Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam

Praten over dyslexie – De Kempen

 1. Home
 2. chevron_right
 3. Dyslexie
 4. chevron_right
 5. Praten over dyslexie
 6. chevron_right
 7. Praten over dyslexie – De Kempen

Slaapproblemen

“Vaak is er een levenslang patroon van problemen met op tijd op school zijn en op het werk. Sommigen slagen erin met allerlei hulpmiddelen toch op tijd op te staan. Dan zetten ze drie wekkers en met vijf koppen koffie lukt het dan. Maar ze zijn wel pas laat in slaap gevallen en dus eigenlijk nog doodmoe.” Sandra Kooij

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat mensen met ADHD een zogenoemde verlate slaapfase hebben. Dit betekent dat je biologische klok later dan gemiddeld staat afgesteld, waardoor je moeilijk in slaap komt op de voor de meeste mensen gangbare tijd en als gevolg daarvan te kort slaapt. Die korte slaap kan weer veel gevolgen hebben voor je gezondheid. Zo kan het je eetpatroon beïnvloeden; eten om energie dips te lijf te gaan. Met overgewicht als mogelijk gevolg, Kortom: slaapproblemen bij ADHD zijn een belangrijke aandachtspunt!

Video ‘ADHD en slaapproblemen’ – webinar door Sandra Kooij

In juli 2020 gaf Sandra Kooij een update van de laatste inzichten over ADHD en slaap. Dit deed zij in een webinar, georganiseerd door Impuls & Woortblind. Bekijk de video via dit bericht.

Klaas Vaak komt te laat, een artikel uit de Impulsief, gaat over slaapproblemen bij ADHD en behandeling met melatonine.

Melatonine bij slaapproblemen en ADHD

Wat is melatonine eigenlijk? Melatonine is echt bedoeld als ondersteuning bij het in slaap vallen. Vooral voor mensen met een hardnekkige verlate slaapfase kan het effectief zijn. Maar dan nog zijn er heel wat beren op de weg, Zéker bij mensen met ADHD!

Melatonine werkt bij sommigen goed als middel om slaapfase iets naar voren te brengen. Maar informeer je wel eerst goed voor je met melatonine wil starten!

We hebben een aantal ervaringsverhalen over het gebruik van melatonine bij slaapproblemen van mensen met ADHD verzameld. Lotgenoten zijn een fantastische bron van steun en tips over slaapproblemen en ADHD!

Gewicht bij slaapproblemen en ADHD

Veel ADHD’ers hebben last van eetproblemen. Er is ook onderzoek over de verlate slaapfase als mogelijke oorzaak van overgewicht bij ADHD.

In het interview met Sandra Kooij over de relatie tussen slapen en gezondheid vind je hierover veel informatie. Heel interessant is het opmerkelijke verschil tussen ADHD en ADD.

De deskundige, dat ben je zelf – medicatie bij ADHD/ADD

De deskundige, dat ben je zelf – medicatie bij ADHD/ADD

Geen enkele ouder geeft zijn kind graag medicijnen voor lastig gedrag of onoplettendheid en al helemaal niet een medicijn dat regelmatig negatief in de publiciteit komt zoals Ritalin. Ritalin wordt soms eerder beschouwd als een schadelijk dan als een gunstig middel bij de behandeling van ADD of ADHD. En vaak denken ouders in eerste instantie, ook onder druk van de maatschappij, dat ze er beter aan doen hun kind medicatie te onthouden en het nog op een andere manier te proberen.

Zo begint de zeer informatieve folder De deskundige, dat ben je zelf – medicatie bij ADHD , geschreven door Dr. Rob Pereira (voorzitter Impuls & Woortblind, bestuurslid ADHD Netwerk, kinderarts). 

In deze folder legt hij uit welke soorten ADHD-medicatie er zijn en in het kort wat de voor- en nadelen zijn.
Aan bod komen o.a.:

 • (dex-)methylfenidaat kort of langwerkend
 • dexamfetamine, dexamfetamine retard
 • atomoxetine
 • guanfacine
 • en andere middelen
Informeer je goed over werking én bijwerkingen van medicatie

Na het stellen van de diagnose AD(H)D is het heel belangrijk om eerst een goed begrip te krijgen van wat AD(H)D is en wat de impact ervan op jou is. Onder andere door duidelijke uitleg en begeleiding van de behandelaar en door zelf hierover goede informatie te lezen.

Net zo belangrijk is het om goede voorlichting te krijgen en te lezen over de voor- en nadelen van medicijnen, zodat je samen met de behandelend arts beslissingen kunt nemen die essentieel zijn om zelf of je kind optimaal te laten profiteren van deze middelen. Helaas blijkt in de praktijk dat er vaak (te) weinig uitleg over medicatie wordt gegeven. Je moet dus zorgen dat je mede-deskundige wordt op het gebied van de medicijnen die je wilt gebruiken!

Behandeling met medicijnen is gewenst als je, ondanks andere maatregelen aanloopt tegen je beperkingen. Dit zijn meestal problemen op het werk en het sociale vlak. Het doel van medicatie is om de kwaliteit van leven beter te maken, zodat je je eigen talenten kan gebruiken en niet gefrustreerd raakt. Dat betekent dus ook dat er bij voorkeur geen of minimale bijwerkingen mogen zijn van medicatie. Het is dus belangrijk om samen met je behandelaar goed te blijven communiceren en evalueren om steeds de juiste dosering en de juiste medicatie te gebruiken op het juiste moment.

De stelregel is: neem precies zoveel medicatie als nodig is: niet te kort of te lang, niet te weinig maar vooral ook niet teveel! Dus accepteer ernstige bijwerkingen niet: als je bijvoorbeeld een “zombie” wordt, gaat er iets verkeerd. Dit mag niet voorkomen!

De belangrijkste trefwoorden zijn:

Communicatie met je hulpverlener en andere betrokkenen over;
Evaluatie van effect en eventuele bijwerkingen waar je niet mee moet doorlopen;
Anticiperen op de komende dag, rekening houden met wat er komen gaat, extra drukte, cyclus;
Autonomie: zelf de regie houden, zelf zo nodig de medicatie aanpassen (iets meer of iets minder nemen binnen bepaalde grenzen, zo nodig stoppen en overleggen).

Download de folder over de verschillende medicaties, doseringen, voor- en nadelen en mogelijke bijwerkingen.

Meldplicht bij ADHD-diagnose NA behalen rijbewijs?

Impuls & Woortblind krijgt vaak de vraag of mensen zich bij het CBR moeten melden wanneer ze de diagnose ADHD/ADD krijgen NADAT ze hun rijbewijs al hebben gehaald. We proberen hier een antwoord op die vraag te geven.

In Nederland bestaat er geen meldplicht voor wijzigingen in de gezondheidstoestand die van invloed (kunnen) zijn op de rijgeschiktheid. Niet voor patiënten en niet voor artsen. Het valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker.

Bron: CBR – informatie voor artsen

U heeft een geldig rijbewijs en twijfelt of u nog in staat bent om veilig te rijden, bijvoorbeeld omdat uw medische situatie is veranderd. In dat geval is het belangrijk om te laten beoordelen of u inderdaad nog gezond genoeg bent om veilig te kunnen rijden en aan het verkeer deel te nemen.

Bron: CBR – Twijfel aan rijgeschiktheid

Je had al ADHD, alleen nog geen diagnose

Er is geen meldplicht, getuige bovenstaande informatie. Stel: jij twijfelt helemaal niet aan je rijgeschiktheid. Je had de ADHD tenslotte al. Alleen nog geen diagnose. Dus je medische toestand is alleen op papier veranderd. Bovendien rijd je alleen maar beter met medicatie -als je die gebruikt. Dan lijkt er geen enkele reden om bij een verlenging van je rijbewijs te melden dat je ADHD hebt.

Ook de wet is niet duidelijk

Maar mocht je betrokken raken bij een ongeluk, kom je dan niet in de problemen als ‘uitkomt’ dat je ADHD hebt? Je wordt als Nederlander namelijk geacht de wet te kennen, en daar is de Regeling Eisen Rijgeschiktheid 2000 een onderdeel van. In artikel 5 van die Regeling staat:

8.10. ADHD (inclusief subtypen)

Bij de eerste beoordeling door het CBR van personen met ADHD moet een onderzoek plaatsvinden door een onafhankelijk specialist met kennis en ervaring op het gebied van ADHD bij volwassenen aan de hand van een checklist met risicofactoren.

Personen met ADHD zijn onbeperkt geschikt voor rijbewijzen van groep 1 en 2 als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • er is geen sprake van misbruik van psychoactieve middelen (zie paragraaf 8.8);

 • er is sprake van ziekte-inzicht en therapietrouw;

 • er is geen sprake van rijgevaarlijke bijwerkingen van de medicatie.

Maar ook de wet biedt onvoldoende houvast. Ook hier staat namelijk niet zwart op wit dat een keuring per definitie verplicht is bij AD(H)D.

Hoe zit het met mijn verzekering?

Stel: je weet zeker dat je aan bovenstaande 3 voorwaarden voldoet. Of: je hebt ziekte-inzicht maar gebruikt geen medicatie. Je vindt jezelf dus geschikt, er is geen meldplicht, dus je meldt je ADHD niet. Kun je dan in de problemen komen als je bij een ongeluk betrokken raakt en de verzekering moet gaan uitkeren?

Deze situatie heeft zich – voor zover wij weten- nog niet voorgedaan. We hebben gebeld met de klantenservice van FBTO (autoverzekering) en daar kwamen twee dingen heel duidelijk uit:

 1. Een autoverzekeraar mag NOOIT in jouw medisch dossier kijken. Hij kan dus niet weten/erachter komen dat jij ADHD hebt.
 2. Er is geen meldplicht voor AD(H)D als de diagnose NA het behalen van het rijbewijs is gesteld. Dus heb je gewoon een geldig rijbewijs. Alleen als overduidelijk aantoonbaar is dat jouw ADHD de oorzaak was van het ongeval, kan dit invloed hebben op de uitkering van de verzekeraar. En die kans is minimaal. Zeker als je geen medicatie gebruikt en normaal rijgedrag hebt.

Gebruik je wél medicatie, dan kan die bijvoorbeeld in je tas zitten tijdens een ongeluk. Dat maakt het al weer iets ingewikkelder. Want verzekeraars zullen, zeker bij hele hoge bedragen, misschien toch hun best doen om wél aantoonbaar te krijgen dat jouw ADHD de oorzaak was. Daarom nog een paar tips:

Overleg met je arts en laat dit optekenen

Het CBR werkt aan meer duidelijkheid op dit gebied. Tot die tijd kunnen we alleen dit advies geven:
1) Bespreek met je arts of je nog goed in staat bent te rijden (meestal zelfs beter mbv medicatie) en laat dit evt optekenen. Of schrijf het zelf en vraag hem/haar dit te ondertekenen. Dan sta je ook stevig als je onverhoopt ooit bij een ongeluk betrokken raakt.

2) Mocht je arts niet iets willen ‘verklaren’ over jouw rijvaardigheid, wat vaak het geval is, vraag hem/haar dan om in elk geval kort te noteren dat je medicatie gebruikt en dat die een positief effect heeft op jouw concentratie en algemeen functioneren. Of stel het zelf op en vraag hem/haar dit te ondertekenen.

3) Gebruik je geen medicatie, dan kun je eventueel ook je (huis)arts vragen een briefje op te stellen of te ondertekenen als jij goed genoeg functioneert zonder medicatie.

Twijfel je zelf? Dan toch beter melden bij het CBR

Heb je zelf het idee dat jouw AD(H)D of je medicatiegebruik wel een negatief effect heeft op je rijvaardigheid? Of wil je elk risico uitsluiten dat je AD(H)D ‘uitkomt’ bij een ongeluk met een kans dat je toch in de problemen komt qua verzekering? Dan is het verstandiger om wel een Gezondheidsverklaring in te vullen en te melden dat je ADHD hebt en/of medicatie gebruikt. Er volgt dan een – zelf te betalen- rijbewijskeuring.

Jaarcongres Impuls & Woortblind – Neurodiversiteit in leren en werken

Jaarcongres – 2 november 2018, Nijkerk

Neurodiversiteit in Leren en Werken

Kansen en bedreigingen voor gezond en vitaal leren en werken

Het tweede congres over het thema neurodiversiteit was wederom een groot succes. Sprekers vanuit de werelden van werk, onderwijs en gezondheid vulden elkaar aan met informatie en vooral concrete en inspirerende good practices. Praktijkvoorbeelden over hoe je vooral de kansen van neurodiversiteit benut en de bedreigingen op tijd signaleert en samen aanpakt.

Lees HET VERSLAG over het congres van Naomi Kennedie.

In het programma hieronder vind je de presentaties in PDF van alle plenaire sprekers en de workshops.

