impulsenwoortblind logo
dsc_0081.jpg
impulswoortblind logo

Impuls & Woortblind ledenvoordeel


Impuls & Woortblind biedt vele voordelen en extra's:

3x per jaar Impuls & Woortblind Magazine,
50% ledenkorting bij themabijeenkomsten,
Advies, informatie en belangenbehartiging,
het Netwerk Volwassenen met dyslexie,
en AD(H)D cafés door het hele land.


Verschillende aanbieders geven korting op o.a. coaching aan leden van Impuls & Woortblind.


Dus waar op nog wachten?

Klik hier om lid te worden.


Vergoeding verzekering

Kijk hier welke verzekeringen ons lidmaatschap vergoeden.

ADHD en wat daarmee samen kan gaan

 

Hier vind je informatie over dingen die vaak samen gaan met ADHD, zoals autisme, dyslexie, verslaving en slaapproblemen. Ook wel comorbiditeiten genoemd. 

Veel informatie komt uit het magazine Impuls Magazine. Spreken de artikelen je aan? Word dan lid en ontvang het blad 3 keer per jaar!

De volgende onderwerpen komen aan bod:

-Man/vrouw-verschillen

-Relatieproblemen
-Verlate slaapfase
-Autisme
-Comorbiditeit
-Dyslexie

-Hoogsensitiviteit
-Goed dat ik het weet (ervaringsverhalen)

 

 

Man/vrouw-verschillen

Uit AD(H)D zich bij mannen en vrouwen hetzelfde? We weten er nog weinig van, maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat dit wel het geval is. En dat daardoor de diagnose ADHD, en zeker ADD, nogal eens over het hoofd gezien wordt bij meisjes. Hetzelfde geldt voor Asperger, een stoornis uit het autismespectrum. Die wordt bij vrouwen vaak verward met sociale angst en/of despressieve klachten.

Meer weten?

Lees hier het artikel Zet af die m/v-bril!, uit Impulsief nr. 2, 2013. Een interview met psychiater Patricia van Wijngaarden, pionier op dit gebied.

Relatieproblemen

Samenleven met een ADHD’er heeft voordelen: saai is het nooit. Maar vaak komt de relatie toch onder druk te staan. De partner zonder ADHD heeft het gevoel voor alles te moeten opdraaien, de ADHD’er voelt zich onbegrepen. Verwijten stapelen zich op. Hoe kom je hier weer samen uit? Relatietherapie kan helpen om beter naar elkaar te leren luisteren en beter te communiceren.

 

Meer weten?
Lees hier het artikel ADHD in je relatie, uit Impulsief nr 1, 2011. Een interview met relatietherapeut Theo van Eeden bij PsyQ in Den Haag.

Bestel ons boekje Impuls legt uit, ADHD & relaties.

 

Kijk ook op onze pagina Coaching ADHD voor meer informatie over relatietherapie en/of coaching bij relatieproblemen en ADHD

 

Verlate slaapfase

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat mensen met ADHD een zogenaamde verlate slaapfase hebben. Dit betekent dat je biologische klok 'later' dan gemiddeld staat afgesteld, waardoor je moeilijk in slaap komt op de voor de meeste mensen gangbare tijd en als gevolg daarvan te kort slaapt. Die korte slaap kan weer veel gevolgen hebben voor je gezondheid. Zo kan het je eetpatroon beinvloeden: eten om energiedipjes te lijf te gaan. Met overgewicht als mogelijk gevolg.
Melatonine werkt bij sommigen goed als middel om slaapfase iets naar voren te brengen.
Sandra Kooij doet veel onderzoek naar dit fenomeen.

Meer weten?

Klaas Vaak komt te laat, uit Impulsief nr. 1, 2008.
Over slaapproblemen bij ADHD en behandeling met melatonine.

Veel ADHD'ers last van eetproblemen, uit Impulsief nr 3, 2008.
Over de verlate slaapfase als mogelijke oorzaak van overgewicht bij ADHD.

Slaap je slank, uit Impulsief nr. 4, 2011.
Interview met Sandra Kooij over de relatie tussen slapen en gezondheid. Met o.a. een opmerkelijk verschil tussen ADHD en ADD.

Hier vind je een Powerpoint Presentatie die Sandra Kooij over dit onderwerp gaf het Impuls symposium Jij & je Brein, 6 april 2011.

 

Autisme

Hoewel ADHD en autisme op het eerste gezicht haaks op elkaar lijken te staan, vertonen ze in de praktijk toch meer overlap dan we denken. Ook komen onderzoekers er steeds meer achter dat stoornissen uit het autismespectrum (ASS) en ADHD mogelijk een zelfde genetische basis hebben. Zo kan het zijn dat je geen zuivere AD(H)D of ASS hebt, maar een beetje van beiden.

Er moet nog een hoop ontdekt worden op dit vlak. Impuls houdt de ontwikkelingen op dit gebied goed in de gaten en publiceert er over als er iets te melden is.

Meer weten?
Lees hier het interview met Professor Hilde Geurts uit Impuls Magazine nr. 2, 2014: 'kernverschil zit m in het sociale contact'

Lees hier het artikel ADHD of toch autisme? uit Impulsief nr. 3, 2010.

Lees hier een overzicht van verschillen en (schijnbare) overeenkomsten tussen ASS en AD(H)D.
Opgesteld door psychiater Age Smilde en SPV verpleegkundige Arjen Meinsma, voor het Impuls symposium 2010.

Lees hier het verhaal van Ina Verhoeff, ervaringsdeskundige met ADD en ASS. Zij vertelde dit op het Impuls symposium 2010.

 

Comorbiditeit

Een opvallend aspect van ADHD is de frequentie waarmee dit gepaard gaat met één of zelfs meerdere stoornissen. Dit noemen we comorbiditeit. ADHD gaat vaak samen met depressies, angst- en dwangstoornissen, alcohol- en drugsmisbruik en persoonlijkheidsstoornissen. Door de overlap in symptomen is het stellen van een diagnose niet altijd makkelijk.

Is er wel duidelijk sprake van een comorbide stoornis, dan is behandeling vaak ook ingewikkelder.
In geval van bijkomende angstproblematiek kan bijvoorbeeld methylfenidaat een opgejaagd gevoel geven, dat de angst juist versterkt. Meestal wordt dan eerst geprobeerd de angststoornis aan te pakken.

Ook verslaving en ADHD gaan vaak hand in hand. Behandeling van ADHD wordt daardoor nog moeilijker en vice versa.

Meer weten?

Lees hier het artikel Double Trouble uit Impulsief nr. 1, 2012.
Over ADHD en verslaving: een aanpak dmv lotgenotencontact en korte achtergrondinfo over deze veel voorkomende comorbiditeit.

Lees hier de presentatie over AD(H)D en angst, die psychiater Anke Roodbergen hield tijdens het Impuls symposium in 2009.

Lees hier de presentatie over ADHD en borderline persoonlijkheidsstoornis, die kinder-en jeugdpsychiater Tony van Gemert hield tijden het Impuls symposium in 2009.

 

Dyslexie

Ook dyslexie gaat vaak gepaard met ADHD. Bij kinderen met ADHD blijkt 40 procent ook dyslexie te hebben. Omgekeerd komt bij 40 procent van de kinderen met dyslexie ook ADHD voor. Bij volwassenen is dat nog niet onderzocht.
Omdat symptomen gedeeltelijk overlappen en de diagnsoses vanuit verschilende disciplines gesteld worden, wordt vaak het ene over het hoofd gezien als je het andere al hebt. Je denkt dan bijvoorbeeld dat je moeite met lezen hebt vanwege je concentratieproblemen, maar wellicht heb je naast je ADHD ook dyslexie. Het is goed dit te weten. Zowel voor wat betreft je zelfbeeld, als voor wat betreft de manier waarop je die problemen aanpakt.

Meer weten?

Lees het artikel ADHD en dyslexie; een paar apart uit Impulsief nr 4, 2013.
Met veel info en tips hoe om te gaan met de combinatie van beiden en met een aantal links naar coaches die mensen met ADHD en dyslexie behandelen.
 

Hoogsensitiviteit

Binnen de wetenschap en de zorg is dit onderwerp nog onontgonnen terrein en wordt het ook niet echt heel serieus genomen. Toch zijn er veel mensen die zich herkennen in de beschrijving van HSP, oftewel Hoogsensitieve Persoon. Het staat vooral voor overgevoeligheid voor prikkels uit je omgeving. Deze overgevoeligheid kennen ook veel mensen met ADHD of ADD. Want als je AD(H)D hebt komen alle prikkels ongefilterd binnen. Maar het zou ook kunnen dat je hoogsensitief bent. In plaats van je ADHD/ADD of naast je ADHD. Er zijn ook wel raakvlakken tussen HSP en AD(H)D, maar uitiendelijk verschillen ze toch duidelijk van elkaar.

 

Meer weten?
Lees het artikel over hoogsensitiviteit uit Impuls Magazine, april 2014.

 

Goed dat ik het weet

Meestal krijg je de diagnose ADHD niet voor niets. Je bent tegen dingen aangelopen en hebt hulp gezocht. Misschien was de aanleiding voor die hulpvraag een burn-out. Of het feit dat je tijdens je studie of op je werk helemaal vastliep. In beide gevallen kan de diagnose je verrast hebben.

Maar meestal valt alles wel een beetje op zijn plek als je je verdiept in wat ADHD is en hoe dit bij jou tot uiting is gekomen. En vooral hoe je je leven lang al bezig bent geweest om met de lastige kanten ervan om te gaan. Dit lukt bij de één ook beter dan bij de ander.

Is de diagnose eenmaal gesteld, dan volgt een periode waarin je 'jouw ADHD' een plek moet geven.
Als het goed is, geeft het je meer inzicht in je zwakke maar ook sterke kanten. En als je bij een goede behandelaar en/of coach bent, zal de wetenschap dat je ADHD hebt je uiteindelijk alleen maar sterker maken.

Meer weten?

Bekijk hier de presentatie Je bent niet je ziekte van Sam Schrevel, die hij gaf op de Impuls-thema avond in oktober 2012.

Lees hier het artikel Kijken naar wat wél goed gaat, uit Impulsief nr. 1, 2012.
"Mensen met ADHD hebben zelfs véél dingen die ze goed kunnen, maar mijn ervaring is dat die vaak behoorlijk ondergesneeuwd zijn in het zelfbeeld van iemand die net de diagnose heeft".
(Ria van Tillo, ADHD coach, in dit artikel)

Lees hier het artikel De gouden formule van Chiel Jongejan, uit Impulsief nr. 4, 2011.
Een interview met een zeer succesvolle horecaondernemer met ADHD.

Hoera ik heb ADHD!

Hier kun je een 30 positieve kanten lezen van (waarschijnlijk) jezelf.

Lees hier het verhaal van een ervaringsdeskundige, over de postieve wending die zijn leven kreeg nadat bij hem de diagnose ADHD werd gesteld. Hij vertelde dit op het Impuls Symposium in 2010.

 

 

Contact: 033 24734 84   I   Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk  I  [email protected]   |   Sitemap

Powered by : QualitySites4All