werpen op het negatieve stempel dat ondernemers met ADHD hebben bij verzekeraars.

Want als ze een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvragen, worden ze alleen afgerekend op de vermeende risico's en nooit op de compenserende positieve kanten.

 

LEES HIER het hele artikel van NRC.nl, met daarin ook een link naar de andere kant van de medaile:

twee mannen met ADHD die niet goed aan werk konden komen en nu helemaal op hun plek zijn op een zogenaamde 'beschutte werkplek'.

 

LEES OOK een mooi en interessant interview van Nu.nl met een ondernemer met ADHD die zijn ADHD toch vooral ziet als iets dat hem belemmert.

 

  
Datum  15-12-2016
Bericht  Congres Handicap + Studie: aanpassing geen gunst maar een recht

Het jubileumcongres van handicap + studie was leerzaam en inspirerend. Karin Jahromi van de Werkgroep Onderwijs van I & W was erbij en doet verslag. Ze is blij verrast om te horen dat de in werking treding van het VN-Verdrag voor gehandicapten en Chronisch Zieken onderwijsinstellingen verplicht om inclusief onderwijs te bieden. 'Het is nu niet meer een kwestie van wachten tot een student zich meldt en vraagt om een aanpassing: er moet al proactief gehandeld worden op vele fronten'.

 

LEES HIER het hele verslag van Karin Jahromi.

 

Van de presentaties en workshops zijn PDF’s beschikbaar op de website van Handicap + Studie

Zeer de moeite waard om deze eens door te nemen!

  
Datum  13-12-2016
Bericht  Persoonlijke rekenhulp voor aanvullende verzekering ADHD medicatie

De beste aanvullende verzekering uitzoeken als je ADHD-medicatie gebruikt blijft een rotklus. In een  eerder bericht hebben we je al informatie gegeven die je kan helpen bij deze keuze.

 

Rekenhulp

Hierbij willen we je ook nog een rekenprogramma aanbieden, ontwikkeld door een actief lid van ons. Daarin kun je de eigen bijdrage van jou en je evt gezinsleden invullen voor jouw / jullie specifieke medicatie om vervolgens te kijken of een bepaalde aanvullende verzekering gunstig of niet gunstig uitpakt.

 

Om technische redenen kunnen wij helaas geen excell-bestand op onze website zetten, maar via deze link kun je het bestand ook vinden:

Kijk onder 'Informatie ADHD' bij Rekenhulp ADHD-medicatie aanvullende verzekering 2017

 

Lees eerst goed de toelichting in het geopende bestand!

 

 

  
Datum  12-12-2016
Bericht  'Zorgstandaarden GGZ, waaronder ADHD, soort routeplanner'

De nieuwe zorgstandaarden, zoals die nu o.a. voor ADHD worden ontwikkeld,  worden wel vergeleken met een routeplanner: een handig instrument dat niet bepaalt waar je naartoe moet, maar wel vertelt via welke routes je bij je doel kunt komen. ‘Dat is inderdaad een treffend ‘beeld’, zo beaamt  hoogleraar psychiatrie aan het Radboud UMC, prof. dr. Aart Schene in een artikel op GGZnieuws.nl.

 

In een eerder bericht riepen we op 2 vragenlijsten in te vullen over jouw ervaringen met de zorg voor ADHD/ADD.

Bovengenoemd artikel vertelt heel goed wat de Zorgstandaarden binnen de GGZ, waarvan ADHD er één is, precies inhouden en hoe waardevol ze kunnen zijn.

Hieronder nog een fragment uit dit artikel: 

 

Waardevolle aanvulling

Vanaf komend jaar kunnen de eerste zorgstandaarden en generieke modules worden geïmplementeerd. Daarmee breekt een nieuwe fase aan, waarbij van zorgverleners verwacht wordt dat zij samen met hun cliënten/patiënten de meeste geschikte behandeling gaan uitstippelen.

 

Schene: ‘We sluiten hiermee aan bij ontwikkelingen in de somatische geneeskunde. Daar hebben bijvoorbeeld de zorgstandaarden voor de behandeling van diabetes en hartfalen inmiddels hun nut bewezen. Ik verwacht dat dit ook opgaat voor de zorgstandaarden die nu voor de ggz beschikbaar komen, juist omdat ze in een taal en begrippenkader geschreven zijn die voor patiënten begrijpelijk zijn – en op veel meer zaken ingaan dan de richtlijn.’