AVG
Bij inschrijving gaan deelnemers akkoord met het maken én gebruiken van foto/videomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke.

Vragen over ADD en werk? Check onze 5 minuten info

Begrijpt je werkgever wel voldoende waar jouw kwaliteiten liggen?
Of zet hij je precies in op werkzaamheden die juist erg moeilijk voor je zijn?
Weet je werkgever überhaupt iets over ADD?

Voor korte en snelle info zijn de gesproken 5 Minuten info-blokjes ADD in het kort en (hieronder) ADD en werk zeer informatief.

NB: soms haperen de geluidsfragmenten. Onze excuses daarvoor. In dat geval kun je de 5 Minuten info-blokjes ook via deze site beluisteren.

Wil je uitgebreide info in een overzichtelijk menu? Bekijk dan de website Arbeidsparticipatietool over werken met ADD. Impuls & Woortblind heeft meegewerkt aan de tot standkoming van de Arbeidsparticipatietool.

Hieronder vind je de 5 minuten info ADD en werk.

wat is ADD? Arbeidsparticipatietool Wat ADD is en welke misverstanden erover bestaan heeft u kunnen zien in de voorgaande app. gevolgen voor het werk Arbeidsparticipatietool Hier gaan we in op de mogelijke gevolgen van ADD voor het werk van uw collega en van uzelf. wat merkt u ervan Arbeidsparticipatietool Uw collega kan door de ADD namelijk bepaalde kwaliteiten en beperkingen hebben die ook van invloed zijn op uw werk, bijvoorbeeld: goed inzicht, vaak niet doortastend Arbeidsparticipatietool …uw collega kan ingewikkelde problemen prima doorgronden, maar neemt minder makkelijk beslissingen, behalve wanneer zaken heel acuut zijn. onvoorspelbaar Arbeidsparticipatietool …uw collega gedraagt zich voor u onvoorspelbaar, soms ongemotiveerd en afwezig, dan weer actief en betrokken. samen praktisch oplossen Arbeidsparticipatietool …uw collega kan geen structuur aanbrengen in zijn of haar taken; u kunt hier samen een oplossing voor verzinnen. sommige dingen liggen anders Arbeidsparticipatietool Kortom, wanneer u samenwerkt met iemand die ADD heeft, kunnen sommige dingen net wat anders liggen… goede samenwerking Arbeidsparticipatietool … en juist die dingen maken een goede samenwerking des te belangrijker. goed samenwerken = goed praten Arbeidsparticipatietool Goed samenwerken betekent allereerst: praten met uw collega over de gevolgen die ADD voor hem of haar heeft. U begrijpt dan veel beter… problemen en oplossingen Arbeidsparticipatietool …welke problemen uw collega heeft door de ADD en hoe hij of zij hiermee om probeert te gaan. gemotiveerd <> ongeinteresseerd Arbeidsparticipatietool …waarom uw collega soms heel gemotiveerd is, en dan weer heel ongeconcentreerd, traag of afwezig is en ongeïnteresseerd lijkt. chaotisch Arbeidsparticipatietool …waarom uw collega soms met van alles en nog wat bezig is en niks afrond. te laat komen Arbeidsparticipatietool …regelmatig te laat komt. afzonderen Arbeidsparticipatietool …zich terugtrekt na een intensieve bespreking, zich overvoerd voelt: er kan even niks meer bij. uitstelgedrag Arbeidsparticipatietool …de neiging heeft bepaalde klusjes uit te stellen. openhartig Arbeidsparticipatietool De meeste werknemers zijn open over hun ADD, maar willen niet als een gehandicapte worden gezien. van probleem naar oplossing Arbeidsparticipatietool Door zelf over de ADD van uw collega te beginnen, kunt u samen zowel de problemen als de mogelijke oplossingen bespreken. praktische steun Arbeidsparticipatietool Naast begrip kunt u als naaste medewerker ook praktische steun bieden, bijvoorbeeld: plannen van werkzaamheden Arbeidsparticipatietool …uw collega vindt het moeilijk om zijn of haar werkzaamheden goed te plannen, dus u helpt hem of haar hierbij. gesprekken voeren Arbeidsparticipatietool …u voert (telefoon)gesprekken met klanten of collega’s bij voorkeur niet in de ruimte waar uw collega ook werkt. werkonderbrekingen Arbeidsparticipatietool …wanneer u regelmatig zaken met uw collega moet bespreken, doet u dit niet verspreid over de dag, maar liefst in een keer. persoonlijke ondersteuning Arbeidsparticipatietool Mensen met ADD kunnen ook hulp krijgen bij het structureren van hun werkzaamheden, bijvoorbeeld van een job coach. oplossing op maat Arbeidsparticipatietool Samen werken aan oplossingen op maat, werkt altijd het beste. coaching op functioneren Arbeidsparticipatietool Coaching is een vorm van begeleiding, die mensen met ADD leert hun functioneren te verbeteren. structuur aanbrengen Arbeidsparticipatietool Deze begeleiding draait om structuur aanbrengen: meer overzicht en minder chaos. organiseren Arbeidsparticipatietool Mogelijke doelen zijn: klussen afmaken, op tijd komen, opruimen, omgaan met administratieve zaken en met geld. de planning Arbeidsparticipatietool Dus: hoe zijn taken en klusjes goed te plannen, in stapjes voor je te zien en vervolgens stapsgewijs uit te voeren? praten Arbeidsparticipatietool Ook communicatieproblemen komen aan bod, zoals adequaat reageren, emoties tonen, aanwezig blijven in het gesprek… meer kwaliteit Arbeidsparticipatietool Door de beperkingen de baas te worden, kan uw collega zijn of haar kwaliteiten beter inzetten. u kunt veel doen Arbeidsparticipatietool Als leidinggevende en/of werkgever kunt u veel doen voor uw medewerker met ADD, bijvoorbeeld: vraag naar informatie Arbeidsparticipatietool Ten eerste: vraag of uw medewerker informatie wil geven over zijn of haar ADD. laat u voorlichten Arbeidsparticipatietool U kunt ook met toestemming van de medewerker met ADD de bedrijfsarts of jobcoach vragen naar uitleg over zijn of haar kwaliteiten en beperkingen. kennis = het halve werk Arbeidsparticipatietool Met voldoende kennis kunt u samen oplossingen bedenken en veranderingen doorvoeren. vragen beantwoorden Arbeidsparticipatietool U bent dan beter in staat om vragen van naaste medewerkers te beantwoorden. conflicten oplossen Arbeidsparticipatietool Ook is het dan makkelijker om eventuele conflicten op te lossen. gevolgen bespreken Arbeidsparticipatietool Ten tweede: bespreek met uw medewerker welke gevolgen ADD heeft voor zijn of haar werk en of er aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld: prikkels vermijden Arbeidsparticipatietool …een rustige werkruimte wanneer uw medewerker snel overprikkeld raakt in een drukke omgeving. hulp van collega's Arbeidsparticipatietool …hulp bij het plannen van werkzaamheden of het uitvoeren van administratieve zaken. professioneel advies Arbeidsparticipatietool …begeleiding bij het structuren van de werkzaamheden door een jobcoach. meer uitdaging Arbeidsparticipatietool …of juist het vinden van werkzaamheden die meer uitdaging bieden en aansluiten bij de kwaliteiten en interesses van uw medewerker. andere collega's informeren Arbeidsparticipatietool Ten derde: informeer de rest van het team over eventuele aanpassingen. Zo begrijpen de naaste collega’s ook wat ADD is. advies vragen Arbeidsparticipatietool Ten vierde: vraag advies aan de jobcoach, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige als u er zelf niet goed uitkomt. afspraken nakomen Arbeidsparticipatietool Ten vijfde: let er op dat iedereen zich aan gemaakte afspraken houdt: u, uw medewerker en de naaste collega’s. werk op maat maken Arbeidsparticipatietool Ten zesde: verdiep u samen met uw medewerker in ‘jobcrafting’ de regels kennen Arbeidsparticipatietool Tot slot: het helpt als u op de hoogte bent van de rechten en plichten die voor u en uw medewerker gelden. Dit is voor beiden van belang. zie: www.arboportaal.nl Arbeidsparticipatietool Een overzicht hiervan vindt u in de Wet Verbetering Poortwachter. Slide Gevolgen op het werk Praten met uw collega Tips van de leidinggevende Practische steun Hulp van een coach

Wil je uitgebreide info in een overzichtelijk menu? Bekijk dan de website over werken met ADD.
Voor korte en snelle info zijn de gesproken 5 Minuten info-blokjes over ADD en werk zijn zeer informatief voor jezelf en je collega’s of werkgever.

LET OP: onder het menu voor ADHD in de Arbeidsparticipatietool vind je nog veel meer informatie die ook voor ADD’ers zinvol is.

Impuls & Woortblind heeft meegewerkt aan de tot standkoming van de Arbeidsparticipatietool.

Medicatie bij ADHD

Naar het effect van medicatie, en dan vooral methylfenidaat, is veel onderzoek gedaan. Bij ongeveer 50-70% van de kinderen en volwassenen is methylfenidaat (merknaam Ritalin) effectief, zolang de medicatie wordt ingenomen. Methylfenidaat onderdrukt de kernsymptomen van ADHD -concentratieproblemen, impulsiviteit en onrust in het hoofd als meest belangrijke bij volwassenen- en zet als het ware ‘de rem aan’. Methylfenidaat is een stimulantium, net als dextro-amfetamine. Daarnaast wordt het middel atomoxetine ook steeds meer bij volwassenen voorgeschreven.

Vaak wordt bij de diagnose aangeraden in elk geval medicatie te proberen. Idee is dat het dan ook gemakkelijker is om jezelf bij de les te houden in het traject van coaching en/of gedragstherapie, dat in principe een vast onderdeel van de behandeling is.

Informatie over ADHD-medicatie en hoe er mee om te gaan

In de Folder ADHD/ADD Medicatie in Nederland vind je uitgebreide informatie over verschillende vormen van medicatie.

Bijwerkingen van ADHD-medicatie

ADHD-medicatie geeft veel problemen met bijwerkingen. Dit blijkt uit een enquête die in juni 2015 door Vereniging Impuls&Woortblind samen met Bijwerkingencentrum Lareb is gehouden onder 848 gebruikers van ADHD-medicatie die 16 jaar en ouder waren.

Van volwassen gebruikers van ADHD-medicatie geeft 75% aan weleens bijwerkingen te ervaren. De meest genoemde bijwerkingen staan in de bijsluiters. In het algemeen geven de respondenten aan positieve effecten te ervaren van de geneesmiddelen op hun klachten. Het ervaren van bijwerkingen of onvoldoende effect kunnen redenen zijn om met de medicatie te stoppen.

Lees hier Ons onderzoek naar de bijwerkingen van medicatie.

Lees ook de Blog van Anne-Marie Sijpheer over haar ervaring met bijwerkingen.

ADHD – Wat zijn de kenmerken?

Volwassenen met ADHD hebben vanaf de vroege jeugd vaker en sterker dan gemiddeld last van aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit, moeite met sommige executieve functies en hyperactiviteit. (meer…)

Succes verhalen ADHD

Je hebt ADHD, nou en? Dat kan je een boel opleveren, als je weet hoe dat bij jou precies werkt.
Op deze pagina lees je succesverhalen van mensen met ADHD.

Onderneemsters met ADHD in gesprek

Antonia is een jonge onderneemster met ADHD. Een stoere dame, die succesvol is in haar werk én in haar gevecht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te krijgen, ondanks haar ADHD.

Doriene van Luttervelt, coach voor ondernemers met ADHDén zelf onderneemster met ADHD, heeft haar geïnterviewd. Over haar leven en werk met ADHD en haar strijd tegen de verzekering.

 Horecamagnaat Chiel Jongejan heeft ADHD

Chiel Jongejan is een zeer succesvolle horecaondernemer met ADHD. Hij heeft de gouden formule van de Apres Skihut in Rotterdam bedacht.

Hij werkt graag met ADHD’ers, omdat ze zeer geschikt zijn voor de horeca. We hebben hem geïnterviewd over zijn leven, met pieken en dalen, in Impulsief nr 4, 2011.

Succes met je ADHD

cover succes met je adhd!Een must voor iedereen met ADHD, dit tweede boek van ervaringsdeskundige Remko Iedema. In gesprekken met ADHD’ers en mensen die beroepsmatig met ADHD bezig zijn, komt de veelzijdigheid van wat ADHD is en welke impact het kan hebben, volledig tot licht/zijn recht. Met die kanttekening, dat bewust is gekozen voor een focus op het positieve. Alle geïnterviewden zijn behoorlijk in het reine met hun ADHD. Zij plukken inmiddels bewust de vruchten ervan en hebben leren omgaan met de zwakke kanten die erbij horen. Bijzonder is de veelheid aan ‘reddingsboeien’ die in het boek naar voren komen: de één ontspant zich met powernaps, meditatie of sport, de ander leunt op een partner die haar in al haar facetten waardeert en steunt. Medicatie is voor sommigen een essentieel hulpmiddel, voor anderen ‘de hel’. Het boek leest als een trein en levert in de zeer toegankelijke vorm van interviews een schat aan informatie en inspiratie op, ook voor lezers die nog niet weten wat ze met de diagnose aan moeten.

