Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam

Heb ik dyscalculie?

Diagnostiek en behandeling van volwassenen met dyscalculie wordt nog maar op weinig plekken gedaan in Nederland en komt ook zelden voor vergoeding in aanmerking.

Mocht je toch worstelen met de vraag of je dyscalculie hebt, dan kan onderstaande informatie je wellicht helpen in je zoektocht naar de te zetten stappen.

Diagnostisch onderzoek dyscalculie

Om dyscalculie vast te stellen bij volwassenen, is een uitgebreider onderzoek nodig naar vooral de cognitieve mogelijkheden en leerbaarheid. Bij vermoedens van dyscalculie kan bijvoorbeeld een diagnostisch onderzoek gedaan worden bij een hulpverlener die aangesloten is bij het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie.

Eventuele kans op vergoeding

Een dergelijk onderzoek wordt op aanvraag hooguit vergoed door de gemeente als de dyscalculie samengaat met bijvoorbeeld ernstige faalangst en de huisarts of de vertegenwoordiger vanuit de gemeente (Wijkteam) de (jong)volwassene met vermoede dyscalculie heeft doorverwezen voor specialistische diagnostiek. Uiteraard kan iemand ook op eigen kosten een onderzoek aanvragen. Een diagnostisch onderzoek kost rond de € 1200, afhankelijk van welke bijkomende problemen ook onderzocht worden.

Meer weten?

Kijk op deze pagina voor instituten waar in de meeste gevallen naast dyslexie, ook diagnostiek voor dyscalculie wordt gedaan.

Kijk op de pagina Ledenvoordeelcoaches voor coaches die vaak ook iets kunnen betekenen voor mensen met dyscalculie en/of symptomen daarvan.

Diverse tests 

Er zijn diverse tests op de markt om dyscalculie te signaleren (Nederlandse Dyscalculie Screener, Zareki-R-NL en Tedi-Math) of zelfs te diagnosticeren (3DM dyscalculie). Het doen van zo’n test levert hooguit als resultaat op dat er bij een lage score mogelijk sprake is van dyscalculie, maar dat wist een zwakke rekenaar zelf ook wel. Dergelijke tests zijn niet vergelijkbaar met een goed diagnostisch onderzoek zoals hiervoor beschreven.

Dyscalculie is een stoornis en daarmee niet te verhelpen. Wel kan een goede remedial teacher een dyscalculus helpen zich een aantal rekenstrategieën eigen te maken, waardoor sommige eerder te moeilijke rekentaken door middel van behandeling oplosbaar worden. Helaas wordt ook deze hulp niet vergoed.

(Met dank aan: Hans van Luit)

Gerelateerde berichten

Menu
Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam