impulsenwoortblind logo
dsc_0081.jpg
impulswoortblind logo

Impuls & Woortblind ledenvoordeel


Impuls & Woortblind biedt vele voordelen en extra's:

3x per jaar Impuls & Woortblind Magazine,
50% ledenkorting bij themabijeenkomsten,
Advies, informatie en belangenbehartiging,
het Netwerk Volwassenen met dyslexie,
en AD(H)D cafés door het hele land.


Verschillende aanbieders geven korting op o.a. coaching aan leden van Impuls & Woortblind.


Dus waar op nog wachten?

Klik hier om lid te worden.


Vergoeding verzekering

Kijk hier welke verzekeringen ons lidmaatschap vergoeden.

diagnostiek en behandeling van dyslexie

 

Op deze pagina vind je informatie over:

- diagnostiek

- instituten voor diagnostiek en behandeling

- hoe zit het met vergoeding

- hulpmiddelen.

 

Op zoek naar begeleiding of coaching voor dyslexie?

Kijk op de pagina werk en dyslexie. Daar vind je een aantal coaches die begeleiding bieden aan (jong) volwassenen o.a bij werk en studie.

Kijk op de pagina studeren en dyslexie, voor meer informatie over begeleiding van studenten met dyslexie.

Wel of niet laten testen?

 

Je moet je als volwassene met een vermoeden van dyslexie wel afvragen of een diagnostisch onderzoek oplevert wat je ervan verwacht. Sommige mensen hechten eraan om zwart op wit op papier te hebben dat ze dyslexie hebben. Dat geeft duidelijkheid voor henzelf en voor de omgeving. Maar..een dyslexie-onderzoek is bepaald niet gratis, het is niet leuk  om te doen en de uitslag is een vaststelling van wat je al wist: dat je problemen hebt met lezen en schrijven.

 

Het diagnostisch onderzoek richt zich ook hoofdzakelijk op lees- en schrijfproblemen, terwijl volwassenen juist een veel breder gebied van problemen ondervinden. Ook de begeleiding gaat vaak hoofdzakelijk op de praktische kant van de problemen in. Sommige instituten bieden echter ook bredere hulp dan alleen oefenen, oefenen, oefenen. Vraag dit na als je contact met een instituut opneemt.

Nut van een dyslexieverklaring

 

Wil je een studie of cursus gaan volgen? Dat kan zeker een overweging zijn om een dyslexie-onderzoek te laten doen. Voor het verkrijgen van voorzieningen als langere toetstijd is een dyslexieverklaring een vereiste. 

 

In het verleden zijn veel therapeuten opgeleid om een dyslexie-onderzoek te kunnen doen. De laatste jaren is het aantal beroepsgroepen dat hiertoe is gemachtigd, drastisch beperkt. Dient de dyslexie-verklaring voor het verkrijgen van voorzieningen in studie of werk, vraag dan altijd of het onderzoeksbureau is aangesloten bij één van de twee kwaliteitsinstituten: het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) of het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. 

Hoe zit het met vergoeding van de kosten?

 

Dyslexiezorg wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Vaak spelen er naast de praktische problemen door dyslexie echter ook gedrags- en/of psychische problemen, zoals faalangst, stress, concentratieproblemen of depressiviteit. Wanneer je huisarts deze klachten vermeldt op een verwijsbrief in plaats van dyslexie, wordt de diagnostiek en evt behandeling wél vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekering. Je moet dan wel eerst je eigen risico betalen. 

NB: voorwaarde is dat de behandelaar BIG-geregistreerd of GZ-psycholoog is, maar dat is bij bovengenoemde instituten altijd het geval.

 

Vergoeding coaching via werk

Ook voor vergoeding van begeleiding of coaching door een een niet-psycholoog zijn vergoedingsmogelijkheden, met name via de werkgever. Daarover lees je meer op onze pagina werk en dyslexie - coaching.

 

Voor kinderen onder de 18 kun je met een vergelijkbare verwijzing van de huisarts via de gemeente volledige vergoeding krijgen voor diagnostiek en behandeling.

Voor meer informatie over diagnostiek en behandeling bij kinderen, kijk op Steunpunt Dyslexie.

Hoe vind ik een goed instituut?