ADHD/ADD en Relaties

Samenleven met een ADHD’er heeft voordelen: saai is het nooit. Maar vaak komt de relatie toch onder druk te staan. De partner zonder ADHD heeft het gevoel voor alles te moeten opdraaien, de ADHD’er voelt zich onbegrepen. Verwijten stapelen zich op. Hoe kom je hier weer samen uit?

In Jasper’s Real Life – Snelkookpan maken we een dag mee van Jasper. Hij bereidt zich voor op een fantastische avond met z’n vriendin om hun 8 jaar samenzijn te vieren, maar met ADHD in het spel gaan dingen niet precies zoals gewenst. Heel herkenbaar voor velen.

Hulp voor Relaties en ADHD

Om beter elkaar te kunnen begrijpen en dus meer rust en stabiliteit in hun relatie te creëren, zouden Jasper en zijn vriendin relatietherapie kunnen proberen. Het leert je om beter naar elkaar te leren luisteren en beter te communiceren, want met beter communicatie kun je veel ADHD-relatie problemen voorkomen!

In ADHD in je relatie lees je een interview met relatietherapeut Theo van Eeden bij PsyQ in Den Haag.

Lees ook het artikel over ADHD en seksualiteit.

Bekijk de webinar over ADHD en relaties (in het Engels) met ADHD-expert Ari Tuckman uit de VS.

Op onze Ledenvoordeelpagina vind je een aantal (ervaringsdeskundige) professionals. Sommigen van hen kunnen je ook helpen met relatieproblemen en ADHD/ADD.

 

blauw_rook_vuur

ADHD en Verslaving

Verslaving en ADHD / ADD gaan vaak hand in hand. Behandeling van ADHD / ADD wordt daardoor nog moeilijker en vice versa.

In het interview met Tomas (25) over ADHD en verslaving uit Impuls & Woortblind Magazine nr 1 2016 vertelt hij over zijn verslaving aan drank en drugs vanaf zijn 13e. Hij kwam er bovenop, mede dankzij het 12- stappenprogramma. Nu helpt hij andere verslaafden.

Lees hier het artikel ADHD Verslaving uit Impulsief nr. 1, 2012 over ADHD en verslaving: over een aanpak door middel van lotgenotencontact en korte achtergrondinfo over deze veel voorkomende comorbiditeit.

Lees ook het  indrukwekkende verhaal van Carola over haar verslaving en ADHD.

Heb je een vermoeden dat jij ADHD of ADD hebt?

Heb je een vermoeden dat jij ADHD of ADD hebt? Dan kun je via je huisarts vragen om een doorverwijzing voor het stellen van een eventuele diagnose.

De meeste grote GGZ-instellingen hebben ook een programma voor volwassenen met ADHD/ADD en hebben informatie over hun behandelaanbod voor ADHD/ADD op de website staan. Verder zijn onderstaande websites nog handig:

ADHD Netwerk – adressenlijst

Bij het ADHD Netwerk zijn ADHD-professionals door het hele land aangesloten. Je vindt hiervan een handig overzicht in de adressenlijst van het ADHD Netwerk

Hierin kun je zoeken op provincie en plaats. Veel van de aangesloten behandelaren zijn overigens kinder- en jeugdpsychiaters of psychologen.

Naast de grotere instellingen vind je ook de vrijgevestigde specialisten op het gebied van ADHD in bovenstaande adressenlijst. Bij die laatsten heb je soms kans sneller aan de beurt te zijn.

PsyQ, ADHD bij volwassenen

Deze GGZ-instelling heeft het meest uitgebreide behandelprogramma voor volwassenen met ADHD en heeft vestigingen door het hele land. Op de site van PsyQ kun je ook de wachtlijsten per vestiging vinden. Naast informatie over diagnostiek en behandelaanbod vind je hier ook veel algemene informatie over ADHD en ADD.

ADHDcentraal

Ook deze GGZ-instelling heeft vestigingen op vele plekken in het land. Zij doen diagnostiek in één dag waarbij de Qb-test (om te kijken welk effect medicatie op jouw concentratieproblemen heeft) een vast onderdeel is.
Wanneer je via Impuls & Woortblind bij ADHDcentraal terecht komt, krijg je het eerste jaar lidmaatschap van onze vereniging gratis. Kijk hiervoor op Ledenvoordeel.

 

ADHD en hersenverschillen

Zoals beloofd een toelichting van onderzoekster Martine Hoogman op haar onderzoek naar de hersenverschillen bij ADHD. Ze geeft oa antwoord op:

 • wat betekent dit voor volwassenen met ADHD?
 • is er ook gekeken naar ADD?
 • de kritische vragen die er op het onderzoek gekomen zijn.
Veel studies met kleine groepen

Er zijn al veel hersenstudies over ADHD gepubliceerd, en ze hebben allemaal hun individuele bijdrage geleverd aan de wetenschap. Maar omdat hersenonderzoek duur is, zijn de onderzoeksgroepen vaak klein, en daardoor worden soms effecten gemist. Daarnaast worden veel verschillende methodes gebruikt om de gegevens te analyseren, en dat maakt het vergelijken van de studies lastig. Hierdoor zijn inconsistente uitkomsten in de literatuur te vinden en bestaat er nog steeds vrij veel onduidelijkheid over de neurobiologie van ADHD.

Expertise delen

Om de neurobiologie beter te kunnen begrijpen, hebben we de ENIGMA-ADHD werkgroep opgericht. Dit is een samenwerking van de meeste vooraanstaande psychiaters, neurowetenschappers, psychologen en genetici op het gebied van ADHD over de hele wereld, die het doel heeft om expertise te delen en bestaande data uit eerdere onderzoeken opnieuw te analyseren en vervolgens te combineren. Op deze manier kunnen we de hersenen van zeer grote groepen mensen onderzoeken en nauwkeurigere uitspraken doen over effecten van ADHD op de structuur van het brein op verschillende leeftijden. Het eerste artikel van onze ENIGMA-ADHD werkgroep werd vorige week gepubliceerd in het vooraanstaande blad The Lancet Psychiatry en kreeg veel aandacht in de media.

Samenvatting van de resultaten

Wij onderzochten 7 verschillende hersengebieden in het binnenste gedeelte van het brein, onder de hersenschors (subcorticale gebieden), en vonden dat 5 van de 7 bij mensen met de diagnose ADHD kleiner van volume waren, vergeleken met mensen zonder ADHD. De amygdala, gebieden in het striatum (accumbens, caudate nucleus en putamen) en de hippocampus waren ongeveer 1% kleiner bij mensen met ADHD. Die verschillen waren het sterkst aanwezig in de kindertijd, en bij de volwassen groep waren die verschillen niet meer significant.

Daarnaast keken we naar het effect van de aanwezigheid van comorbide stoornissen (stemming en angst stoornissen, en verslaving) en van medicatie (stimulantia). Geen van beide leek effecten te hebben op het brein. We vonden ook geen effect van de ernst van ADHD, het aantal symptomen, op het brein. Eerder was er al wel een verband gevonden tussen de ernst van ADHD en hersenstructuur, maar dit was op een andere plaats in de hersenen, de cortex (Shaw, AMJP, 2011).

Emotieregulatie

Als we onze resultaten vergelijken met onderzoek bij andere psychiatrische stoornissen dat op dezelfde manier is uitgevoerd, dan zien we vergelijkbare effecten op het volume. De locatie van de effecten in het brein vertonen overeenkomsten met andere aandoeningen (bijvoorbeeld wordt een kleinere hippocampus ook gezien bij depressie, schizofrenie, en bipolaire stoornis), maar er lijken ook verschillen te zijn. Vergeleken met eerder onderzoek in kleinere groepen zijn met name de bevindingen voor de amygdala en de hippocampus nieuw. De amygdala is een interessante structuur, omdat ze betrokken is bij het verwerken van emoties. Emotieregulatie is vaak een probleem bij mensen met ADHD, maar tot nu toe is hier nog maar weinig onderzoek naar gedaan. Ook de hippocampus is interessant, omdat hier taken als geheugen, maar ook emoties worden gereguleerd.

Wat betekent dit?

(meer…)

Onze Contactpersonen en cliëntondersteuners

De (telefonische) contactpersonen van Impuls & Woortblind zijn vrijwilligers, die kennis hebben van een of meer specifieke onderwerpen.
Onze clïentondersteuners hebben een algemene training gevolgd om je op weg te helpen in je zoektocht naar de juiste hulp.

Een vraag over ADHD, ADD, dyslexie of dyscalculie?

Wat is je vraag en wie kan jou het beste helpen? Kies een van de volgende pagina’s voor meer informatie over onze contactpersonen en cliëntondersteuners en hun expertise:

Contactpersonen ADHD en cliëntondersteuners
Contactpersonen ADD en cliëntondersteuners
Contactpersonen dyslexie en cliëntondersteuners
Contactpersonen dyscalculie en cliëntondersteuners

Voor vragen over dyslexie kun je ook contact opnemen met onze Dyslexielijn.

Kijk ook op de pagina van onze Cliëntondersteuning als je wilt weten wat dit precies inhoudt.

Hieronder vind je onze contactpersonen ook in een lijst. Voor sommigen werkt dit beter.

Contactpersoon Telefoon Email Onderwerp Opmerkingen
Nico Westerhof  n.westerhof@impulsenwoortblind.nl ADHD, medicatie Ervaringsdeskundige huisarts in ruste
Mirjam Roemeratoe  m.roemeratoe@impulsenwoortblind.nl ADHD, ADD, DYSLEXIE, comorbiditeiten
Felice Visser 0647903326  f.visser@impulsenwoortblind.nl ADHD, ADD, Relatie, Passend Onderwijs Email heeft voorkeur
Arda Nieboer 0651114942  a.nieboer@impulsenwoortblind.nl ADHD, ADD, Jong volwassenen
Zafanja Hartog 06 48271398 info@hartstogt.nl ADHD/ADD en seksualiteit
Naomi Kennedie 0624276178  n.kennedie@impulsenwoortblind.nl ADHD, ADD, Jong volwassenen
Julie Houben 0332473484 julie.houben@impulsenwoortblind.nl ADHD en verzekeringen Thema’s: AOV, verzekeringsdiscriminatie
Julie Houben 0332473484 julie.houben@impulsenwoortblind.nl ADHD en rijbewijs
Arda Nieboer 0651114942  a.nieboer@impulsenwoortblind.nl ADHD, ADD, Werk, Pesten
ADHD in het gezin
Via Impuls & Woortblind , 0332473484 info@impulsenwoortblind.nl ADHD/ADD voor Turkse mensen kantoor uren maandag t/m vrijdag
Karin Jahromi 0653356712  dyslexielijn@impulsenwoortblind.nl  dyslexie en onderwijs o.a. passend onderwijs, PO en VO
Jacqueline Bosman-Besemer 06 28069154 078 6414305 dyslexie en onderwijs
J. Uiterwijk  j.uiterwijk@impulsenwoortblind.nl DYSCALCULIE Coach (o.a. NLP en Davis-methode)
V. van Randwijck  v.vanrandwijck@impulsenwoortblind.nl DYSCALCULIE Ervaringsdeskundige
Karin de Jager 0623406568  karin.de.jager@impulsenwoortblind.nl DYSLEXIE bij volwassenen
E. van der Werff  0624769130  e.vanderwerff@impulsenwoortblind.nl DYSLEXIE en ADHD

 

Mis je een onderwerp en heb je er zelf (veel) kennis van of ben je ervaringsdeskundige, meld je dan aan via info@impulsenwoortblind.nl en vermeld erbij wanneer en op welk telefoonnummer je bereikbaar bent.

Dyslexie bestaat echt wel!

Dyslexie het gevolg van slecht onderwijs? Met flink oefenen en stampen zou er geen dyslexie meer bestaan, aldus hoogleraar Anna Bosman, vandaag op de voorpagina van het AD.

En bedankt mevrouw Bosman. Wij, vereniging van en voor mensen met o.a. dyslexie, begrijpen uw bezorgdheid over de toename van het aantal dyslectische kinderen en delen die. En er zal zeker op sommige scholen te gemakkelijk gedaan worden over het goed aanleren van spelling.

Maar u weet ook dat een goede dyslexie-diagnose pas gesteld wordt als bij langdurig oefenen nog steeds geen verbeteringen optreden bij problemen met lezen en/of spellen. Ook als deze kinderen verder over een goed stel hersens beschikken, waarmee het dus niet aan de intelligentie kan liggen.

