impulsenwoortblind logo
dsc_0081.jpg
impulswoortblind logo

Impuls & Woortblind ledenvoordeel


Impuls & Woortblind biedt vele voordelen en extra's:

3x per jaar Impuls & Woortblind Magazine,
50% ledenkorting bij themabijeenkomsten,
Advies, informatie en belangenbehartiging,
het Netwerk Volwassenen met dyslexie,
en AD(H)D cafés door het hele land.


Verschillende aanbieders geven korting op o.a. coaching aan leden van Impuls & Woortblind.


Dus waar op nog wachten?

Klik hier om lid te worden.


Vergoeding verzekering

Kijk hier welke verzekeringen ons lidmaatschap vergoeden.

studeren en dyslexie

 

Voor studenten met dyslexie zijn er steeds meer dingen mogelijk. Op het gebied van hulpmiddelen, maar ook regelingen voor aangepaste examens, en begeleiding.

 

- Voor het MBO is het Protocol Dyslexie MBO ontwikkeld met adviezen voor instellingen hoe om te gaan met dyslexie.

- Voor het Hoger Onderwijs is het Protocol Dyslexie  Hoger Onderwijs ontwikkeld.

 

De Wet op het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs stelt dat in het geval van dyslexie ‘Het met succes doorlopen van de studie niet mag worden belemmerd door oplosbare knelpunten in die studie.’

 

Daar hebben universiteiten en opleidingen zich aan te houden, maar hoe ze dit invullen kan nogal verschillen. Hierdoor is het niet helder wat je waar kunt verwachten.

Op deze pagina vind je informatie die je kan helpen bij het vinden van je weg als student met dyslexie.

 

Doe vooronderzoek!

 

Hieronder volgen wat tips over waar je op kunt letten bij het zoeken van een opleiding. En welke stappen je in je vooronderzoek kunt nemen.

 

- Dezelfde opleiding of studie kan heel verschillend zijn van aanpak per MBO-instelling, hogeschool of universiteit. Laat je informeren en weeg af welke onderwijsvorm het beste bij je past.

 

- Vraag meteen welke voorzieningen er geboden worden aan studenten met dyslexie. Weeg dit ook af bij je keuze.

 

- Zoek op internet welke studentendecaan gaat over de opleiding of studie van je keuze.

 

- Maak een afspraak voor de eerste week van het collegejaar om je daar te melden. Neem een kopie van je dyslexieverklaring mee.

 

- In dat gesprek laat je je registreren als student met dyslexie en bespreek je welke voorzieningen en/of hulpmiddelen voor jou van belang zijn.

 

- Sommige opleidingen of studies leggen afspraken hierover vast in een onderwijsovereenkomst. 

Mogelijke voorzieningen

 

De meest gebruikelijke voorzieningen zijn


- Verlenging van toets- en tentamentijd


- Vergroten van het lettertype van de toetsen of tentamens.


Er  zijn ook andere voorzieningen mogelijk:


- Niet meerekenen van spelfouten en/of grammaticale fouten als spelling en grammatica niet het onderwerp zijn van de toets. 
- Toestemming om het tentamen te maken op een pc of laptop met spelling- en grammaticacontrole.
- Tentamen doen in een apart lokaal, als bijvoorbeeld het lopen van studenten die eerder klaar zijn je uit je concentratie haalt. 

 

Deze voorzieningen worden niet standaard toegekend, maar per individu. Geef zelf aan, wat nodig is!

Studentendecanen hebben een geheimhoudingsplicht! Jij bepaalt zelf wie buiten de studentendecaan weet dat je dyslexie hebt. 

 

BELANGRIJK!
We weten heel goed, dat de gemiddelde student met dyslexie helemaal geen zin heeft om zich meteen in het begin van de studie bij een studentendecaan te melden. 
Toch is het belangrijk dit wel te doen. Als de studieweken eenmaal zijn begonnen, heb je daar veel minder tijd voor en loop je al gauw achter de feiten aan. Als je een week voor het begin van toetsweek gaat vragen om verlengde toetstijd, ben je meestal te laat. 
 

