impulsenwoortblind logo
dsc_0081.jpg
impulswoortblind logo

Impuls & Woortblind ledenvoordeel


Impuls & Woortblind biedt vele voordelen en extra's:

3x per jaar Impuls & Woortblind Magazine,
50% ledenkorting bij themabijeenkomsten,
Advies, informatie en belangenbehartiging,
het Netwerk Volwassenen met dyslexie,
en AD(H)D cafés door het hele land.


Verschillende aanbieders geven korting op o.a. coaching aan leden van Impuls & Woortblind.


Dus waar op nog wachten?

Klik hier om lid te worden.


Vergoeding verzekering

Kijk hier welke verzekeringen ons lidmaatschap vergoeden.

diagnostiek en Behandeling ADHD

 

Hoe wordt de diagnose gesteld? Waaruit bestaat een behandeling voor ADHD? Moet ik perse medicatie gebruiken? Hoe vind ik een goede behandelaar? Dat soort vragen komen hier aan bod.

 

Voor vragen over ADHD coaching, kijk hier.

 

Diagnostiek

 

Diagnostiek en behandeling worden gedaan bij een aantal GGZ- instellingen en vrijgevestigde psychiaters. Meestal duurt dit alles bij elkaar een dag, soms vedeeld over meerdere dagdelen. De volgende zaken komen aan bod:

 

-aan de hand van meestal meerdere vragenlijsten wordt gekeken in welke mate je voldoet aan de ADHD symptomen zoals die omschreven staan in de DSM;

-in welke mate je last hebt van deze symptomen en of dit op meerdere levensterreinen het geval is;

-of er geen andere oorzaken kunnen zijn die de aanwezigheid van deze symptomen verklaren;

-of er naast mogelijke ADHD nog andere problemen spelen, zogenaamde comorbiditeit. Dit is van invloed op de verdere behandeling; 

-hoe lang heb je al last van deze symptomen?

 

Visie van partner of ouder

Voor de vraag of de symptomen ook al in de kindertijd aanwezig waren en om sowieso een compleet beeld te krijgen, wordt er eigenlijk altijd een ouder en/of partner bij de diagnostiek gevraagd. Ook kunnen oude schoolrapporten als ondersteuning dienen.

 

Geen hersenscan

Een hersenscan maakt nooit deel uit van de diagnostiek. 

 

Behandeling ADHD: in het kort

 

De behandeling van ADHD bij volwassenen, zoals die in de meeste GGZ-instellingen wordt aangeboden, bestaat meestal uit een combinatie van voorlichting, medicatie en coaching en/of gedragstherapie. De behandeling is voor ADD is in de meeste gevallen gelijk aan die voor ADHD, met lichte accentverschillen.

 

Bekijk de richtlijn diagnostiek en medicamenteuze behandeling ADHD van volwassenen uit 2015.

 

Onze visie op de richtlijn

Impuls & Woortblind is op zichzelf blij met de Richtlijn, maar …. wij vinden wel dat er actief gezocht moet worden naar medicatie met minder bijwerkingen.

Kijk hier voor onze visie op de Richtlijn en op de daarin aanbevolen medicatie.

 

Diagnsotiek en behandeling bij ouderen met ADHD


ADHD bij ouderen staat pas sinds kort op de kaart. Een eerste onderzoek naar verschijningsvormen, bijkomende problemen en aandachtspunten voor diagnostiek en behandeling is onlang afgerond onder leiding van Sandra Kooij.

 

In mei 2016 is daar een Voorstel diagnostiek en behandeling ADHD bij ouderen uit voortgekomen.

Zo is het o.a. raadzaam extra zorgvuldig om te gaan met medicatievoorschrijven, ivm mogelijke bijwerkingen van met name stimulantia.

 

Bekijk het Voorstel diagnostiek en behandeling ADHD bij ouderen

Voorlichting

 

Voorlichting, vaak ook psycho-educatie genoemd, is bedoeld om je meer inzicht te geven in wat ADHD precies is. En wat het voor jou betekent dit te hebben én nu (pas) te weten dat je het hebt. Het moet je helpen de diagnose te accepteren en zicht geven op de mogelijkheden hoe het beste met je ADHD om te gaan. Daarnaast krijg je ook praktische informatie, bijvoorbeeld over wat er bekend is over de werking van de hersenen en hoe dit (waarschijnlijk) werkt bij ADHD en over de werking van medicatie. Vaak wordt psycho-educatie in groepen gegeven.