Onze vereniging heeft vele volwassen leden met dyslexie, die nog stammen uit de tijd van ‘goed en gedegen onderwijs’, met de nadruk op oefenen en eindeloos stampen. Het heeft bij hen niet mogen baten. Ze hebben namelijk dyslexie. En dan helpt extra oefenen en regeltjes stampen niet of nauwelijks.

Mensen met dyslexie hebben hersenen die net iets anders omgaan met opslag en verwerking van informatie. Ze hebben een andere leerstijl dan de gangbare, waardoor automatisering van taal en/of rekenregels gewoon niet goed lukt.

Gelukkig gaat dit vaak samen met bijvoorbeeld een groot visueel talent of andere vaardigheden. Dus de meesten van hen komen er wel.
Maar NIET door eindeloos te bikkelen op spelling en andere taalvaardigheden.

In de media
Er is veel aandacht besteed aan dit onderwerp. Impuls & Woortblind is ook benaderd voor commentaar door de redactie van Eén Vandaag. Helaas waren we nét niet snel genoeg paraat met een korte quote, waardoor er uiteindelijk iemand van het Regionaal Instituut Dyslexie aan het woord kwam en Jan des Bouvries, BN- er met dyslexie, die eigenlijk heel mooi verwoordde wat hierboven geschetst is.

Ook BNR Radio heeft een lange uitzending gewijd aan het onderwerp, waarin verschillende mensen aan bod kwamen en het onderwerp zeer serieus en genuanceerd werd neergezet. Ook door dit programma zijn wij benaderd. Ons actieve lid Sjan Verhoeven heeft gezorgd dat er een cliënt uit haar praktijk aanschoof, die het verhaal over de impact van dyslexie op zijn leven heel goed kon verwoorden.

De BNR-uitzending kun je via deze link terugluisteren.
De uitzending van Een vandaag kun je via deze link terugkijken.
Lees hier de reactie van ons actieve lid en dyslexie-expert Nel Hofmeester op het nieuws.

UIteraard hebben we dit bericht en onze visie ook gedeeld op onze Facebookpagina, en dit is tot nu toe het meest gedeelde en bekeken bericht ooit!
Maar liefst een kleine 7000 mensen hebben het bericht gezien en er zijn vele reacties op gekomen.

Mijn Reintegratieplan

Zit jij ziek thuis en is het de bedoeling dat je weer aan de slag gaat via een re-integratietraject?
Dan hebben we goed nieuws voor je!

Er is sinds kort een online leerprogramma om je te helpen bij alle obstakels en vragen die je tegenkomt in dit proces: www.mijnreintegratieplan.nl.

Impuls & Woortblind is partner in dit programma en kan daarom aan 60 leden een gratis licentie voor dit programma bieden!

Wat biedt Mijn Re-integratieplan je precies?
– Je leert wat er van je verwacht wordt in een re-integratietraject.
– Je krijgt zicht op mogelijke aanpassingen om het werk beter vol te houden.
– Je kunt moeilijke gesprekken oefenen.
– Je krijgt inzicht in waar het mis is gegaan.
– Je vindt een schat aan informatie over alle stappen in het proces.

Kortom: het geeft je kennis, (zelf)inzicht en vaardigheden om jouw re-integratie alle kans op succes te geven.

KIJK HIER voor een downloadbare flyer met meer info en voorwaarden voor deelname.
Kijk voor een eerste indruk op www.mijnreintegratieplan.nl

Interesse? Mail ons: info@impulsenwoortblind.nl

Reageer wel bijtijds want we hebben maar 60 licenties te vergeven!

Impuls en Woortblind folder beeld

Regelingen, Statuten en Protocollen

Statuten

Interne gedragscode

Klachtenregeling

Sponsoring en de gedragscode van de NPCF

Impuls & Woortblind ontvangt via het Ministerie van VWS een basissubsidie, zoals dit geldt voor meerdere PGO-organisaties. Omdat de subsidie de afgelopen jaren sterk is afgebouwd, zijn wij genoodzaakt een groter beroep te doen op bestaande fondsen. Sponsoring zal meer en meer moeten worden aangevraagd voor activiteiten die naast de basisactiviteiten worden georganiseerd. Zonder sponsoring kunnen wij geen extra activiteiten organiseren.
Voor sponsoring gelden allerlei regelingen en gedragscodes in het kader van onder andere transparantie. Eén van deze gedragscodes is opgesteld door de NPCF. Deze wordt door Impuls & Woortblind bij het aangaan van sponsoring gevolgd om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Gedragscode Fondswerving van de NPCF

ADD: het brave zusje van ADHD

ADHD, oftewel Alle Dagen Heel Druk, heeft een braaf zusje: Alle Dagen Dromen.
En dit stille meisje is bezig aan een opmars, ook onder volwassenen. Hoe zit het nu met de verschillen tussen ADHD en ADD?

‘Een ADD’er heeft meer moeite om zich ergens toe te zetten. Hij mist de drive van de ADHD’er’

In dit artikel uit de Impulsief lees je alles over de verschillen

Carola over haar verslaving aan cocaïne en haar ADHD

Carola heeft alles: een mooie baan, een lieve zoon van 8 en een prima relatie. Maar ze kan de verleiding naar meer spanning niet weerstaan. Een eerste ervaring met cocaïne smaakt naar meer. Dat ze er rustig van wordt in haar hoofd in plaats van ‘strak en opgepept’ vindt ze wel vreemd. Maar het voelt geweldig!

Verslaafd geraakt

Langzaam raakt ze ernstig verslaafd en glijdt af. Ze raakt haar baan en zelfs haar huis kwijt en haar zoontje moet bij haar ouders gaan wonen. Hoe loopt dit af?

Erachter komen dat het aan ADHD ligt

Het bijzonder indrukwekkende verhaal van Carola  is te lezen in de Margriet. En ja, het loopt goed af. En hoe! Carola meldt zich na een jaar diepe ellende aan voor hulp en daar blijkt dat ze ADHD heeft. De weg naar boven kan beginnen.

 

Zelf keuringsarts kiezen bij eerste keuring

Vanaf 1 september 2014 is het mogelijk om zelf je keuringsarts te kiezen uit een lijst van het CBR.

Stuur in dat geval dus NIET je ingevulde Eigen Verklaring (EV) naar het CBR, maar kies EERST een arts uit deze lijst.

Je kunt door die keuringsarts meteen je ingevulde Eigen Verklaring (EV) laten ondertekenen en laten meesturen met het keuringsrapport. Hierdoor is de procedure een stuk sneller. En soms stukken goedkoper, want de artsen hebben een tarief vermeld in de lijst. De bedragen verschillen enorm!

Op de site van het CBR lees je een helder stappenplan voor deze procedure.

Al eerder gekeurd? Dan niet zelf kiezen

Ben je al een keer gekeurd? Dan krijg je een aantal weken voordat je rijbewijs verloopt een oproep van het CBR om je EV in te sturen, waarna je een arts toegewezen krijgt (=de ‘oude’ procedure). Dit blijft zo, omdat jouw gegevens al bekend zijn bij het CBR en zij jouw dossier naar de arts sturen die ze aan jou koppelen.

Mocht je naar een goedkopere arts willen, dan moet je hierover contact opnemen met het CBR, zodat jouw dossier naar die arts gestuurd kan worden. Doe dit dus bijtijds!

Goedgekeurd door CBR met ADHD? Geen herkeuring meer!

Per 1 juni 2013 geldt de regeling: als je bij je eerste keuring goedgekeurd wordt, hoef je daarna niet meer gekeurd te worden.

Een rijbewijskeuring volgt automatisch als je vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Eigen Verklaring (EV) met ‘ja’ beantwoordt in verband met ADHD of ADD.

LET OP: Ben je voor 1 juni 2013 al een keer gekeurd, dan staat er nog een termijnbeperking op je rijbewijs. Je moet dan nog één keer herkeurd worden!

Overigens MAG een keurings psychiater nog steeds een termijnbeperking van 3 tot 5 jaar geven, bij twijfel.

Niet eens met de beslissing van de keuringsarts?

Je hebt altijd recht op inzage in de rapportage. Normaliter wordt dit door de keurend specialist al aangeboden. Mocht dit niet zo zijn, dan kun je de rapportage bij het CBR schriftelijk opvragen. Dit kan via het contactformulier op de website van het CBR in te vullen en daar een verzoek te doen om een kopie van de rapportage.

Of per post:
CBR, medische administratie / EV
Postbus 1062
2280 CB Rijswijk (Zh)

Meer weten?

Hier kun je lezen hoe de regeling rond de rijbewijskeuring er vanaf 1 juni 2013 uitziet. Je vind er ook een schema met hoe het vóór en na die datum geregeld is mbt de keuring.

Hier vind je dezelfde informatie, maar iets compacter, op de site van het CBR.

Hier lees je hoe de snelle procedure werkt: zelf je arts kiezen.

Hoe het zit met ADHD-medicatie van Regenboogapotheek

Regenboog Apotheek bereidt een aantal vormen van (langwerkende) ADHD-medicatie die door DSW, Zorg en Zekerheid, StadHolland en inTwente volledig vanuit de basisverzekering worden vergoed. Zonder eigen bijdrage. Dit gaat wel van je eigen risico af. Alle andere verzekeraars vergoeden deze medicatie helemaal niet, waardoor je die volledig zelf moet betalen.

Zo is te lezen in deze brief, opgesteld door Regenboogapotheek. De brief is opgesteld omdat er nog steeds veel vragen komen van mensen die de medicatie gebruiken of willen gebruiken. Regenboog wijst er in deze brief op dat je ook alleen kunt wisselen van basisverzekering als je wel tevreden bent over je aanvullende verzekering.

Op de website van Regenboogapotheek vind je meer informatie en ook een overzicht van vergoedingen per verzekeraar per ADHD-medicatiesoort.

Congres Handicap + Studie: aanpassing geen gunst maar een recht

Het jubileumcongres van handicap + studie was leerzaam en inspirerend. Karin Jahromi van de Werkgroep Onderwijs van I & W was erbij en doet verslag. Ze is blij verrast om te horen dat de in werking treding van het VN-Verdrag voor gehandicapten en Chronisch Zieken onderwijsinstellingen verplicht om inclusief onderwijs te bieden. ‘Het is nu niet meer een kwestie van wachten tot een student zich meldt en vraagt om een aanpassing: er moet al proactief gehandeld worden op vele fronten’.

LEES HIER het hele verslag van Karin Jahromi.

Van de presentaties en workshops zijn PDF’s beschikbaar op de website van Handicap + Studie
Zeer de moeite waard om deze eens door te nemen!

Onderzoek: ‘ADHD medicatie geen schadelijk maar ook geen positief effect’

ADHD-medicatie heeft geen blijvend negatief effect op kinderhersenen, zo blijkt uit Gronings onderzoek van UMCG- promovenda Lizanne Schweren onder 1000 kinderen, waarvan er 400 ADHD hadden. Dat is een positief bericht voor ouders van kinderen die medicatie gebruiken, na de eerdere licht verontrustende berichtgeving over mogelijke veranderingen in het brein door gebruik van medicatie.

(meer…)

Dyslexie van A tot Z. Boek door ervaringsdeskundige: leuk en informatief!

Op zondag 6 november was ik bij de boekpresentatie van Léon Biezeman van zijn nieuwste boek Appzurt. Dyslexie van A tot Z. Het was een heel plezierig en ongedwongen samenzijn van gelijkgestemden in boekhandel Praamstra in Deventer.

Tekst: Karin Jahromi

De locatie zelf is al een belevenis op zich, een indrukwekkend en monumentaal pand. Je voelt als je binnenkomt dat er iets bijzonders staat te gebeuren.

Maar Léon zelf – die je vriendelijk en bescheiden ontvangt – neemt zelf eigenlijk niet veel ruimte in. En dat terwijl hij juist zoveel te melden heeft! Er zijn eigenlijk maar weinig mensen die echt recht van spreken hebben om zich direct te richten tot de groep kinderen met dyslexie. Léon is wat mij betreft echt zo iemand. De meesten doen dit toch vooral vanuit een afstandelijke en wetenschappelijke positie. Met Léon is dat anders.

Léon Biezeman is nu 49 jaar. Een volwassen man dus. Maar zodra hij gaat spreken over de dyslexie in zijn leven, hoor je direct het jongetje in hem. De leerling die hij was in de klas en het kind bij zijn moeder thuis. Dat is een essentieel gegeven, want naar die herkenning, die connectie, zijn veel dyslectische kinderen en hun ouders naar op zoek. En Léon is absoluut wars van enige pretentie. Hij is authentiek en laagdrempelig. Daarmee een heel goede ambassadeur voor kinderen met dyslexie.