 

Er zijn veel instituten voor diagnostiek en behandeling van dyslexie. Helaas is er geen keurmerk of ander criterium waarop we een selectie voor je kunnen maken. Belangrijk is dat het klikt en dat je je veilig voelt. Jij bent de enige die dat kan bepalen. Dat is vaak belangrijker dan dat het dicht in de buurt is.
NB: vraag voor je je aanmeldt of het betreffende instituut veel ervaring heeft met diagnostiek bij volwassenen en of er vergoeding mogelijk is zoals hierboven geschetst. Soms is er ook vergoeding mogelijk vanuit de werkgever.

 

Hieronder een aantal adressen voor het zoeken naar een instituut dat bij je past. 

 

ErgoSelect

Met vestigingen in Amsterdam, Hilversum en Vaals.

 

RID- Regionaal Instituut Dyslexie

Met vestigingen door het hele land.

 

IWAL

Met vestigingen door het hele land.

 

Braams, specialisten in leerproblemen

Met vestigingen in het oosten van het land (regio Apeldoorn).

 

Dyslexiecentrum Rotterdam

 

OPPU

In De Bilt.

Hulpmiddelen

 

Naast behandeling in de vorm van trainingen en coaching zijn er ook praktische hulpmiddelen die je kunnen helpen bij het lezen of schrijven, zoals programma's die geschreven teksten voorlezen (tekst-naar-spraak) of juist gesproken woord omzetten in tekst (spraak-naar-tekst).

 

Voor meer informatie over de vele mogelijkheden op het gebied van ICT-hulpmiddelen verwijzen we door naar:

 

Technische maatjes

Een zeer uitgebreide en informatieve website met informatgie over alle mogelijke vormen van tecchnische hulplmiddelen voor mensen met lees- en spellingsproblemen.

Op die website staat ook een overzicht dat je kunt downloaden en printen met een schat aan informatie over ICT-hulpmiddelen.

 

Steunpunt Dyslexie

Op deze pagina over ICT- hulpmiddelen vind je heel veel informatie over verschillende soorten ondersteunende software en handige links en downloads naar overzichten met bijbehorende leveranciers.

 

Dyslexieplein

Op deze zeer overzichtelijke site ook een pagina met tips en informatie over ondersteunende software. In de vorm van korte filmpjes door gebruikers of animaties.  Hulpmiddelen die o.a. aan bod komen: Daisy, Claroread, Kurzweil, Dragon

 

Lexima

Leverancier van hulpmiddelen voor dyslexie, verspreidt een nieuwsbrief en organiseert de jaarlijkse dyslexie conferentie.

 

Optelec

Leverancier van hulpmiddelen voor mensen die moeilijk lezen. Hieronder vallen visueel gehandicapten en mensen met dyslexie.

 

Dedicon

Organisatie die boeken aanpast aan leesproblemen door ze digitaal te maken of ze te laten voorlezen. School- en studiemateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs wordt gratis verstrekt voor leerlingen met een dyslexieverklaring.

 

Stichting Aangepast Lezen

Aangepast Lezen biedt boeken, tijdschriften en kranten in aangepaste leesvorm voor mensen met een visuele beperking of dyslexie.

 

TIP:

Neem de tijd om je goed te oriënteren op het juiste hulpmiddel, de prijs en de kwaliteit. Gaat het om een digitaal hulpmiddel, vraag dan altijd eerst een demo aan, zodat je minstens twee weken kunt uitproberen of het echt iets voor je is.

In de cursus Ontwikkel je eigen leerstijl van Nel Hofmeester vind je in bijeenkomst 5 een overzicht van hulpmiddelen en overwegingen om tot een goede keuze te komen.

 

Stichting Dyslexie Nederland (SDN)

 

De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) spant zich in voor de overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs en de zorg.

Doel van de stichting is het bevorderen van kennisoverdracht van wetenschap naar praktijk, met name het bevorderen van diagnostiek en behandeling van dyslexie op een wetenschappelijk verantwoorde wijze.

 

In oktober 2016 is een geheel nieuwe versie uitgebracht van de SDN-brochure Diagnostiek en Behandeling Dyslexie.

Op de website vind je ook een zeer informatief overzicht van FAQ's over diagnostiek van dyslexie.

Contact met mede-dyslecten

Als je, als gevolg van je dyslexie, last ervaart op het gebied van zelfbeeld en zelfvertrouwen, kom dan eens naar een bijeenkomst van het Netwerk voor Volwassenen met Dyslexie. Daar tref je ervaringsdeskundigheid en (h)erkennning. De bijeenkomsten gaan soms ook over heel praktische vragen, waarbij mensen met dyslexie elkaar tips geven.

 

 

Contact: 033 24734 84   I   Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk  I  [email protected]   |   Sitemap

Powered by : QualitySites4All