 

Belangrijk dus, die Zorgstandaarden! Een goede stap voorwaarts naar zorg op maat.

LEES HIER het hele artikel.

  
Datum  12-12-2016
Bericht  Keuzehulp bij Zorgverzekering en ADHD medicatie

Voor mensen die ADHD-medicatie gebruiken is het elk jaar weer spannend. Wat wordt er vergoed vanuit de basisverzekering en welke aanvullende verzekering pakt het gunstigst uit voor de medicatie die jij en je eventuele gezinsleden gebruiken? Hoe zit het met dexamfetamine?

 

Informatiebrief van PsyQ

Gelukkig heeft PsyQ, Kennisentrum ADHD voor volwassenen, een heldere brief opgesteld, waarin de meeste vragen wel beantwoord worden. Zij hebben ook de aanvullende verzekeringen die gunstig uitpakken in een overzichtje gezet in deze brief.

 

Gunstige aanvullende verzekeringen

Als je langwerkende merkmedicatie gebruikt, zoals Concerta of Strattera, lijkt - op basis van de informatie uit de PsyQ-brief- de meest voordelige aanvullende verzekering, net als vorig jaar, de Zonder Zorgen Polis van Interpolis.

Deze biedt € 1000,- vergoeding van de eigen bijdrage per persoon per jaar voor de volgende premies:

Tussen de 18-29 jaar: €21,10 per maand

Tussen de 30 en 44 jaar: € 28,75 per maand

Bij 45 jaar en ouder: € 30,90 per maand

Dit is zónder de 15% korting die klanten van de Rabobank nog extra ontvangen. 

 

Dexamfetamine

De brief van PsyQ meldt niets over dexamfetamine. Voor informatie over de kosten en vergoeding hiervan kun je kijken in dit eerder gepubliceerde artikel op onze website.

 

Download hier de brief met alle informatie van PsyQ.

Kijk voor meer informatie ook op de website van Oudervereniging Balans.

 

 

 

 

  
Datum  09-12-2016
Bericht  Wat is jouw ervaring met ADHD-zorg? Doe mee!

Hoe ervaar jij de zorg rond ADHD en ADD? Wat gaat goed? Wat moet beter? Vul een korte vragenlijst  in zodat wij weten wat er beter kan. Jouw ervaring draagt zo bij aan de nieuwe Zorgstandaard ADHD.

 

Zorgstandaard ADHD

Impuls & Woortblind werkt mee aan het grote project Zorgstandaard ADHD: een zorgbrede afspraak over waar de zorg rond ADHD uit moet bestaan. Wij leveren de input hiervoor namens de mensen met ADHD; volwassenen met ADHD/ADD en ouders van kinderen met ADHD/ADD.

 

Twee enquêtes over de ervaring met zorg en ondersteuning

Om zeker te weten dat we namens onze achterban spreken, hebben we twee korte enquêtes opgesteld met een aantal vragen over jullie ervaring met diagnostiek, behandeling en de zorg in het algemeen rond ADHD en ADD. Wat gaat goed, wat kan beter?

 

Update dd 23 januari 2017: de enquetes zijn door velen van jullie ingevuld, waarvoor veel dank. We zullen de resultaten meenemen in de aanbevelingen voor de Zorgstandaard ADHD.

 

  
Datum  08-12-2016
Bericht  Onderzoekster UMCG: 'Direct effect ADHD-medicatie buiten kijf'

'Er is onomstotelijk vastgesteld dat ADHD-medicatie wel effect heeft zolang je die inneemt', aldus UMCG-promovenda Lizanne Schweren tegen de NOS, nadat er toch wat commotie is ontstaan over eerdere berichtgeving rond haar onderzoek naar de lange(re) termijn effecten van ADHD-medicatie op de hersenen.

 

Zij nuanceert hiermee haar eerdere uitspraken over de mogelijk gebrekkige effectiviteit op gedragsniveau.

We kunnen concluderen dat de onderzoekster vast en zeker heel interessant onderzoek heeft verricht, maar geen expert is op het terrein van ADHD en effectivteit van behandelingen. Of in elk geval niet op het terrein van onderbouwde uitspraken. Want ook deze uitspraak is weer tamelijk absoluut.