Ik vind het dan ook best voor de hand liggen dat hij tijdens deze boekpresentatie zijn oude leraar Nederlands bedankte voor zijn compassie en begrip en zijn moeder voor haar acceptatie zoals hij was en de ruimte die zij hem daarbij heeft gegeven. Daar kunnen wij – ouders van nu met onze torenhoge verwachtingen van onze kinderen – nog een voorbeeld aan nemen.

Het boek Appzurt is een boek geworden – een A tot Z – waarin kinderen en jongeren met dyslexie zich helemaal kunnen herkennen. Maar ook volwassenen zullen er veel van zichzelf in terug kunnen vinden.

Persoonlijk kan ik het boek niet los zien van Léon zelf. Ze versterken elkaar in grote mate. De man en het boek zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. De mooie en expressieve illustraties zijn van Antonina Kalinina. Bij het boek hoort ook een app met voorleesfunctie en leuke interactieve grapjes.

Karin Jahromi
Werkgroep Onderwijs I & W

Appzurt is verkrijgbaar via Uitgeverij Van Tricht: Prijs: € 12,50 (exl € 1,75 porto)

Congres I & W over neurodiversiteit en werk voorziet duidelijk in grote behoefte

Zoek de ontbrekende puzzelstukjes als het herstel van een werknemer niet opschiet: dat is de eerste overduidelijke take home message die de deelnemers aan het I & W-Congres Investeren in neurodiversiteit op de werkvloer op 4 november 2016 krijgen. En zo volgen er nog een aantal duidelijke punten waaraan gewerkt kan worden. Het goed bezochte congres voorziet overduidelijk in een behoefte. Het besef dat elke bloem iets anders nodig heeft om tot bloei te komen, zoals voorzitter Rob Pereira in zijn openingsverhaal mooi laat zien met een kort filpmje, begint steeds meer te leven. Nu de praktijk nog.

Inspirerend
Dit gaat al heel goed bij een grote onderneming als AkzoNobel. In haar presentatie komt interne bedrijfsarts Marianne Schulpen met een aantal overtuigende voorbeelden van werknemers die vastliepen in hun functie, waarbij uiteindelijk ADD, dyslexie of een andere eigenschap werd geconstateerd. Dit vormde het begin van de oplossing: er kon nu een plan van aanpak gemaakt worden waarbij mensen met kleine of grote aanpassingen in bijna alle gevallen bij Akzo zijn blijven werken, naar ieders tevredenheid. Inspirerend!

Talenten in plaats van beperkingen centraal stellen
Tweede take home massage: we denken nog allemaal te veel in beperkingen in plaats van van talenten. Zoals European Brains@Work* voorziter Geo van Dam treffend zegt: ‘Bedrijven willen niet met mensen met een beperking werken. Het moet over talenten gaan.’ Door te focussen op de beperking, óók in alle voorzieningen en maatregelen, blijft deze kant benadrukt worden, ten koste van de andere kant. Mensen met een zogenaamde beperking hebben ook talenten. Ga daar naar op zoek en geef ze de ruimte! (foto: de ambassadeurs van European Brains@work)

Spagaat
Toch blijft dit een spagaat, omdat talentvolle mensen met ‘bijzondere breinen’ nu eenmaal vaak aanlopen tegen hun ‘anders zijn dan de meesten’, bijvoorbeeld doordat ze problemen hebben met de reguliere manieren van examineren, die steeds vaker digitaal zijn. Ook op het werk. Dit is extra wrang omdat er juist in het onderwijs steeds meer aandacht en acceptatie is rondom neurodiversiteit. Er zijn regelingen en aanpassingen voor leerlingen met ADHD, dyslexie etc en er is extra begeleiding. En je hoeft je er zeker niet meer voor te schamen. Het mag en moet dus wel over de beperkingen gaan, waar het iemand bepekt in zijn of haar mogelijkheden!

Harde overgang van onderwijs naar werk
Hoe anders is dit als je van de middelbare school af komt. In het hoger- en beroepsonderwijs moet je al veel meer knokken om de ondersteuning te krijgen die je soms nodig hebt. En ga je eenmaal werken, dan is het alsof je van de bewoonde wereld in de woestijn terecht komt, aldus een onderwijsmedewerker vanuit de zaal. En dat terwijl er binnen het onderwijs dus al veel kennis is over de verschillende neurodiverse breinen en hoe je hierbij ondersteuning kunt bieden zodat iemand op zijn eigen niveau kan functioneren.
Onderwijs en werk kunnen dus veel aan elkaar hebben, waar deze werelden nu zo gescheiden zijn: een derde belangrijke take home message.

Openheid kan lonen
Stigma komt ook aan de orde: mensen durven nog steeds niet of nauwelijks open te zijn over hun andere brein. Zo vertelt Dorien Verhoeven van Samen Sterk Zonder Stigma. Hoe mooi is dan het verhaal van werkambassadeur Jan Anne Kalkhoven, ADD’er die bij de Belastingdienst werkt. Zijn ‘coming out’ kostte hem eerst bijna zijn baan, maar hij geloofde voldoende in het positieve effect van zijn diagnose: hij snapte nu beter wat hij nodig had om goed te kunnen functioneren. Zijn leidinggevende pakte dit op, en nu is er binnen de Belastingdienst een grotere beweging op gang waarin mensen open zijn over hun bijzondere breinen. Want dit werkt dus!

Op naar diversiteit als norm
Er volgen twee rondes van workshops, die over het algemeen positief gewaardeerd worden. Na de pauze die volgt zit de plenaire zaal nog bijna helemaal vol! Het thema leeft duidelijk. Zo blijkt ook uit de ingebrachte vragen tijdens de afsluitende paneldiscussie. Ook uit deze vragen en opmerkingen blijkt weer: meer kennis en openheid is nodig. Meer uitgaan van diversiteit van mensen zou de norm moeten zijn. Maar hoe doen we dat?

Spijker op zijn kop
Met dit congres in een begin gemaakt. Bedrijfsartsen die hier waren kunnen hun collega’s attenderen op een andere manier van kijken. Bij aanhoudende problemen eerder aan ‘een bijzonder brein’ denken en daarbij ook weten dat er positieve kanten aan dit brein zitten en niet alleen maar beperkingen of risico’s.
“Neurodiverse werknemers kennen vaak hun valkuilen en talenten goed. Als ze hier open over kunnen zijn is dat gunstig voor hun werkgever én henzelf. Neurotypische (‘normale’) werknemers die dit niet allemaal niet weten of verzwijgen, die vormen pas een risico!” Aldus een wakkere deelnemer aan de slotdiscussie, die hiermee de spijker op zijn kop slaat. Een treffende afsluiter.

*Meer over European Brains@work
Dit is een internationaal netwerk van experts, dus ook in Nederland, op het gebied van AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoogbegaafdheid. Als ambassadeur bezoeken zij werkgevers om met hen te spreken over medewerkers met ‘special brains’. De bedoeling is werkgevers te ondersteunen bij het begeleiden van dit deel van hun menselijk kapitaal (ongeveer 10%) en de ‘brains’ van deze talentvolle (toekomstige) medewerkers. Zij bieden werkgevers inzicht in signalering van medewerkers met “special brains”, en inventariseren samen met werkgevers wat gedaan kan worden om de kwaliteiten van deze medewerkers optimaal tot hun recht te laten komen. Deze ambassadeurs zullen in de toekomst vast nog meer van zich laten horen.

Bedrijfsartsen en andere arbeidsprofessionals die belangstelling hebben voor een bezoek van een ambassadeur of meer willen weten over de thema’s die tijdens het congres aan de orde zijn gekomen, mail ons: info@impulsenwoortblind.nl

Nieuw project over dyslexie begeleiding dat uitgaat van het kind als geheel

Sinds 1 januari 2016 loopt bij Impuls & Woortblind een nieuw project dankzij subsidie van de Stichting Dyslexie Fonds. In dit project wordt een begeleidingssysteem doorontwikkeld voor kinderen met dyslexie met de inbreng van jongeren en volwassenen met dyslexie. De Universiteit van Amsterdam heeft het begeleidingssysteem vorig jaar ontwikkeld samen met Impuls & Woortblind. Impuls & Woortblind is ook kartrekker van het nieuwe project en CURIAS voert het project uit. Doel van het project is om meer zelfinzicht en zelfredzaamheid te creëren bij kinderen met dyslexie.

Grote invloed
Dyslexie kan grote invloed hebben op het kind en zijn omgeving. Dyslexiebehandeling is voornamelijk gericht op verbetering van lezen en schrijven. Kinderen met dyslexie kunnen echter ook problemen hebben met leren en op het sociaal-emotionele vlak. Deze klachten kunnen voortkomen uit de dyslexie.

Faalangst en laag zelfbeeld
Uit onderzoek van Woortblind onder kinderen met dyslexie van een aantal jaar geleden komt o.a. naar voren dat kinderen zelf aangeven het meeste last te hebben van sociaal-emotionele problemen. Vooral van een laag zelfbeeld, of van faalangst.

Begeleidingssysteem óók door ouders te gebruiken
In het eerste project ‘Hoe gaat het écht met je’ heeft Woortblind dit signaal samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) vertaald naar de ontwikkeling van een vragenlijst om te kijken hoe het écht gaat met het kind en dat gericht is op het kind als geheel. Daarnaast is er een begeleidingssysteem ontwikkeld.
De begeleiding in het door de Universiteit van Amsterdam ontwikkelde systeem kan gegeven worden door de ouders, leraren of behandelaren. Gezamenlijk of onafhankelijk van elkaar. Hierdoor zijn ouders niet meer afhankelijk van externe begeleiders, maar worden zij zelf de begeleider van het kind, als zij dat willen.

Meer zelfinzicht en zelfredzaamheid
Dit is een uniek begeleidingssysteem dat zich dus niet primair richt op de taal, maar vooral op sociaal-emotionele aspecten en leerstrategieën. Het doel is uiteindelijk meer zelfinzicht, zelfredzaamheid en veiligheid te creëren bij kinderen met dyslexie. Dyslexie heb je immers voor je leven.
Als je er goed mee om kan gaan, kan je ondanks (ernstige) dyslexie een hoge kwaliteit van leven bereiken. Het begeleidingssysteem ondersteunt het kind daarbij.
In 2016 en 2017 wordt het systeem verder ontwikkeld en getest.
Margit Wewer, senior adviseur/onderzoeker Curias

Een kijkje in ADHD-café Utrecht

AD[H]D-Café Utrecht – iedere eerste donderdag van de maand:

 • van 21.00 tot 23.00 uur
 • biedt met tafels bij elkaar een plek om aangenaam gezelschap te ontmoeten
 • Geeft de mogelijkheid om informatie [folders] te bekijken en onderling informatie te delen.

Op RTV Utrecht kun je een leuke sfeerreportage bekijken over het goed bezochte ADHD-café in Utrecht, afgewisseld met een informatief interview over wat ADHD bij volwassenen is, met Julie Houben namens (toen nog) Vereniging Impuls.

Kijk hier het gehele fimpje (vanaf 9:05)

Superdrugs, deel 1 van drieluik

Ik was 15 toen er in 2006 ADHD bij mij is vastgesteld door een kinderarts in Amersfoort. De aanleiding voor mijn bezoek aan het ziekenhuis? Mijn schoolresultaten (4 VWO destijds) gingen bergafwaarts, terwijl ik, naar men zei, zo’n slimme jongen was. Slechts één dag vóór de toetsen, wanneer de druk het hoogst was, kon ik mij concentreren op het huiswerk. De dagen ervoor wilde ik wel heel graag, maar lukte het simpelweg niet.

Mijn moeder was een jaar of wat eerder gediagnosticeerd met ADHD en voor haar vielen de puzzelstukjes op z’n plekje. Ze was nooit verder gekomen dan een HAVO diploma. Met de handen in het haar en het studieboek op schoot, heeft mijn moeder in haar jonge jaren heel wat uurtjes op het toilet doorgebracht, in de hoop dat ze zich nu eindelijk eens kon concentreren. Uiteraard, toen mijn resultaten naar beneden gingen op school kwam zij met de suggestie om me eens te laten testen. Waarom niet? Alles was geoorloofd om mij beter te laten presteren op school en die onwijze frustatie van het falen (zonder aanwijsbare redenen) weg te nemen. Zodoende mijn bezoek aan de arts en mijn eerste aanraking met medicatie (Concerta 18mg). In de jaren die erop volgde heb ik een uiterst indrukwekkend medicatie-CV afgewerkt: Concerta 18mg, Concerta 36mg, Concerta 54mg, Ritalin, Medikinet, Strattera, Dexamphetamine, Wellbutrin en meer.

Vanaf mijn 5e jaar VWO, onder invloed van verschillende soorten ‘’concentratie drugs’’, gingen mijn schoolresultaten van gemiddeld een 5,5 naar gemiddeld een 8,5. Dit was voor mij persoonlijk een grote verlichting. Ineens wist ik wat het was om mij te kunnen concentreren: ik kon een pagina lezen zonder na het lezen van de pagina vergeten te zijn waar de pagina nou eigenlijk over ging! Voor een ‘’normaal’’ persoon klinkt dit merkwaardig, maar voor mij als ADHD’er was dit geweldig.

