De impact van dyscalculie en dyslexie

Jong volwassenen aan het woord

Dyscalculie en dyslexie gaan niet over. Ook als je gaat studeren of daarna tijdens je werk loop je ertegenaan. Deels tegen je eigen grenzen: dingen die met taal en/of rekenvaardigheid te maken hebben gaan nu eenmaal langzamer en moeizamer als je dyslexie of dyscalculie hebt.

Maar ook de omgeving werpt grenzen op. Werkgevers hebben vooroordelen en schatten jouw kwaliteiten vaak te laag in, mensen trekken te snel conclusies als je taal- of rekenfouten maakt die zij niet meer maken. Meer kennis zorgt voor meer begrip en meer oog voor hoe dyslectici en dyscalculie wél tot hun recht komen. Gelukkig hebben we onze Vlaamse zuiderburen: die maken hier werk van.

Onderzoek naar de impact van dyslexie en dyscalculie bij (jong) volwassenen

In Vlaanderen zijn ze een stuk verder dan in Nederland met onderzoek naar dyslexie en dyscalculie bij (jong) volwassenen. Voor het project Inclusie in 4D – Drempels en Diversiteit bij Dyslexie en Dyscalculie* hebben Vlaamse onderzoekers van o.a. de Universiteit Gent en de Arteveld Hogeschool alles uit de kast gehaald om een inhaalslag te maken in de kennis over dyslexie en dyscalculie. Onderdeel van dit project is een razend interessant artikel waarin ze alle recente onderzoeken bespreken en ook zelf een aantal onderzoeksvragen stellen. Centraal staat het welbevinden van mensen met dyslexie en dyscalculie.

Een paar ‘weetjes’ uit dit onderzoeksartikel:

  • zowel dyslexie als dyscalculie hebben een hoge comorbiditeit (samengaan met iets anders). Vaak met ‘elkaar’ maar ook met ADHD;
  • naar dyscalculie is 13 keer minder onderzoek gedaan dan naar dyslexie;
  • en dit terwijl  het evenveel voorkomt (rond de 5%) en terwijl rekenprestaties op de lagere school een betere voorspeller zijn voor de toekomstig (academische) succes dan leesvaardigheid!
  • met name moeite met tijdsbesef is iets waar veel (jong) volwassenen met dyscalculie last van blijven houden;
  • Er is te weinig oog voor de sterke kanten die dyslectici en dyscalculie hebben, zeker ook bij werkgevers.

Lezen dus, dat artikel ‘Het stopt nooit’ over de impact van dyslexie en dyscalculie!  Al is het veel tekst. Het bevat heel veel zinvolle informatie én herkenning, omdat er ook veel jong volwassenen met dyslexie en dyscalculie zelf aan het woord komen.

Sluiten