impulsenwoortblind logo
dsc_0081.jpg
impulswoortblind logo

Impuls & Woortblind ledenvoordeel


Impuls & Woortblind biedt vele voordelen en extra's:

3x per jaar Impuls & Woortblind Magazine,
50% ledenkorting bij themabijeenkomsten,
Advies, informatie en belangenbehartiging,
het Netwerk Volwassenen met dyslexie,
en AD(H)D cafés door het hele land.


Verschillende aanbieders geven korting op o.a. coaching aan leden van Impuls & Woortblind.


Dus waar op nog wachten?

Klik hier om lid te worden.


Vergoeding verzekering

Kijk hier welke verzekeringen ons lidmaatschap vergoeden.

kenmerken dyslexie bij volwassenen

 

 

Dyslexie wordt niet bij iedereen op school geconstateerd. Achteraf zijn vaak de signalen wel te herkennen: altijd moeite gehad met taal, met lezen en schrijven. De juf of meester die maar niet begreep waarom het niet lukte bij jou, want verder was je een slim kind…….En zelf begreep je het ook niet zo.Als je volwassen bent, kan dat dilemma terugkomen. In je baan of thuis loop je op tegen de administratie of je kind wordt op school getest op dyslexie, bijvoorbeeld.


Onderstaande lijst bevat kenmerken die veel mensen met dyslexie herkennen. Deze lijst kan ook van belang zijn voor familieleden, partners, docenten, werkgevers of collega’s die zien dat er bij iemand ‘niet uitkomt wat erin zit’. 
 

Taal

 

- Moeite hebben met lezen en schrijven;

- Moeilijkheden ervaren in de letter-klank-koppeling, waardoor het lezen, herkennen en reproduceren van letters en woorden moeite kost;

- Storingen ervaren in een woordbeeld of zinsbeeld: de dyslecticus leest of schrijft een verkeerd woord, respectievelijk de grammatica van een gelezen of geschreven zin klopt niet;

- Een lagere snelheid van verwerking van de woorden;

- Moeilijkheden in andere aspecten van taal, zoals het onder woorden brengen van je verhaal of idee of jezelf presenteren.

Beelddenken

 

- Denken in concepten, in beelden, in associaties. Dit is een manier van denken die heel snel gaat;

- Moeite hebben om de kern van je verhaal mondeling of op papier weer te geven;

- Moeite hebben om in een vergadering op het juiste moment het goede antwoord te geven terwijl het perfect in je hoofd zit;

Bijkomende problemen

 

- Problemen in de motorische coördinatie;

- Moeite met hoofdrekenen of getallen onthouden;

-Concentratieproblemen;

- Moeite hebben met persoonlijke organisatie, dat wil zeggen moeite met ordenen van bijvoorbeeld je gedachten, je dag, je agenda en met timemanagement.

Gevolgen

 

- Onder je niveau werken, wat de volgende twee aspecten in zich heeft

1) Oplossingen weten, maar deze niet goed kunnen verwoorden, waardoor je 'dommer' overkomt dan je in werkelijkheid bent;

2) Oplossingen zien die je baas niet bedenkt en daardoor telkens weer in een conflict terechtkomen;

- Faalangstig zijn of paniek ervaren bij het maken van toetsen of schrijven/lezen van teksten;

- Ervaren dat "iets er wel in zit, maar er niet uit komt";

- Onzeker zijn of een laag zelfbeeld hebben als gevolg van bovenstaande;

- Niet weten wat je specifieke kwaliteiten zijn omdat je je altijd hebt gericht op wat een ander wél kan (goed lezen en schrijven) en jij dus niet.

 

(bron:  Werk en Dyslexie)

 

Verschijningsvormen van dyslexie en dyscalculie

 

Er zijn verschillende omschrijvingen van dyslexie en dyscalculie. Wanneer je echter precies kijkt naar de inhoud van die omschrijvingen, dan zijn er vooral veel overeenkomsten.

 

Kort door de bocht zou je kunnen stellen, dat er sprake is van vergelijkbare processen die in verschillende hersengebieden plaatsvinden. 

 

1. In beide gevallen is sprake van moeite met het koppelen van iets aan een teken

- bij dyslexie is het de moeite van de koppeling van een klank aan een teken (fonologische verwerking).

- bij dyscalculie is het moeite met de koppeling van een hoeveelheid aan een teken.

2. Moeite met het onthouden, automatiseren en ophalen van informatie uit het geheugen speelt bij dyslexie en dyscalculie een vergelijkbare rol.

3. Hetzelfde geldt voor de moeite met het inzicht in en de toepassing van reken- en taalprocedures (taalregels, rekenbewerkingen als staartdelingen en vermenigvuldigen).

 

Of/en: dubbeldiagnose (comorbiditeit) of ‘een veegje mee’

-     Wie dyscalculie heeft, zal misschien ook de moeite met één of meerdere taalelementen herkennen zonder echt dyslexie te hebben.

 -    Heb je dyslexie, dan kun je bovenstaande problemen met rekenen/wiskunde tegenkomen zonder dat dit hoeft te wijzen op dyscalculie.

-     Herken je alle reken/wiskundeproblemen en daarnaast ook de kenmerken uit de laatste box ‘ruimtelijk inzicht’ dan kan dat duiden op dyscalculie.

 

Algemene kenmerken
Algemene kenmerken die vaak vóórkomen bij zowel dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en autisme zijn:
1. Moeite met structuur, organisatie en planning.      
2. Tijdsduur moeilijk kunnen inschatten.        
3. Over je grenzen gaan.

 

Goed om te weten

Het is belangrijk, te weten dat zij onderdeel kunnen uitmaken van dyslexie en dyscalculie, zodat:
- je jezelf niet hoeft te verwijten dat je naast dyslexie/dyscalculie óók nog eens ‘een chaoot’ bent – het is onderdeel van het geheel;
- je weet waarom dit een lastig punt is;
- je er rekening mee houdt, zodat het je minder belemmert in je functioneren. 

 

Overeenkomsten uitgewerkt in kenmerkende voorbeelden

In dit heldere overzicht vind je bovengenoemde problemen die je kunt hebben met taal en/of rekenen en wiskunde per bovengenoemd proces.

 

bron: Nel Hofmeester -Verborgen Schatten, dyslexiespecialist en actief lid van de Werkgroep Onderwijs van Impuls & Woortblind

 

 

 

 

Contact: 033 24734 84   I   Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk  I  [email protected]   |   Sitemap

Powered by : QualitySites4All