De mensen om mij heen keken naar mij door een andere bril. Ik was rustiger, zelfverzekerder, haalde goede cijfers en was erg goed in mijn sport (heb gespeeld op het jeugdwereldkampioenschap darten in 2007). In de jaren daarvoor en eerder was ik regelmatig het slachtoffer van pesterijen: ik was druk, viel op door mijn gedrag, had geen uitmuntende schoolresultaten en was redelijk snel op mijn teentjes getrapt. Kortom, een makkelijk slachtoffer voor pesterijen. Na mijn kennismaking met medicijnen werd dit gauw beter.

Fluitend fietste ik de rest van de middelbare school door om uiteindelijk in 2008 eindexamen te mogen doen. In het daaropvolgende schooljaar had ik besloten de opleiding ‘Economie en Bedrijfseconomie’ te volgen aan de Universiteit Utrecht. De internationale versie wel te verstaan, want taal was mijn sterke kant. Economie was mijn minste vak op de middelbare school en deze studie werd mij dan ook afgeraden. Koppig als ik was (en nog steeds ben) besloot ik hier toch voor te gaan, want met economie zou je vast goed carrière kunnen maken!

Drie jaar, een hoop studieboeken, extra-curriculaire activiteiten, vier maanden studie in Hong Kong, internationale vrienden, bijbaantjes, eerste vriendinnetjes, een gepubliceerde scriptie, een gemiddelde van 7,5 en een flinke dosis zelfvertrouwen verder was ik afgestudeerd. Vanaf augustus 2012 tot nu (maart 2013) heb ik een goede, leuke baan gekregen bij de Erasmus Universiteit en ik sta op het punt om een nieuwe uitdaging aan te gaan bij CARU Containers, een groot internationaal logistiek bedrijf in de Rotterdamse haven. Hiernaast ben ik druk bezig met mijn eigen internetonderneming en heb ik leuke vrienden en een prachtige vriendin. Wat is er overgebleven van die kleine, gepeste en worstelende Thomas in 2006?

Het bovenstaande heb ik niet verteld omdat ik nou zo graag over mijzelf opschep (al ben ik natuurlijk wel apetrots!). Hiermee wil ik laten zien wat er is veranderd in mijn leven sinds ik behandeld ben voor de ADHD. Vanaf 2006 ben ik actief in gesprek geweest met een assistent Psychiater op het Symfora Meander in Amersfoort. Hij heeft me ondersteund in mijn leven met ADHD, van hem kreeg ik medicijnen voorgeschreven en hij heeft me praktische coaching gegeven. Ik heb erg veel geluk gehad met zo’n goede behandeling en dit heeft een hoop positiefs bijgedragen aan mij als persoon.

Naar mijn mening is het ook van essentieel belang dat je als ADHD’er met iemand in aanraking komt die je begrijpt en je kan ondersteunen (bij voorkeur onafhankelijk van je naasten). De uiteindelijke medicatie, Dexamphetamine, zorgt ervoor dat ik mijn drive en wilskracht kan omzetten in resultaten, door extra concentratie vermogen om mijzelf tot prestaties te zetten. Dit is geweldig! Wat deze medicijnen echter niet kunnen is het daadwerkelijk creëren en laten ontstaan van deze drive. Dit moet van jezelf komen en in je zitten.

Thomas

Volgende keer Deel 2- Wie ben ik?
Over het dilemma dat medicatie je persoonlijkheid kan beïnvloeden.

Je bent niet je ADHD

Okee je hebt dus ADHD. En daar heb je soms last van. Maar je bent veel meer. Je bent niet je ADHD. Leg vooral je focus op dingen die wel goed gaan. Maar…sla ook niet door naar ADHD als iets positiefs te noemen!

Blog van Remco Iedema

(meer…)

Vergoedingen zorgverzekering medicatie en behandelingen ADHD

ADHD gaat niet over. Wel kun je er makkelijker mee leren om te gaan. Dat kan onder andere met behulp van behandelingen en medicatie.

Voor medicijnen en de meeste behandelingen betaal je het eigen risico, als dit is voldaan betaalt de zorgverzekeraar deze zorgkosten voor je vanuit de basisverzekering. Voor sommige medicijnen en behandelingen betaal je ook een eigen bijdrage, deze moet je zelf betalen, maar hiervoor kun je je aanvullend verzekeren. En dan zijn er ook nog medicijn- en behandelingskosten waar je je niet voor kunt verzekeren.

Hier vind je informatie over vergoedingen van veelgebruikte ADHD-medicijnen en behandelingen.

Uitleg eigen risico, eigen bijdrage en wel of geen aanvullende dekking

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je elk jaar opnieuw eerst zelf moet betalen voor medische zorg. Nadat dit bedrag is voldaan, vergoedt de zorgverzekeraar de kosten voor je. Het eigen risico is minimaal 385 euro en maximaal 885 euro. Je kunt zelf bepalen welk eigen risico jij wilt. Meestal kun je dit bedrag per 100 euro verhogen. Hoe hoger het eigen risico is, hoe lager de zorgpremie per maand. Een hoog eigen risico kan handig zijn als je weinig zorg nodig hebt waarbij het eigen risico komt kijken. Als je veel medische zorgkosten hebt, kan een laag eigen risico (en een hogere zorgpremie) juist voordelig zijn. Het eigen risico geldt alleen voor de zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Jongeren onder de 18 jaar betalen geen eigen risico.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico. ‘Eigen bijdrage’ zegt eigenlijk al genoeg: het is het bedrag dat je voor sommige medicatie (en medische kosten) altijd zelf moet betalen vanuit de basisverzekering. De eigen bijdrage geldt wél voor jongeren onder de 18. Voor de eigen bijdrage kun je je aanvullend verzekeren.

Aanvullende verzekering eigen bijdrage

Met een aanvullende verzekering voor de eigen bijdrage hoef je minder van de eigen bijdrage te betalen. Soms wordt er 100 procent vergoed. De zorgverzekeraar betaalt de eigen bijdrage dan (deels). Wat er wordt vergoedt vanuit de aanvullende verzekering voor de eigen bijdrage verschilt per zorgverzekeraar. Als je wilt weten wat er voor jou wordt vergoed, kun je dit controleren bij je zorgverzekeraar. Met aanvullende verzekeringen stijgt de zorgpremie. Controleer dus altijd of het voor jou voordelig is om voor zo’n aanvullende verzekering te kiezen.  

Geen vergoeding

Vanuit de basisverzekering vergoedt een verzekeraar soms het hele bedrag van een medicijn, soms een deel en soms niets. Geldt er wel een eigen bijdrage (en is het medicijn geregistreerd in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem), dan kan zo’n eigen bijdrage wel worden vergoed vanuit een speciale hiervoor aanvullende verzekering. Wordt een medicijn niet vergoed vanuit de basisverzekering, dan is het in de meeste gevallen zo dat een aanvullende verzekering hier ook niets voor je kan betekenen. Ook zijn er aanvullende verzekeringen die wél de eigen bijdrage voor allerlei soorten medicatie vergoeden, maar dit níet doen voor ADHD-medicatie. Dit verschilt per verzekeraar.

Vergoedingen medicatie door zorgverzekeraar

Medicijnen

Medicijnen die zijn geregistreerd in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) worden altijd (deels) vergoed vanuit de basisverzekering. De meeste ADHD-medicijnen vallen onder het GVS. Voor medicijnen die worden vergoed vanuit de basisverzekering geldt het eigen risico en voor sommige medicijnen betaal je een eigen bijdrage. Het verschilt vaak per persoon welk medicijn een goede uitwerking heeft. Daarom moet er voor iedereen persoonlijk worden bepaald welk medicijn hij of zij krijgt toegediend. Er wordt gekeken naar de dosering en werkzame stof in de medicatie.

Vergoeding medicijnkosten zelf controleren

Om te ontdekken of een medicijn wordt vergoed vanuit de basisverzekering, kun je kijken op Medicijnkosten.nl.
Bij het invoeren van het gewenste medicijn zie je of dit medicijn wordt vergoed vanuit de basisverzekering, of er een eigen bijdrage geldt of dat de kosten volledig voor jezelf zijn. Ook kun je controleren of er een vergelijkbaar medicijn is dat goedkoper is óf wel (deels) wordt vergoed. De toedieningsvorm en sterkte van een medicijn zijn van invloed op de vergoeding en eigen bijdrage. Sommige zorgverzekeraars vergoeden alleen medicijnen van bepaalde fabrikanten. Controleer bij de zorgverzekeraar wat er voor jou wordt vergoed en of er toch niet toevallig mogelijkheden zijn met een aanvullende verzekering.

Overzicht vergoeding medicatie

Om de vergoedingen van medicijnen wat duidelijker te maken, is hier een overzicht van veelgebruikte medicatie voor ADHD. In dit overzicht zijn niet alle fabrikanten en toedieningsvormen meegenomen. Alleen de goedkoopste varianten per werkzame stof zijn opgenomen. Dit zijn veelal de merkloze medicijnen. Fabrikanten die een duurder medicijn leveren dat wel (deels) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zijn buiten dit overzicht gelaten.

Dexamfetamine

Sommige varianten van dexamfetamine worden vergoed vanuit de basisverzekering, terwijl andere juist helemaal door een verzekerde zelf betaald moet worden (er is dan dus geen vergoeding uit de basisverzekering). Dit zie je in onderstaand overzicht. De tablet van 2,5mg wordt helemaal vergoed vanuit de basisverzekering. De tablet van 5mg valt niet binnen de basisverzekering en moet door de verzekerde zelf betaald worden of valt binnen de vergoeding van de eigen bijdrage van de aanvullende verzekering.

Toedieningsvormen

per stuk 

Vergoed vanuit basisverzekering (eigen risico geldt wel) Eigen bijdrage/ door jezelf te betalen
Dexafetamine tablet 2,5mg € 0,13
Dexafetamine tablet 5mg € 0,39
Dexafetamine capsule 2,5mg € 0,46
Dexafetamine capsule 5mg € 0,09

Ritalin en Concerta

In Ritalin en Concerta zit de werkzame stof methylfenidaat. In onderstaand overzicht zie je Methylfenidaat van Ritalin. Dit is de goedkoopste – goed werkende – variant van dit medicijn. Voor langwerkende merken met dezelfde werkzame stof, zoals Concerta,  en Medikinet, betaal je het bedrag dat boven de vergoeding van Ritalin komt zelf. Dat bedrag is de eigen bijdrage.

Toedieningsvormen

per stuk

Vergoed vanuit basisverzekering (eigen risico geldt wel) Eigen bijdrage/ door jezelf te betalen
Methylfenidaat tablet 5mg € 0,06
Methylfenidaat tablet 20mg € 0,26
Methylfenidaat tablet met gereguleerde afgifte 54mg € 0,69 € 0,25
Methylfenidaat capsule 2,5mg € 0,90
Methylfenidaat capsule met gereguleerde afgifte 5mg € 0,08 € 0,45
Methylfenidaat capsule met gereguleerde afgifte 60mg € 0,77 € 1,37

 

Strattera

De werkzame stof in Strattera is atomoxetine. Het grootste deel van de kosten van dit medicijn gaat naar de eigen bijdrage. Dit komt doordat het medicijn Ritalin goedkoper is en in dezelfde groep valt als Strattera, ook al is de werkzame stof anders. Er wordt daarom slechts tot het bedrag van Ritalin vergoed.

Toedieningsvormen

per stuk

Vergoed vanuit basisverzekering (eigen risico geldt wel) Eigen bijdrage/ door jezelf te betalen
Atomoxetine capsule 10mg € 0,05 € 3,05
Atomoxetine capsule 18mg € 0,09 € 3,01
Atomoxetine capsule 25mg € 0,12 € 2,97
Atomoxetine capsule 40mg € 0,19 € 2,87
Atomoxetine capsule 60mg € 0,29 € 2,81
Atomoxetine capsule 80mg € 0,39 € 3,66
Atomoxetine capsule 100mg € 0,48 € 3,65

 

Uitzonderingen

Sommige medicijnen die niet zijn geregistreerd bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) worden alsnog vergoed vanuit de basisverzekering. Dit hangt af van de individuele situatie waarin een patiënt het medicijn gebruikt. Controleer dus altijd zelf bij de zorgverzekeraar of jij recht hebt op vergoeding van een medicijn. Ook de apotheek kan helpen duidelijkheid te scheppen over kosten voor medicatie. De vergoedingen in bovenstaande overzichten, gelden voor 2016. Elk jaar kunnen er wijzigingen worden aangebracht in zorgpakketten.