 

Lees hier het hele bericht van de NOS over haar onderzoek en de commotie erover.

 

  
Datum  05-12-2016
Bericht  Onderzoek: 'ADHD medicatie geen schadelijk maar ook geen positief effect'

ADHD-medicatie heeft geen blijvend negatief effect op kinderhersenen, zo blijkt uit Gronings onderzoek van UMCG- promovenda Lizanne Schweren onder 1000 kinderen, waarvan er 400 ADHD hadden. Dat is een positief bericht voor ouders van kinderen die medicatie gebruiken, na de eerdere licht verontrustende berichtgeving over mogelijke veranderingen in het brein door gebruik van medicatie.

 

Het onderzoek

De groep werd gedurende enkele jaren onderzocht. De kinderen begonnen op hun twaalfde met het invullen van vragenlijsten en ook werd dna afgenomen. Vijf jaar later kwamen ze terug om ook een hersenscan te maken.

 

Ook geen positief effect

Opvallende andere uitkomst van dit onderzoek is echter dat ADHD-medicatie überhaupt geen langetermijneffect heeft, positief dan wel negatief, op gedragsniveau. Kinderen met ADHD die medicatie gebruiken laten dezelfde ontwikkeling zien in hun gedrag als kinderen met ADHD die geen medicatie gebruiken.

 

Symptomen nemen sowieso af

Volgens Schweren is het voor artsen dan ook van groot belang om met jongeren en hun ouders te bespreken dat ADHD-medicatie waarschijnlijk de symptomen van ADHD zal verminderen, maar op lange termijn niet zal leiden tot een betere uitkomst. Volgens de onderzoekster wijst het onderzoek uit dat bij zowel de kinderen die wel als geen medicatie hebben gebruikt de symptomen afnemen als ze ouder worden.

 

Deze laatste bevinding is nogal wezenlijk en vraagt om meer onderzoek en/of een nadere verklaring, vinden wij!

 

Meer over dit onderzoek lees je op de website van het UMCG.

Aanvullende info via de NOS-online.

 

 

  
Datum  28-11-2016
Bericht  Bijzonder Project Uitstelgedrag aanpakken via Skypegroep

Afgelopen zaterdag was de Algemene Ledenvergadering van Impuls & Woortblind. Er was een mooie opkomst van 28 leden. Nadat wij hen hadden bijgepraat over onze activiteiten was er een bijzondere presentatie van Impuls & Woortblind-lid Ine Lamers over haar project “Samen je uitstelgedrag aanpakken”.

 

Elkaar motiveren

Ine is ergotherapeut. Zij begeleidt o.a. mensen die hardnekkig uitstelgedrag vertonen. Dit doet zij tijdens een Skypesessie met meerdere deelnemers. Het idee ontstond bij Ine, omdat zij opvallend vaak te horen kreeg ‘Als jij er bij bent doe ik het wél'. ‘Waarom niet een virtuele aanwezigheid creëren, van een groepje dat elkaar kan motiveren, met een coach als ondersteuner?’, dacht zij.

 

Voor ADHD en ASS

Zo ontstond het Skype Prompting Project, waarmee nu 3 proefsessies gedraaid hebben. Het betreft volwassenen met ADD, ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen en problematisch verzamelgedrag. Zij spreken wekelijks af met een vaste groep deelnemers op een vast tijdstip. De startvraag is iedere keer: “wat ga je doen en hoe”. Ieder heeft 2x 20 minuten plus nog een keer 5 minuten de tijd om zijn/haar voornemen uit te voeren. De sessie wordt afgerond met “hoe ging het” en tips. De eerste maanden worden de sessies door een coach begeleid, daarna gaan de deelnemers het steeds meer zelf doen.

 

Veelbelovend

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Deelnemers gaven aan dat ze meer tijdsbesef hebben gekregen, en dat het helpt als ze hardop uitspreken een bepaalde klus te gaan doen. En dat dit ook kan helpen zonder andere deelnemers erbij. Ook hadden ze veel aan elkaars tips, trics en steun tijdens elke Skypesessie.

 

WMO-erkend

Het is de bedoeling dat dit een door de WMO erkend product wordt, waarna het ook vergoed kan worden. Nu wordt deze methode nog toegepast in de buurt van Arnhem en Nijmegen, maar het is de bedoeling dit landelijk uit te gaan voeren. We zullen er vast nog wel meer over gaan horen. Het verhaal klonk erg bemoedigend voor mensen die veel moeite hebben om structuur aan te brengen en ernstig uitstelgedrag vertonen.

