impulsenwoortblind logo
dsc_0081.jpg
impulswoortblind logo

Heb ik ADHD of ADD?
 

Herken je jezelf in de beschrijving van ADHD? Hier kun je een zelftest doen om te kijken of je wellicht ADHD hebt.

KENMERKEN adhd BIJ VOLwassenen

 

Belangrijkste kenmerken van ADHD zijn problemen met aandacht, impulsiviteit en hyperactiviteit. Bij ADD zie je geen hyperactiviteit en meestal ook veel minder impulsiviteit.

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De niet hyperactieve vorm van ADHD wordt ook wel ADD genoemd. Meer over ADD lees je hier.


ADHD is een diagnose die meestal in verband wordt gebracht met drukke, impulsieve kinderen. Dat ADHD bij volwassenen voorkomt, was tot een aantal jaren geleden grotendeels onbekend. Vroeger werd aangenomen dat kinderen er overheen groeiden in de puberteit. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat dit niet juist is: 30-60% houdt klachten als volwassene.
 

Volwassenen met ADHD hebben vanaf de vroege jeugd vaker en sterker dan gemiddeld last van:


Aandachts- en concentratieproblemen
Volwassenen met ADHD hebben moeite hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor hun concentratie. Het is niet zo dat iemand met ADHD zich nooit kan concentreren. De concentratie kan tijdelijk goed zijn als zich iets nieuws of interessants voordoet. Bij saaie, langdurige taken is het moeilijk voor een volwassene met ADHD zich te concentreren.


Impulsiviteit
Voorbeelden van impulsiviteit zijn: dingen doen zonder na te denken, het antwoord eruit flappen voordat de vraag is afgemaakt, snel banen aangaan en opzeggen en ondoordacht geld uitgeven. Het ontbreekt volwassenen met ADHD aan een innerlijke controle die de remfunctie van het gedrag regelt.


Executieve functies
Behalve problemen met concentratie en impulsiviteit hebben mensen met ADHD vaak ook problemen in de executieve functies van de hersenen. Executieve functies zijn belangrijk voor doelgericht en aangepast gedrag. Voorbeeld van dingen die meer moeite kosten zijn: planning, organisatie, het onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, het nakomen van afspraken.


Hyperactiviteit
Er zijn drukke en beweeglijke volwassenen met ADHD (moeite hebben om stil te zitten of te stoppen met praten bijvoorbeeld), maar bij een grote groep uit de hyperactiviteit zich als een gevoel van continue innerlijke onrust.


Laag zelfbeeld
Doordat iemand al zijn leven lang te horen heeft gekregen dat hij meer zijn best moet doen, minder druk moet zijn, etc. Dit terwijl iemand vaak wel zijn best doet en toch de dingen niet voor elkaar krijgt.

Oorzaken

 

Genetische factoren spelen een belangrijke rol bij de kans wel of niet ADHD te krijgen. Volgens de huidige stand van de wetenschap spelen stoornissen in de neurotransmissie een rol, met name worden dopamine en noradrenaline genoemd. Naast de genetische aanleg kunnen omgevingsfactoren een rol spelen.

Gevolgen

 

Veel volwassenen met ADHD hebben te maken (gehad) met een lastige schoolperiode, verminderde (carrière)kansen en moeizame relaties met anderen. Daarnaast is de kans op angst, depressie, middelenmisbruik, persoonlijkheidsstoornissen en andere problemen onder volwassenen met ADHD groter dan normaal.


Met een goede diagnose, behandeling en ondersteuning én begrip van de omgeving kunnen problemen voorkomen dan wel beheersbaar worden en kunnen de positieve kanten van ADHD tot hun recht komen.

Diagnose

 

Iedereen is wel eens ongeconcentreerd, impulsief of druk; bijvoorbeeld bij stress, te weinig slaap of te veel koffie. Er hoeft dan nog geen sprake van ADHD te zijn.
Bij ADHD zijn de symptomen al in de kindertijd aanwezig en zijn de gevolgen merkbaar op school en thuis. De diagnose ADHD is ingewikkeld en moet gesteld worden door een ervaren psychiater of psycholoog die bekend is met ADHD bij volwassenen. Om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen, worden bij voorkeur zowel betrokkene als de ouders of familieleden ondervraagd over het gedrag in de kindertijd. Ook schoolrapporten en verslagen van eerder onderzoek kunnen helpen om de diagnose te stellen.

Behandeling

 

De behandeling van volwassenen met ADHD bestaat vaak uit een combinatie van:
● Voorlichting
● Medicatie
● Coaching en/of therapie
● Lotgenotencontact


Meer weten?

Hier lees je een artikel uit de Libelle van 2009, waar veel informatie in staat over wat ADHD is, hoe je het herkent en hoe je ermee omgaat.

Kijk verder bij ADHD en... waar meer informatie staat over dingen die vaak samengaan met ADHD.

 

Contact: 033 24734 84   I   Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk  I  [email protected]   |   Sitemap

Powered by : QualitySites4All