Vergoeding niet-medicamenteuze behandelingen

Binnen de basisverzekering

De behandeling van psychologische klachten valt onder Basis GGZ en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor dit soort behandelingen kun je terecht bij de huisarts. Hiervoor hoef je geen eigen risico te betalen. Als de psychische problemen complexer zijn zoals bij ADHD) is er Gespecialiseerde GGZ nodig. Dan is een huisarts niet meer voldoende, maar moet er uitgeweken worden naar psychiaters, psychotherapeuten en gespecialiseerde psychologen. Deze behandelingen vanuit Gespecialiseerde GZZ worden ook vergoed vanuit de basisverzekering, maar hiervoor moet wel het eigen risico worden ingelegd. In sommige gevallen moet er een eigen bijdrage worden betaald. Voor mensen jonger dan 18 is de gemeente verantwoordelijk voor de kosten voor psychologische hulp.

Een uitzondering is hierbij neurofeedback; deze behandeling vergoedt de gemeente niet. Wel kun je bij sommige verzekeraars een aanvullende verzekering afsluiten voor deze behandeling.

Vergoeding niet-medicamenteuze behandelingen aanvullende verzekering

Er zijn ook alternatieve behandelmethoden. Deze worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel kan een aanvullende verzekering hierin wat voor je betekenen. Het verschilt per zorgverzekeraar wat wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Welke zorgverzekeraar de aanvullende verzekering heeft die jij nodig hebt, kun je makkelijk ontdekken bij vergelijkingssites. Deze kunnen een snel overzicht van relevante zorgverzekeringen en zorgverzekeraars bieden. Nogmaals: controleer bij het kiezen van een verzekering goed wat wel en niet wordt vergoed vanuit aanvullende verzekeringen.

Stuiterbal

Volgens deze specialist heb ik een tekort aan neurotransmitters in mijn lijf, zodat ik kortsluiting maak in dat deel van mijn hersenen dat verantwoordelijk is voor planning en organiseren. Ik kan daardoor erg chaotisch zijn. Mensen die me kennen weten dat ik best het een en ander teveel opsla in mijn lijf, maar blijkbaar dus te weinig dopamine. Dopamine heb je nodig voor een beetje rust in de tent. Gedurende de hele dag maken mijn hersenen overuren. Waar een normaal mens gedurende de hele dag aan denkt, dat denkwerk heb ik al voor het ontbijt achter de rug.

Mijn hoofd zit vol met hersenspinsels, gedachtenkronkels en allerlei niets ter zaken doende dingetjes die een normaal mens meteen vergeet, maar die bij mij de godganse dag in mijn hoofd blijven tollen. Bij elk beeld dat ik op mijn netvlies krijg, doemt weer een ander beeld op. Mijn fantasie wordt geprikkeld. Ik val van de ene associatie in de andere. Ik krijg een geweldig idee of een fantastisch plan, wat meteen uitgevoerd moet worden, omdat ik het anders weer kwijt ben. Bij elk geluid of liedje, wat ik hoor, dwalen mijn gedachten af naar verleden, heden of toekomst. Of alle drie tegelijk. In mijn hoofd heb ik iedereen die ik lief heb een leuk kaartje gestuurd of een mooie brief, heb ik al drie boeken geschreven, ben ik inmiddels al bezig met een filmscript, heb ik allerlei projecten op een goede manier voltooid, de nodige vakliteratuur doorgebladerd en maak ik volop plannen voor de toekomst, die ik elke vijf minuten weer bijstel, omdat ik weer een nieuw idee, een nog beter idee krijg. Mijn gedachten gaan dus nooit eens met zomerreces. Het is een en al drukte en bedrijvigheid in mijn hoofd. De term brainstormen is bijna letterlijk op mij van toepassing: windkracht 12 in mijn hoofd met af en toe heftige windstoten.
Niemand, maar dan ook niemand in mijn omgeving zal verrast opkijken van de diagnose ADHD, want ze kennen me nu eenmaal als een druktemaker met het concentratievermogen van een eendagsvliegje. Ik ben nu eenmaal iemand die je de oren van je kop kletst, op het verkeerde moment impulsief binnen komt vallen, moeilijk stil kan zitten, drie verhalen tegelijk vertelt en naast de draad van haar verhaal ook altijd haar sleutels kwijt is en van alles laat liggen. Ik ben een echte stuiterbal en stuiter alle kanten op.

Ik betitelde mezelf altijd al als een halve ADHD-er, maar als je te horen krijgt dat je een hele bent is het wel even slikken. In mijn geval was dat een tijdje Ritalin en later ook nog Concerta, maar dat was niet zo’n succes. Het zorgde weliswaar voor wat rust in mijn hoofd en ik kon me goed concentreren, maar tegelijkertijd zoog het al mijn levensenergie weg. Ik zat als een zombie op de bank en was toeschouwer geworden van mijn eigen leven in plaats van dat ik er actief deel aan nam. Vreselijk.

Dan ben ik maar een stuiterbal. Dat is altijd beter en beslist een stuk leuker dan een slappe vaatdoek.

Nieuws: Onderwijsgeschillen: voor klachten over onderwijs

Heb je als ouder een klacht over de school van jouw kind? Wordt jouw kind ten onrechte afgewezen of wordt er niet voldoende gekeken naar extra zorg waar je kind recht op heeft? Dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie van de onderwijsinstelling. In de schoolgids, in het deelnemers- of studentenstatuut of op de website van je school vind je informatie over bij welke klachtencommissie je terecht kunt.

Kijk ook eens op de website www.onderwijsgeschillen.nl. Een zeer informatieve website. Deze onafhankelijke organisatie heeft ook een Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) waar je ook terecht kunt met een klacht als je er met jouw opleiding niet uitkomt. kan dan een advies uitbrengen.

Op deze website staan ook eerder gedane uitspraken, waar je veel informatie uit kunt halen.

Weigering van studenten met een handicap of chronische ziekte
Voor het MBO, HBO en WO ligt dit anders. Op 4 oktober is er wel een wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer waarmee de klachtenregeling en klachtencommissie in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verplicht worden. Maar deze geldt feitelijk niet voor studenten met een functiebeperking zoals ADHD, dyslexie of dyscalculie.

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) verplicht instellingen wel om doeltreffende aanpassingen te verrichten voor een student met een beperking, die om aanpassingen vraagt. Die verplichting geldt niet als de aanpassingen een onevenredige belasting vormen voor de instelling.
Als studenten menen dat de weigering tot toelating samenhangt met een beperking, kunnen zij een oordeel vragen aan het https://www.mensenrechten.nl/ College voor de rechten van de mens.
(bron: www.onderwijsgeschillen.nl)

Kijk ook op de website van handicap + studie voor meer informatie over waar je recht op hebt en hoe je een klacht kunt indienen.

Nieuws: ADHD-zorg voor jongeren vanaf 18 moet beter

Wanneer jongeren met ADHD/ADD 18 worden, gaan ze over van de jeugd-GGZ naar de volwassenen GGZ. Deze overgang verloopt niet alleen in Nederland verre van soepel, maar dit is een probleem dat in heel Europa speelt, zo stelt de koepel van ADHD-patiëntenorganisaties ADHD Europe in een artikel getiteld Help, my ADHD teenager is becoming an ADHD adult!

Jongeren verdwijnen uit zorg
In de volwassen-psychiatrie krijgen ze niet de hulp die voor hen werkt, waardoor mogelijk velen uit de zorg verdwijnen, met alle gevolgen van dien zoals studie-uitval, grotere kans op het (weer) oppakken van verslavende middelen en de ontwikkeling van bijkomende problemen als bijvoorbeeld angst of depressie.

Noodklok
Bijkomend probleem is de stijging in kosten voor medicatie vanaf de 18e verjaardag, wat voor ouders een extra druk meebrengt. De schrijvers van het artikel luiden de noodklok en pleiten voor een betere overgang van de Jeugd- naar Volwassenen-GGZ, om bovenstaande problemen te voorkomen. Daar hebben jongeren met ADHD recht op.

Meer lezen
Impuls & Woortblind is het roerend eens met de oproep in het artikel.
In ons magazine hebben wij eerder al aandacht besteed aan her zogenoemde transitieprobleem.

Lees het interview met hoogleraar transitiepsychiatrie Thérèse van Amelsvoort.
Lees het artikel van ADHD Europe Help, my ADHD teenager is becoming an ADHD adult!

foto_slapen_op_de_bank_onder_blauw_deken

Pas op met melatonine ook als je ADHD hebt

In de uitzending van 10 oktober van Radar waarschuwden experts voor het nemen van (te) hoge doseringen melatonine, tegen slaapproblemen. Dit middel is in hoge doseringen vrij verkrijgbaar, maar werkt eigenlijk alleen in kleine doseringen en moet niet ‘zomaar even’ vlak voor het slapen gaan ingenomen worden. Hiermee doe je meer kwaad dan goed en kun je je hele bioritme verstoren, aldus experts.

Rechtszaak tegen vrije verkoop
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een rechtszaak aangespannen tegen de vrije verkoop van melatonine. De rechter heeft echter besloten dat de inspectie niet alle producten gezamenlijk mag verbieden. Er moet per fabrikant en per merk bekeken worden of de vrije verkoop goed gaat. De inspectie is nu aan het bekijken hoe dit gehandhaafd kan worden.
(bron: Radar)

ADHD en melatonine

Ook veel kinderen en volwassenen met ADHD hebben slaapproblemen. Soms is er sprake van een verlate slaapfase. Melatonine kan dan een uitkomst bieden, maar ook hier geldt: in zeer lage doseringen en op vaste tijden, enkele uren voor het slapen gaan.

Meer informatie
Op onze Magazine pagina een uitgebreid artikel over Melatonine en ADHD uit Impuls & Woortblind Magazine en meer informatie over dit onderwerp.

BLOG: Sport als medicatie

Wetenschappelijk onderzoek kan zo heerlijk droge resultaten opsommen. Feiten en cijfers. Neem nou bijvoorbeeld de volgende tekst uit een bevolkingsonderzoek:

“Volwassenen met ADHD hebben vijf keer vaker depressie, negen keer vaker een paniekstoornis en tien keer vaker een drugsverslaving dan volwassenen zonder de stoornis”.

Of, uit een ander onderzoek:

“Sporters hebben een 1,5 keer zo kleine kans op een psychische stoornis in het afgelopen jaar vergeleken met niet-sporters. Zij hebben vooral minder kans op stemmingsstoornissen en angststoornissen (respectievelijk 1,8 en 1,7 keer zo klein) dan op middelenstoornissen (1,3 keer zo klein)”.

Okay, leuk, maar wat heb je nou aan deze kennis als je thuis depressief op de bank zit? Je staart voor je uit. Fysiek lusteloos en leeg, in je hoofd totale @add chaos. Je omgeving probeert je te helpen en op te vrolijken. Positieve adviezen en goed bedoelde opmerkingen schieten als paddestoelen uit de grond. Het lijkt alsof iedereen ineens psychiater of psycholoog is geworden. Je zakt nog dieper weg, eenzaam en onbegrepen, moe van alle goeie bedoelingen.

Aangenomen dat je uit dit dal wilt komen, heb je een paar mogelijkheden:

 1. niks doen
 2. medicatie
 3. therapie
 4. sporten
 5. combinaties 2,3 en 4.

Al deze mogelijkheden hebben voor- en nadelen.

Optie 1 – Niks doen

kost de minste inspanning, en lijkt daarom het meest aantrekkelijk. Immers, je hebt geen motivatie, bent lusteloos, moe en leeg. Maar dat blijft dan ook nog wel even zo, of je zakt nog dieper weg en kost het nog veel meer moeite om uit het dal te komen.

Optie 2 – Medicatie

Niks doen, dan maar aan de antidepressiva? Kost ook weinig inspanning, je hoeft alleen maar naar huisarts en apotheek, en goed onthouden dat je iedere dag een pilletje neemt. Echter: antidepressiva werken slechts bij ongeveer 70% van de gebruikers, het kan weken duren voordat je weet of ze werken, en ze hebben allemaal bijwerkingen. Bovendien genezen ze de oorzaak niet, ze kunnen alleen de klachten verminderen.

Optie 3 – Therapie

Medicatie wordt vaak voorgeschreven in combinatie met één of andere vorm van therapie. In milde gevallen kan zelfs worden volstaan met alleen therapie. Kortom, de wetenschap heeft van alles onderzocht voor het grootste deel van de DSM-IV. Vele medicijnen, therapeutische behandelingen en allerlei combinaties lijken bewezen goed te werken.

Maar als je ADD of ADHD hebt, loop je een meer dan gemiddeld risico op een drugsverslaving, depressie en/of paniekstoornis. Dan wordt de lijst van te slikken medicatie of te volgen therapie wel steeds langer…. Als je nog niet depressief bent, dan word je het wel na het lezen van alle bijsluiters.

