Hulpmiddelen bij dyslexie

Naast behandeling in de vorm van trainingen en coaching zijn er ook praktische hulpmiddelen die je kunnen helpen bij het lezen of schrijven. Zoals programma’s die geschreven teksten voorlezen (tekst-naar-spraak) of juist gesproken woord omzetten in tekst (spraak-naar-tekst).

Voor meer informatie over de vele mogelijkheden op het gebied van ICT-hulpmiddelen voor dyslexie verwijzen we door naar:

Communiceer – dyslexiehulpmiddelen.com
Op deze website vind je een zo compleet mogelijk én actueel overzicht van dyslexiehulpmiddelen die in Nederland en Vlaanderen beschikbaar zijn. Je kunt een zoekselectie maken (v.b: voorlezen/schrijven/studeren) en krijgt dan een lijst van hulpmiddelen. Klik op een hulpmiddel en je vindt alle informatie die je nodig hebt om te beslissen of dit is wat je zoekt.

Lexima
Leverancier van hulpmiddelen voor dyslexie, zoals Kurzweil en Alinea. Op de website vind je ook veel informatie over het inzetten en gebruik van dyslexiesoftware.

Woordhelder
Leverancier van Textaid (dyslexiesoftware in de cloud) en Claroread (voorleesprogramma). Beide dyslexie software programma’s kun je hier ook als demo uitproberen. Op de site vind je ook veel info over het gebruik van dyslexiehulpmiddelen onder het kopje ‘Kennisbank’.

Optelec
Leverancier van hulpmiddelen voor mensen die moeilijk lezen. Hieronder vallen visueel gehandicapten en mensen met dyslexie.

Dedicon
Organisatie die boeken aanpast aan leesproblemen door ze digitaal te maken of ze te laten voorlezen. School- en studiemateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs wordt gratis verstrekt voor leerlingen met een dyslexieverklaring. Dedicon heeft ook gratis tool die tekst naar spraak omzet. Deze zogenaamde conversiedienst kan Word-bestanden en PDF-bestanden omzetten, maar je kunt ook een foto van een tekst maken en die laten voorlezen.

Passend Lezen
Passend lezen biedt boeken, tijdschriften en kranten in aangepaste leesvorm voor mensen met een visuele beperking of dyslexie.

Technische maatjes
Een informatieve website met informatie over alle mogelijke vormen van technische hulpmiddelen voor mensen met lees- en spellingproblemen. Op deze website staat ook een overzicht dat je kunt downloaden en printen met een schat aan informatie over ICT-hulpmiddelen.

Stichting Toegankelijke Informatie – STI
De STI heeft een grote bibliotheek met digitale schoolboeken, toetsen en SE’s die het (leren) lezen voor leerlingen makkelijker maakt. De boeken, toetsen en SE’s zijn beschikbaar in verschillende bestandsformaten voor vrijwel alle dyslexiesoftware en zijn beschikbaar voor het PO, VO, MBO en HBO. NB: doelgroep van STI is onderwijsinstellingen. Maar als ouder kun je de school van jouw kind hier wel op attenderen.

Lettertype dyslexie
Soms kan een dyslexievriendelijk lettertype al helpen. Het lettertype Dyslexiefont is ontworpen door Christian Boer, ontwerper met dyslexie. Lees hier meer over de letter en probeer hem uit. Dat kan trouwens ook meteeen op deze site! Klik op het icoontje 'dysle+ie' bovenaan de pagina en hij schakelt over naar lettertype Dyslexiefont!

TIP: Neem de tijd om je goed te oriënteren op het juiste hulpmiddel, de prijs en de kwaliteit. Gaat het om een digitaal hulpmiddel, vraag dan altijd eerst een demo aan, zodat je minstens twee weken kunt uitproberen of het echt iets voor je is.

Sluiten