impulsenwoortblind logo
dsc_0081.jpg
impulswoortblind logo

Impuls & Woortblind ledenvoordeel


Impuls & Woortblind biedt vele voordelen en extra's:

3x per jaar Impuls & Woortblind Magazine,
50% ledenkorting bij themabijeenkomsten,
Advies, informatie en belangenbehartiging,
het Netwerk Volwassenen met dyslexie,
en AD(H)D cafés door het hele land.


Verschillende aanbieders geven korting op o.a. coaching aan leden van Impuls & Woortblind.


Dus waar op nog wachten?

Klik hier om lid te worden.


Vergoeding verzekering

Kijk hier welke verzekeringen ons lidmaatschap vergoeden.

Diagnostiek en behandeling dyscalculie bij volwassenen

 

 

Diagnostiek en behandeling van volwassenen met dyscalculie wordt nog maar op weinig plekken gedaan in Nederland en komt ook zelden voor vergoeding in aanmerking. Mocht je toch worstelen met de vraag of je dyscalculie hebt, dan kan onderstaande informatie je wellicht helpen in je zoektocht naar de te zetten stappen.

 

 

Diagnostisch onderzoek dyscalculie

Om dyscalculie vast te stellen bij volwassenen, is een uitgebreider onderzoek nodig naar vooral de cognitieve mogelijkheden en leerbaarheid. Bij vermoedens van dyscalculie kan bijvoorbeeld een diagnostisch onderzoek gedaan worden bij een hulpverlener die aangesloten is bij het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie.

 

Eventuele kans op vergoeding

Een dergelijk onderzoek wordt op aanvraag hooguit vergoed door de gemeente als de dyscalculie samengaat met bijvoorbeeld ernstige faalangst en de huisarts of de vertegenwoordiger vanuit de gemeente (Wijkteam) de (jong)volwassene met vermoede dyscalculie heeft doorverwezen voor specialistische diagnostiek. Uiteraard kan iemand ook op eigen kosten een onderzoek aanvragen. Een diagnostisch onderzoek kost rond de € 1200, afhankelijk van welke bijkomende problemen ook onderzocht worden.

 

Meer weten?

Kijk op de pagina dyslexie - diagnostiek en behandeling voor instituten waar in de meeste gevallen ook diagnostiek voor dyscalculie wordt gedaan.

Kijk op de pagina werk en dyslexie voor coaches die vaak ook iets kunnen betekenen voor mensen met dyscalculie en/of symptomen daarvan.

 

Uitwerking op zelfbeeld en voordelen dyscalculieverklaring

De vraag is, ook gezien deze hoge kosten, of het voor iemand die denkt dat hij of zij dyscalculie heeft, interessant is dit te achterhalen. Bij kinderen en adolescenten die een opleiding volgen is het zeker van belang, omdat het vaststellen van een stoornis faciliteiten kan opleveren gedurende de schoolloopbaan en bij het maken van de eindrekentoets.

Voor (jong)volwassenen kan het vaststellen van dyscalculie zeker een positieve uitwerking hebben op hun zelfbeeld, maar ook kan een dyscalculieverklaring een rol spelen in besprekingen met de werkgever over welke taken wel/niet goed zijn te doen.

 

Diverse tests

Momenteel zijn er diverse tests op de markt om dyscalculie te signaleren (Nederlandse Dyscalculie Screener, Zareki-R-NL en Tedi-Math) of zelfs te diagnosticeren (3DM dyscalculie). Het doen van zo’n test levert hooguit als resultaat op dat er bij een lage score mogelijk sprake is van dyscalculie, maar dat wist een zwakke rekenaar zelf ook wel. Dergelijke tests zijn niet vergelijkbaar met een goed diagnostisch onderzoek zoals hiervoor beschreven.

 

Dyscalculie is een stoornis en daarmee niet te verhelpen. Wel kan een goede remedial teacher een dyscalculus helpen zich een aantal rekenstrategieën eigen te maken, waardoor sommige eerder te moeilijke rekentaken door middel van behandeling oplosbaar worden. Helaas wordt ook deze hulp niet vergoed.

 

(Met dank aan: Hans van Luit)

 

Contact: 033 24734 84   I   Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk  I  [email protected]   |   Sitemap

Powered by : QualitySites4All