Onze hersens zijn zó grenzeloos complex dat het niemand zal verbazen dat er af en toe iets fout gaat. Eén kleine verstoring van het ene stofje kan het andere uit balans brengen en als een soort ‘domino-mus’ de hele zorgvuldig opgebouwde keten plat leggen. Iedereen ziet het gebeuren, kijkt machteloos toe, niet in staat om er iets aan te doen.

Optie 4, sporten

Of misschien toch wel? Ja, inderdaad: optie 4, sporten, staat steeds meer in de wetenschappelijke belangstelling als een soort van ‘combi-drugs’. Lichaamsbeweging (vooral sporten) kan inderdaad hetzelfde werken als het slikken van een beetje Prozac en een beetje Ritalin. Hoe dat werkt, en waarom? Wordt vervolgd!

Stilstaan bij chaos…

Ook in mijn werk als coach ken ik dat. Wanneer ik gebeld word omdat er chaos is een bedrijf is, weet ik als geen ander mijn kracht in te zetten door de combi te maken tussen het bedrijfskundige en het pad van de ziel. Meestal lopen die op dat moment niet synchroon en op het moment dat we samen zien dat de rust terug keert, blijkt ook de chaos in het bedrijf verdwenen.
Zonder dat ik het in de gaten had, liep mijn eigen pad niet meer synchroon. Er was chaos in mijn privéleven, zichtbaar na de verhuizing en verbouwing en onzichtbaar in mijn hoofd. Harder werken lukt dan gewoon niet meer. Als het pad niet meer zichtbaar is, welke kant ga je dan op?

Ik kon maar 1 ding doen: stilstaan! En dat is voor mij als ADHD’er het moeilijkste in mijn leven!!! Echt, stilstaan staat niet in mijn vocabulaire!!!!
En daar stond ik dan, schouders naar beneden, gebogen voor een diepe onzichtbare kracht. Denkend dat ’t ‘over’ is, dat ik niets kan, dat ik niet voldoe, gefaald heb…..
Totdat ik ineens voelde dat mijn hoofd niet bungelde, maar steunde op de schouders van vrouwen. Ongelofelijk om dat te voelen. Vrouwen waar ik bij mag steunen, die aangeven met me te willen werken (en ik maar denken dat ik niets kon), vrouwen die mij voeden en zich door mij laten voeden.

Ineens ontstonden er allerlei vrouwelijke gesprekken waar ik me ook nog eens in herkende! Mijn moeder; over vroeger, mijn oudere zus; over (haar) opvoeding en de waarden die wij van thuis mee hebben gekregen. Zelfs gesprekken met de vrouwelijke kanten van mannen werden hoorbaar. Ik hoefde er niets voor te doen; ze kwamen op mijn pad.
Ik realiseerde me: ik hoef dus niet meer te vechten, niet harder te werken, om het op te lossen. Alleen maar even stilstaan, want door de stilte werd ik me bewust van de hulp die er altijd al is, maar die ik nooit zie omdat ik maar doordender.
Stilstaan, wat voor velen gewoon is, zal voor mij altijd een uitdaging blijven. Maar ik heb nu de kracht ervan ervaren.
Dus of stilstaan achteruitgang betekent betwist ik ten zeerste. Maar ik ga dit keer niet harder werken om dat te bewijzen!!!!

Studenten met een bijzonder brein hebben recht op gewoon meedoen

Studenten met een ‘functiebeperking’ zoals dat nu eenmaal wettelijk heet, hebben recht op een aantal aanpassingen op het vlak van examinering, studietempo en evt hulpmiddelen. Sinds de inwerkingtreding van het VN-verdrag voor Gehandicapten in juli 2016 is de druk op onderwijsinstellingen nog groter geworden om studenten inclusief onderwijs te bieden. Diversiteit moet de norm worden.

Maar hoe weet je wat je kan en mag vragen van jouw opleiding en hoe pak je dat aan?

In deze presentatie: regelgeving studeren met een beperking van Nel Hofmeester vind je veel informatie en tips over hoe de regelgeving is en wat jij kunt doen als je aanpassingen en/of ondersteuning nodig hebt.

Veel informatie vind je op de pagina Studeren.

Inclusief onderwijs: geen gunst maar een recht aldus VN-Verdrag

Inclusief onderwijs: geen gunst maar een recht aldus VN-Verdrag.

Zo klonk de hoopgevende boodschap tijdens het jubileumcongres van handicap + studie. Het congres was leerzaam en inspirerend.

Karin Jahromi van de Werkgroep Onderwijs was erbij. Ze is blij verrast om te horen dat de in werking treding van het VN-Verdrag voor gehandicapten en Chronisch Zieken onderwijsinstellingen verplicht om inclusief onderwijs te bieden. ‘Het is nu niet meer een kwestie van wachten tot een student zich meldt en vraagt om een aanpassing: er moet al proactief gehandeld worden op vele fronten’.

Zeer de moeite waard om deze eens door te nemen!

foto_remco_blog_auteur

ADHD, hoe voelt dat?

Hoe leg je iemand die in zijn leven alleen maar klassieke muziek heeft gehoord uit hoe een nummer van AC/DC klinkt? Je kunt het uitleggen, maar dan kom je nergens. Je kunt het laten horen, maar die persoon zal de muziek niet begrijpen. Zo zat ik wat te mijmeren tijdens een grote familiebijeenkomst.

Hoe dat voelt kan ik prima uitleggen. Mijn vader zegt dat hij niet beter hoort met een gehoorapparaat, omdat alle geluid even hard versterkt wordt; in de brij van geluid moet je je proberen te concentreren op dat stukje dat voor jou van belang is. Zo is zo’n familiebijeenkomst voor mij: alles staat even hard.

Ik hoorde een (bekende) collega onlangs een andere (onbekende) collega uitleggen dat ik in een gesprek onverwachts een heel andere kant kan opgaan. Iets vergelijkbaars las ik over judoka Kim Polling, die door haar ADHD zo onvoorspelbaar zou zijn dat tegenstanders nogal eens van haar verliezen. Onverwachts, ineens een andere kant op gaan: het zijn de waarnemingen van anderen. Voor iemand met ADHD is het volstrekt vanzelfsprekend. ADHD is van het hier en nu. En als je aandacht in het hier en nu heen en weer zwerft let je niet zozeer op niets (dat zouden “anderen” zeggen), maar juist op alles. En als je op alles let gebeurt er veel. En als er veel gebeurt, reageer je op veel. Voor anderen.

Soms voel je een idee, een associatie, en vraag je daar meteen aandacht voor in een gesprek, uit angst dat het anders weer wegglijdt. Ken je dat? Je loopt op je werk en ziet, hoort, ruikt en voelt tegelijk. Door een gang lopen is voor een persoon met ADHD vermoeiender dan voor iemand met een normale concentratie: er komt veel meer bij je binnen. In een vergadering krijg je niet alleen mee waar het over gaat, maar ook hoe mensen erbij zitten, wat ze aan hebben, hoe ze ruiken, bewegen,….alles. Soms reageer je daar ook op. En zeker, dat is voor anderen onverwachts, als de inhoud ineens wordt verlegd naar de mooie stropdas die een aanwezige om heeft.

Reageren op die buitenkant, het gedrag, is onzinnig en gemakzuchtig. ADHD of niet, gedrag is altijd een gevolg. Voor je het weet gaat het over waar JIJ last van hebt. Interessanter is om je erin te verdiepen hoe het voor de ander werkt. Dat ik die collega – waar ik bij zit – een ander hoor uitleggen wat een deel van mijn ‘gebruiksaanwijzing’ is, is toch fantastisch?

En mocht je denken, wat vervelend lijkt me dat nou, die ADHD, dan heb je het toch een beetje mis. Ik ken niet anders, dit is mijn wereld, hier voel ik mij thuis. En ja, soms is AC/DC te gek, en soms is het wat veel van het goede.

Rijbewijskeuring tarieven

De NZA heeft gehoor gegeven aan de vele klachten over de ultra korte keuringen voor bizar hoge tarieven.

Daarom heeft de NZa in 2014 nieuwe tarieven bepaald, die rekening houden met hoe lang een keuring duurt.

“Een keuring van een half uur (15 minuten gesprek, 15 minuten voorbereiding en rapportage) mag maximaal € 79,03 exclusief BTW kosten. Duurt een keuring langer dan een kwartier, dan komt er per kwartier € 39,51 exclusief btw bij. De medisch specialist moet vooraf vertellen of de keuring langer duurt dan een kwartier en dus duurder uitpakt.”

(bron: NZA)

Maar niet heus

In de praktijk is er echter geen enkele keuringsarts die maar een kwartier rekent, zo blijkt. Ook al duren de gesprekken meestal niet langer. De meeste artsen rekenen standaard 3 kwartier of een uur, wat neerkomt op € 190, – en zelfs € 236,- per keuring. Of ze brengen extra kosten in rekening voor het werk ‘achter de schermen’. Dus de meesten vragen gewoon weer de hoofdprijs. Gelukkig kun je nu wel in één oogopslag zien welke arts bij jou in de buurt het voordeligst is, via de lijst van het CBR.

 

Geen ADHD meer bij aanvraag rijbewijs

Sommige mensen groeien over hun ADHD heen. Of ze hebben misschien onterecht een diagnose gekregen als kind.

Kreeg je als kind de diagnose AD(H)D, maar ben je zo goed als symptoomvrij en gebruik je ook geen medicatie meer wanneer je je rijbewijs gaat halen? Laat dit dan door je huisarts of kinderarts aantekenen op je Gezondheidsverklaring (voorheen EV)! Je hoeft dan niet meer gekeurd te worden namelijk.

Gezondheidsverklaring met toelichting arts naar CBR opsturen
Stuur in dat geval je Gezondheidsverklaring met bijbehorende toelichting van ‘ADHD in remissie’ (geen sprake meer van ADHD) naar het CBR en níet rechtstreeks naar een keuringsarts. Want ook al heb je één vraag met JA beantwoord, de toelichting van de arts is voor het CBR voldoende reden om van een rijbewijskeuring af te zien.

Geen officieel beleid
Bron van dit bericht is een overleg dat I & W begin januari 2017 had met de medische staf van het CBR.
Voor zover wij weten is deze mogelijkheid nog niet officieel als beleid vindbaar op de website van het CBR.
We horen dan ook graag jouw ervaring met deze mondeling toegezegde werkwijze!

Mails ons: info@impulsenwoortblind.nl of bel: 033 – 247 34 84.

 

 

NLP voor ADD en ADHD

NLP: wat is het en werkt het ook bij ADHD en ADD?

LEES HIER een artikel uit Impuls & Woortblind Magazine met daarin de ervaringen van een aantal mensen met ADHD, uitleg wat NLP is en wat er bekend is over de werkzaamheid.

Meer weten?

Lees het boek ‘ADHD, hoe haal je het uit je hoofd’, van Cathelijne Wildervanck. Dit boek gebruikt de uitgangspunten van NLP.

Volg de workshop Hoe haal je het úit je hoofd, naar het gelijknamige boek. MET € 20,- korting voor Impuls & Woortblind-leden!

Lees wat een Visual Squash is, een NLP oefening om tegenstrijdigheden in je gevoel en/of gedrag behapbaar te maken.

Lees heldere achtergrondinformatie over wat NLP is en wat er bekend is over de werkzaamheid.

Welkom bij AD(H)D-café Barendrecht

Het AD(H)D cafe in Barendrecht is Iedere derde (3de) dinsdag van de maand, de entree is gratis en u kunt gewoon binnen komen zonder afspraak!  Wees welkom in café de Pimpelaer

De doelstelling van een ADHD café is het in contact komen met mensen met- of affiniteit hebben met ADHD of aanverwante aandoening. Het gaat om een gezellig samen zijn met mensen die je begrijpen of begrip hebben voor ADHD. Vanzelfsprekend staat het café ook open voor bezoek van partners, familie en vrienden.

Het café is een plek waar volwassenen met deze diagnose (h)erkenning vinden bij elkaar, waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Ook is het een plek waar informatie gedeeld wordt in de thema avonden die zullen volgen naar wens van de bezoekers. Laagdrempelig staat voorop.

De bezoekers van ons ADHD café ervaren het als zeer plezierig en ontspannen met lotgenoten onder elkaar te zijn. Pauline van Roon en Paul Paulus zijn ervaringsdeskundige en hebben veel kennis van AD(H)D én van mogelijke vormen van ondersteuning in de regio en runnen samen het ADHD café te Barendrecht.

(meer…)

ZAPP-programma Wat zou jij doen: iets voor jouw kind?

Kinderen met o.a. ADHD gezocht voor televisieprogramma ZAPP Onderstaande oproep kregen wij van de makers van een leuk tv-programma waarin kinderen elkaar adviseren over (vaak) herkenbare dilemma’s die ze ervaren:…
Menu
Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam