impulsenwoortblind logo
dsc_0081.jpg
impulswoortblind logo

Impuls & Woortblind ledenvoordeel


Impuls & Woortblind biedt vele voordelen en extra's:

3x per jaar Impuls & Woortblind Magazine,
50% ledenkorting bij themabijeenkomsten,
Advies, informatie en belangenbehartiging,
het Netwerk Volwassenen met dyslexie,
en AD(H)D cafés door het hele land.


Verschillende aanbieders geven korting op o.a. coaching aan leden van Impuls & Woortblind.


Dus waar op nog wachten?

Klik hier om lid te worden.


Vergoeding verzekering

Kijk hier welke verzekeringen ons lidmaatschap vergoeden.

ADHD en rijbewijs

 

 

Hoe zit het met de rijbewijskeuring voor ADHD/ADD?

Moet ik wel of geen herkeuring?

Hoe vind ik een goedkope keuringsarts?

 

Hier een antwoord op al je vragen over de medische keuring én het succesverhaal over de strijd van Impuls hiertegen.

 

(Voorheen) Impuls heeft jarenlang gevochten voor afschaffing van de onrechtvaardige rijbewijskeuring die mensen met ADHD elke 3 jaar moesten ondergaan. Lees hier over die strijd en wat we voor elkaar gekregen hebben: een nieuwe regeling.

 

Vanaf 2013: goedgekeurd=geen herkeuring meer

 

Per 1 juni 2013 geldt de regeling: als je bij je eerste keuring goedgekeurd wordt, hoef je daarna niet meer gekeurd te worden. 

Een rijbewijskeuring volgt automatisch als je vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Eigen Verklaring (EV) met  ‘ja’ beantwoordt in verband met ADHD of ADD.

 

LET OP: Ben je voor 1 juni 2013 al een keer gekeurd, dan staat er nog een termijnbeperking op je rijbewijs. Je moet dan nog één keer herkeurd worden! 

 

Overigens MAG een keuringspsychiater nog steeds een termijnbeperking van 3 tot 5 jaar geven, bij twijfel.

 

Niet eens met de beslissing van de keuringsarts?

Je hebt altijd recht op inzage in de rapportage. Normaliter wordt dit door de keurend specialist al aangeboden. Mocht dit niet zo zijn, dan kun je de rapportage bij het CBR schriftelijk opvragen. Dit kan via het contactformulier op de website van het CBR in te vullen en daar een verzoek te doen om een kopie van de rapportage. 

 

Of per post:

CBR, medische administratie / EV

Postbus 1062

2280 CB  Rijswijk (Zh)

 

Snellere procedure: zelf je keuringsarts kiezen bij eerste keuring

 

Vanaf 1 september 2014 is het mogelijk om zelf je keuringsarts te kiezen uit een lijst van het CBR.

Stuur in dat geval dus NIET je ingevulde Eigen Verklaring (EV) naar het CBR, maar kies EERST een arts uit deze lijst.

 

Je kunt door die keuringsarts meteen je ingevulde Eigen Verklaring (EV) laten ondertekenen en laten meesturen met het keuringsrapport. Hierdoor is de procedure een stuk sneller. En soms stukken goedkoper, want de artsen hebben een tarief vermeld in de lijst. De bedragen verschillen enorm!

 

Op de site van het CBR lees je een helder stappenplan voor deze procedure.

 

Al eerder gekeurd? Dan niet zelf kiezen

Ben je al een keer gekeurd? Dan krijg je een aantal weken voordat je rijbewijs verloopt een oproep van het CBR om je EV in te sturen, waarna je een arts toegewezen krijgt (=de 'oude' procedure). Dit blijft zo, omdat jouw gegevens al bekend zijn bij het CBR en zij jouw dossier naar de arts sturen die ze aan jou koppelen.

 

Mocht je naar een goedkopere arts willen, dan moet je hierover contact opnemen met het CBR, zodat jouw dossier naar die arts gestuurd kan worden. Doe dit dus bijtijds!

 

Geen ADHD meer op moment van aanvraag rijbewijs: laat dit toelichten op je EV

 

Sommige mensen groeien over hun ADHD heen. Of ze hebben misschien onterecht een diagnose gekregen als kind.

Kreeg je als kind de diagnose AD(H)D, maar ben je zo goed als symptoomvrij en gebruik je ook geen medicatie meer wanneer je je rijbewijs gaat halen? Laat dit dan door je huisarts of kinderarts aantekenen op je Eigen Verklaring! Je hoeft dan niet meer gekeurd te worden namelijk.

 

EV met toelichting arts naar CBR opsturen

Stuur in dat geval je EV met bijbehorende toelichting van 'ADHD in remissie' (geen sprake meer van ADHD) naar het CBR en níet rechtstreeks naar een keuringsarts. Want ook al heb je één vraag met JA beantwoord, de toelichting van de arts is voor het CBR voldoende reden om van een rijbewijskeuring af te zien.