 

Medicatie

 

Naar het effect van medicatie, en dan vooral methylfenidaat, is veel onderzoek gedaan. Bij ongeveer 50-70% van de kinderen en volwassenen is metylfenidaat effectief, zolang de medicatie wordt ingenomen. Methylfenidaat onderdrukt de kernsymptomen van ADHD -concentratieproblemen, impulsiviteit en onrust in het hoofd als meest belangrijke bij volwassenen- en zet als het ware 'de rem aan'. Methylfenidaat is een stimulantium, net als dextro-amfetamine. Daarnaast wordt het middel atomoxetine ook steeds meer bij volwassenen voorgeschreven.

 

Veelal wordt bij de diagnose aangeraden in elk geval medicatie te proberen. Idee is dat het dan ook gemakkelijker is om jezelf bij de les te houden in het traject van coaching en/of gedragstherapie, dat in principe een vast onderdeel van de behandeling is.

 

Gedragstherapie of coaching

 

Na de diagnostiek, psycho-educatie en in -de meeste gevallen- het starten met medicatie, volgt er een traject van gedragstherapie of coaching. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen die twee?

 

Gedragstherapie

Ook wel cognitieve gedragstherapie of psychotherapie genoemd. Deze ondersteuning richt zich vooral op de onderliggende problemen die bepaalde gedragspatronen veroorzaken. Bij ADHD gaat het vaak over het veranderen van negatieve denkpatronen  of faalangstigheid en daaruit voortvloeiend gedrag, zoals vermijding of nog meer negatieve gevoelens.

 

Coaching
Deze vorm van ondersteuning is vooral praktisch en oplossingsgericht van aard. Waar loop jij tegenaan en hoe gaan we dat oplossen?
Kijk hier voor meer informatie over coaching voor ADHD/ADD

 

Mengvorm

In de praktijk wordt meestal een mengvorm van beiden aangeboden binnen de meeste GGZ-behandelingen voor volwassenen met ADHD. Ook wordt deze vorm van ondersteuning vaak in groepen aangeboden. Uit onderzoek én de praktijk is gebleken dat mensen vaak meer van elkaar leren en aannemen, dan van een therapeut, die tenslotte geen ervaringsdeskundige is. Mocht je liever individuele therapie of coaching hebben, dan is dat vaak ook wel mogelijk.

 

Hoe vind ik een behandelaar?


Waar kun je terecht voor goede diagnostiek en de behandelopties zoals hierboven beschreven?
De meeste grote GGZ-instellingen hebben ook een programma voor volwassenen met ADHD en hebben informatie over hun behandelaanbod voor ADHD op de website staan. 

 

Verder zijn onderstaande websites nog handig:
 

ADHD Netwerk - adressenlijst

Bjj het ADHD Netwerk zijn ADHD-professionals door het hele land aangesloten. Je vind hiervan een handig overzicht in de adressenlijst van het ADHD Netwerk.

Hierin kun je zoeken op provincie en plaats. Veel van de aangeloten behandelaren zijn overigens kinder- en jeugdpsychiaters of psychologen.

Naast de grotere instellingen vind je ook de vrijgevestigde specialisten op het gebied van ADHD in bovenstaande adressenlijst. Bij die laatsten heb je soms kans sneller aan de beurt te zijn.

PsyQ, ADHD bij volwassenen.

Deze GGZ-instelling heeft het meest uitgebreide behandelprogramma voor volwassenen met ADHD en heeft vestigingen door het hele land. Op de site van PsyQ kun je ook de wachtlijsten per vestiging vinden. Naast informatie over diagnostiek en behandelaanbod vind je hier ook veel algemene informatie over ADHD en ADD.

 

 

 

Contact: 033 24734 84   I   Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk  I  [email protected]   |   Sitemap

Powered by : QualitySites4All