 

Meer weten over dit bijzondere project? Kijk dan hier.

In het maartnummer van Impuls & WoortblindMagazine verschijnt er ook een artikel over.

  
Datum  21-11-2016
Bericht  DSW en Zorg&Zekerheid vergoeden alle ADHD medicatie van de Regenboog Apotheek vanuit de basisverzekering

Naast Zorgverzekeraar DSW en daarmee haar dochterondernemingen Stad Holland en inTwente heeft nu ook Zorg & Zekerheid aangegeven per 2016 alle varianten van de ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek te vergoeden. De medicatie wordt daarmee 100% vergoed vanuit de basisverzekering zonder eigen bijdrage. Dit geldt dus (met terugwerkende kracht) voor DIT jaar én 2017!

 

De vergoeding heeft betrekking op alle medicatie die door de Regenboog Apotheek zelf (magistraal) wordt bereid. Het gaat hierbij dus om de medicijnen:

  • Methylfenidaat retard
  • Dexamfetamine en dexamfetamine retard
  • DEXmethylfenidaat en DEXmethylfenidaat retard

Voor het eerst langwerkende medicatie zonder eigen bijdrage

Nu zorgverzekeraar DSW de medicatie van de Regenboog Apotheek vergoed betekent dit dat het voor het eerst mogelijk is om langwerkende medicatie zonder eigen bijdrage te krijgen. Een grote stap in de goede richting. De Regenboog Apotheek heeft beloofd ons op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. We hopen dat andere zorgverzekeraars dit voorbeeld volgen en ook zorgen voor adequate vergoeding van ADHD-medicatie.

 

Kijk of overstappen loont voor jou

We roepen iedereen op om contact te leggen met zijn of haar zorgverzekeraar om te informeren naar het beleid. Mocht je verzekeraar hier niet aan meedoen bestaat ook de mogelijkheid om per 1 januari kostenloos over te stappen.

 

Actiegroep ”Dure Dex, Niet Zo Flex” en Impuls & Woortblind blijven zich inzetten voor 100% vergoeding van alle ADHD medicatie en is op dit moment met meerdere behandelaren en onderzoekers in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van medicatie op maat op basis van objectieve metingen.

 

Voor eventuele vragen over de medicatie (werkzaamheid, hulpstoffen) en deze vergoedingsregeling kun je terecht bij Regenboogapotheek.

 

Lees het hele bericht op www.dexamfetamine.nl

  
Datum  14-11-2016
Bericht  Dyslexie van A tot Z. Boek door ervaringsdeskundige: leuk en informatief!

Op zondag 6 november was ik bij de boekpresentatie van Léon Biezeman van zijn nieuwste boek Appzurt. Dyslexie van A tot Z. Het was een heel plezierig en ongedwongen samenzijn van gelijkgestemden in boekhandel Praamstra in Deventer.

 

De locatie zelf is al een belevenis op zich, een indrukwekkend en monumentaal pand. Je voelt als je binnenkomt dat er iets bijzonders staat te gebeuren.

 

Maar Léon zelf – die je vriendelijk en bescheiden ontvangt - neemt zelf eigenlijk niet veel ruimte in. En dat terwijl hij juist zoveel te melden heeft! Er zijn eigenlijk maar weinig mensen die echt recht van spreken hebben om zich direct te richten tot de groep kinderen met dyslexie. Léon is wat mij betreft echt zo iemand. De meesten doen dit toch vooral vanuit een afstandelijke en wetenschappelijke positie. Met Léon is dat anders.

 

Léon Biezeman is nu 49 jaar. Een volwassen man dus. Maar zodra hij gaat spreken over de dyslexie in zijn leven, hoor je direct het jongetje in hem. De leerling die hij was in de klas en het kind bij zijn moeder thuis. Dat is een essentieel gegeven, want naar die herkenning, die connectie, zijn veel dyslectische kinderen en hun ouders naar op zoek. En Léon is absoluut wars van enige pretentie. Hij is authentiek en laagdrempelig. Daarmee een heel goede ambassadeur voor kinderen met dyslexie.

 

Ik vind het dan ook best voor de hand liggen dat hij tijdens deze boekpresentatie zijn oude leraar Nederlands bedankte voor zijn compassie en begrip en zijn moeder voor haar acceptatie zoals hij was en de ruimte die zij hem daarbij heeft gegeven. Daar kunnen wij -  ouders van nu met onze torenhoge verwachtingen van onze kinderen – nog een voorbeeld aan nemen.

 

Het boek Appzurt is een boek geworden - een A tot Z - waarin kinderen en jongeren met dyslexie zich helemaal kunnen herkennen. Maar ook volwassenen zullen er veel van zichzelf in terug kunnen vinden.

 

Persoonlijk kan ik het boek niet los zien van Léon zelf. Ze versterken elkaar in grote mate. De man en het boek zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. De mooie en expressieve illustraties zijn van Antonina Kalinina. Bij het boek hoort ook een app met voorleesfunctie en leuke interactieve grapjes.

 

Karin Jahromi

Netwerk Onderwijs I & W

 

Meer informatie over Appzurt:

Pijs: € 12,50 (exl € 1,75 porto)

Verkrijgbaar via Uitgeverij Van Tricht.

  
Datum  10-11-2016
Bericht  Hoe zit het met vergoedingen van ADHD-zorg

Binnenkort is het weer tijd om een zorgverzekering te kiezen die voor jou het beste uitpakt. Vaak een hoop gedoe voor mensen met ADHD of ADD. Want hoe zit het ook al weer met dingen als 'eigen risico', 'eigen bijdrage' en welke verzekering vergoedt wat in een aanvullende verzekering?

 

In dit artikel worden bovenstaande vragen behandeld. Doe er je voordeel mee.

  
Datum  07-11-2016
Bericht  Congres I & W over neurodiversiteit en werk voorziet duidelijk in grote behoefte

Zoek de ontbrekende puzzelstukjes als het herstel van een werknemer niet opschiet: dat is de eerste overduidelijke take home message die de deelnemers aan het I & W-Congres Investeren in neurodiversiteit op de werkvloer krijgen. En zo volgen er nog een aantal duidelijke punten waaraan gewerkt kan worden. Het goed bezochte congres voorziet overduidelijk in een behoefte. Het besef dat elke bloem iets anders nodig heeft om tot bloei te komen, zoals voorzitter Rob Pereira in zijn openingsverhaal mooi laat zien met een kort filpmje, begint steeds meer te leven. Nu de praktijk nog.

 

Inspirerend

Dit gaat al heel goed bij een grote onderneming als AkzoNobel. In haar presentatie komt interne bedrijfsarts Marianne Schulpen met een aantal overtuigende voorbeelden van werknemers die vastliepen in hun functie, waarbij uiteindelijk ADD, dyslexie of een andere eigenschap werd geconstateerd. Dit vormde het begin van de oplossing: er kon nu een plan van aanpak gemaakt worden waarbij mensen met kleine of grote aanpassingen in bijna alle gevallen bij Akzo zijn blijven werken, naar ieders tevredenheid. Inspirerend!

 

Talenten in plaats van beperkingen centraal stellen

Tweede take home massage: we denken nog allemaal te veel in beperkingen in plaats van van talenten. Zoals European [email protected]* voorziter Geo van Dam treffend zegt: ‘Bedrijven willen niet met mensen met een beperking werken. Het moet over talenten gaan.’ Door te focussen op de beperking, óók in alle voorzieningen en maatregelen, blijft deze kant benadrukt worden, ten koste van de andere kant. Mensen met een zogenaamde beperking hebben ook talenten. Ga daar naar op zoek en geef ze de ruimte! (foto: de ambassadeurs van European [email protected])

 

Spagaat

Toch blijft dit een spagaat, omdat  talentvolle mensen met  'bijzondere breinen' nu eenmaal vaak aanlopen tegen hun ‘anders zijn dan de meesten’, bijvoorbeeld doordat ze problemen hebben met de reguliere manieren van examineren, die steeds vaker digitaal zijn. Ook op het werk. Dit is extra wrang omdat er juist in het onderwijs steeds meer aandacht en acceptatie is rondom neurodiversiteit. Er zijn regelingen en aanpassingen voor leerlingen met ADHD, dyslexie etc en er is extra begeleiding. En je hoeft je er zeker niet meer voor te schamen. Het mag en moet dus wel over de beperkingen gaan, waar het iemand bepekt in zijn of haar mogelijkheden!