 

Over de tarieven


De NZA heeft gehoor gegeven aan de vele klachten over de ultra korte keuringen voor bizar hoge tarieven. Daarom heeft de NZa in 2014 nieuwe tarieven bepaald, die rekening houden met hoe lang een keuring duurt. Een keuring van een half uur (15 minuten gesprek, 15 minuten voorbereiding en rapportage) mag maximaal € 79,03 exclusief BTW kosten. Duurt een keuring langer dan een kwartier, dan komt er per kwartier € 39,51 exclusief btw bij. De medisch specialist moet vooraf vertellen of de keuring langer duurt dan een kwartier en dus duurder uitpakt." (bron: NZA)

Maar niet heus
In de praktijk is er echter geen enkele keuringsarts die maar een kwartier rekent, zo blijkt. Ookal duren de gesprekken meestal niet langer. De meeste artsen rekenen standaard 3 kwartier of een uur, wat neerkomt op € 190, - en zelfs € 236,- per keuring. Of ze brengen extra kosten in rekening voor het werk 'achter de schermen'. Dus de meesten vragen gewoon weer de hoofdprijs. Gelukkig kun je nu wel in één oogopslag zien welke arts bij jou in de buurt het voordeligst is, via de lijst van het CBR.

Ledenvoordeel: Rijbewijskeuring voor € 110,-
Mocht je zo'n dure arts toegewezen krijgen door het CBR, overweeg dan een lidmaatschap van Impuls & Woortblind. Dan kost een rijbewijskeuring namelijk maar € 110,- bij keuringspsychiater Kan! Kijk voor meer informatie op onze ledenvoordeelpagina.
 

Keuringsplicht bij ADHD-diagnose NA behalen rijbewijs?   

 

Impuls & Woortblind krijgt vaak de vraag of mensen zich bij het CBR moeten melden wanneer ze de diagnose ADHD/ADD krijgen en daar -meestal- ook medicatie voor gebruiken NADAT ze hun rijbewijs al hebben gehaald. Op de site van het CBR staat hierover het volgende:
 

"Indien bij de houder van een geldig Nederlands rijbewijs als gevolg van ziekte of ongeval de medische toestand met betrekking tot de rijgeschiktheid is veranderd – er is een aandoening en/of beperking ontstaan zoals beschreven in de ministeriële ‘Regeling eisen geschiktheid 2000’ (Staatscouranten 99 van 23 mei 2000 en 20 van 29 januari 2002) – , kan betrokkene door het aanvragen van een Verklaring van geschiktheid het CBR verzoeken de rijgeschiktheid opnieuw te beoordelen". (bron: CBR)
 

Wat is wijsheid?

Er is geen meldingsplicht, getuige bovenstaande informatie. Maar mocht je betrokken raken bij een ongeluk, dan zou het kunnen dat je toch in de problemen komt met je verzekeraar. Als deze erachter komt dat je ADHD/ADD hebt, of je daar nu wel of geen medicatie voor gebruikt, dan zou het kunnen dat de verzekeraar dit gaat aangrijpen om niet uit te keren. Je wordt als Nederlander namelijk geacht de wet te kennen, en daar is de Regeling Eisen Rijgeschiktheid 2000 een onderdeel van. En hierin staat dat er bij ADHD een keuring voor rijgeschiktheid moet plaatsvinden. Er is ons echter nog geen situatie bekend waarin dit zich geeft voorgedaan.

 

Overleg met je arts en laat dit optekenen

Tijdens overleg van I & W met het CBR in januari 2017 kwam de volgende tip nog naar voren: 

Volgens de expert van het CBR is er echt geen meldplicht. Bespreek met je arts of je nog goed in staat bent te rijden (meestal zelfs beter mbv medicatie) en laat dit evt optekenen. Dan sta je ook stevig als je onverhoopt ooit bij een ongeluk betrokken raakt.

 

Meer weten

 

Hier vind je een verslag van een overleg tussen I &W en het CBR uit januari 2017 over verbeterpunten rond de nog steeds te dure rijbewijskeuringen voor ADHD.

 

Hier kun je lezen hoe de regeling rond de rijbewijskeuring er vanaf 1 juni 2013 uitziet. Je vind er ook een schema met hoe het vóór en na die datum geregeld is mbt de keuring.

Hier vind je dezelfde informatie, maar iets compacter, op de site van het CBR.

 

Hier lees je hoe de snelle procedure werkt: zelf je arts kiezen.


Hier vind je een aantal tv-reportages over de rijbewijskeuring bij ADHD, waarin Impuls voor afschaffing pleit.

 

Jouw ervaringen?


Impuls & Woortblind is benieuwd naar de praktijk van de versoepelde regeling. Heb jij toch een vervelende ervaring met het CBR en/of een rijbewijskeuring? Meld het ons!

 

 

 

 

 

Contact: 033 24734 84   I   Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk  I  [email protected]   |   Sitemap

Powered by : QualitySites4All