 

Harde overgang van onderwijs naar werk

Hoe anders is dit als je van de middelbare school af komt. In het hoger- en beroepsonderwijs moet je al veel meer knokken om de ondersteuning te krijgen die je soms nodig hebt. En ga je eenmaal werken, dan is het alsof je van de bewoonde wereld in de woestijn terecht komt, aldus een onderwijsmedewerker vanuit de zaal. En dat terwijl er binnen het onderwijs dus al veel kennis is over de  verschillende neurodiverse breinen en hoe je hierbij ondersteuning kunt bieden zodat iemand op zijn eigen niveau kan functioneren.

Onderwijs en werk kunnen dus veel aan elkaar hebben, waar deze werelden nu zo gescheiden zijn: een derde belangrijke take home message.

 

Openheid kan lonen

Stigma komt ook aan de orde: mensen durven nog steeds niet of nauwelijks open te zijn over hun andere brein. Zo vertelt Dorien Verhoeven van Samen Sterk Zonder Stigma. Hoe mooi is dan het verhaal van werkambassadeur Jan Anne Kalkhoven, ADD’er die bij de Belastingdienst werkt. Zijn ‘coming out’ kostte hem eerst bijna zijn baan, maar hij geloofde voldoende in het positieve effect van zijn diagnose: hij snapte nu beter wat hij nodig had om goed te kunnen functioneren. Zijn leidinggevende pakte dit op, en nu is er binnen de Belastingdienst een grotere beweging op gang waarin mensen open zijn over hun bijzondere breinen. Want dit werkt dus!

 

Er volgen twee rondes van workshops, die over het algemeen positief gewaardeerd worden.

De verschillende presentaties zijn hier online te downloaden.

 

Op naar diversiteit als norm

Na de pauze die volgt zit de plenaire zaal nog bijna helemaal vol! Het thema leeft duidelijk. Zo blijkt ook uit de ingebrachte vragen tijdens de afsluitende paneldiscussie. Ook uit deze vragen en opmerkingen blijkt weer: meer kennis en openheid is nodig. Meer uitgaan van diversiteit van mensen zou de norm moeten zijn. Maar hoe doen we dat?

 

Spijker op zijn  kop

Met dit congres in een begin gemaakt. Bedrijfsartsen die hier waren kunnen hun collega’s attenderen op een andere manier van kijken. Bij aanhoudende problemen eerder aan ‘een bijzonder brein’ denken en daarbij ook weten dat er positieve kanten aan dit brein zitten en niet alleen maar beperkingen of risico’s.

"Neurodiverse werknemers kennen vaak hun valkuilen en talenten goed. Als ze hier open over kunnen zijn is dat gunstig voor hun werkgever én henzelf. Neurotypische (‘normale’) werknemers die dit niet allemaal niet weten of verzwijgen, die vormen pas een risico!" Aldus een wakkere deelnemer aan de slotdiscussie, die hiermee de spijker op zijn kop slaat. Een treffende afsluiter.

 

Een mooie dag, die we volgend jaar zeker zullen vervolgen als het aan ons ligt!

 

*Meer over European [email protected]

Dit is een internationaal netwerk van experts, dus ook in Nederland, op het gebied van AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoogbegaafdheid. Als ambassadeur bezoeken zij werkgevers om met hen te spreken over medewerkers met ‘special brains’. De bedoeling is werkgevers te ondersteunen bij het begeleiden van dit deel van hun menselijk kapitaal (ongeveer 10%) en de ‘brains' van deze talentvolle (toekomstige) medewerkers. Zij bieden werkgevers inzicht in signalering van medewerkers met "special brains", en inventariseren samen met werkgevers wat gedaan kan worden om de kwaliteiten van deze medewerkers optimaal tot hun recht te laten komen. Deze ambassadeurs zullen in de toekomst vast nog meer van zich laten horen.

 

Bedrijfsartsen en andere arbeidsprofessionals die belangstelling hebben voor een bezoek van een ambassadeur of meer willen weten over de thema's die tijdens het congres aan de orde zijn gekomen, mail ons: [email protected]

 

 

 

[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   >>   

 

Contact: 033 24734 84   I   Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk  I  [email protected]   |   Sitemap

Powered by : QualitySites4All