En misschien heb je helemaal geen voorzieningen nodig en doorloop je je studie zonder enig probleem. Het kan! Maar mocht er onverwacht een probleem rijzen als gevolg van je dyslexie, dan is het belangrijk dat je geregistreerd staat bij de studentendecaan. 

 

 

Overzicht hulpmiddelen, studietips, voorzieningen en handige apps van studente met dyslexie

 

Jessica van 19 is net begonnen aan haar studie en heeft zelf een ernstige vorm van dyslexie en een lichtere vorm van dyscalculie.  Ze heeft daardoor een schat aan ervaringen met hulpmiddelen, voorzieningen en heeft daarnaast gedegen onderzoek gedaan naar handige apps en andere dingen die haar helpen bij het studeren, plannen, vreemde talen leren, etc.

 

Hier vind je een document van 11 kantjes, vol met haar persoonlijke tips én algemene regelingen voor studenten en scholieren met dyslexie. Ook staan er links naar de webpagina's van veel hogescholen en universiteiten die over dyslexie gaan.

 

Eenzelfde document van Jessica voor dyscalculie vind je op de pagina Praktische informatie dyscalculie.

 

Alternatieve toetsing voor studenten met dyslexie

 

Voor studenten met dyslexie is het soms lastig een regulier tentamen te maken. Sommige studenten zakken altijd voor meerkeuzetoetsen (als je een langzame lezer bent); anderen gaan altijd de mist in bij open vragen, terwijl je wel de stof beheerst!  

 

Veel opleidingen hanteren een spellingtoets aan het eind van de propedeuse, een groot struikelblok voor veel studenten met dyslexie!

In sommige gevallen kan ook de stage een problemen opleveren. Aanpassingen, zoals een flexibeler programma of alternatieve toets, kunnen hierbij als oplossing dienen. Maar mag dit wel en zo ja, hoe ziet dit er dan uit? Lastig in dit geval is dat er geen algemene voorschrijvende protocollen zijn zoals in het basisonderwijs, dus instellingen kunnen van elkaar leren.

 

Good practices in dyslexievriendelijke toetsen

 

Op deze pagina bij handicap + studie vind je praktijkvoorbeelden van alternatieve manieren die gevonden zijn om spelling te toetsen bij studenten met dyslexie.

Ook vind je er informatie over hoe ver een opleiding mag gaan in haar aanpassingen. De studie mag namelijk inhoudelijk niet gemakkelijker worden, de inhoud moet alleen op een andere manier aangeboden en getoetst worden.

 

handicap + studie wil meer voorbeelden verzamelen van dergelijke good practices.  Mocht jij tips hebben, meld ze bij handicap + studie.

 

Waar kun je terecht met een klacht?

 

Onderwijsinstellingen zijn verplicht om waar nodig doeltreffende aanpassingen te verrichten voor studenten met een functiebeperking, tenzij deze aanpassingen voor de instellingen een onevenredige belasting vormen. 

 

Studenten die van mening zijn dat de onderwijsinstelling zich onvoldoende voor hen inzet, kunnen een klacht indienen bij de instelling zelf en/of bij het College voor de Rechten van de Mens. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina  ’Klachten over behandeling’ van handicap + studie.

 

Bron: handicap + studie

 

Instituten voor beleiding en coaching

 

Instituten die actief zijn op het gebied van studeren met dyslexie.

 

Verborgen Schatten

‘Studeren vanuit je sterke kanten’ is het motto van Nel Hofmeester. Vanuit haar bureau Verborgen Schatten verzorgt ze cursussen voor studenten met dyslexie en scholingen voor onderwijsmedewerkers die hun studenten beter willen ondersteunen.
Uitgangspunt voor zowel de cursussen als de scholingen zijn de Leerroutes Dyslexie die Nel Hofmeester zelf ontwikkelde. 

Meer informatie over de Leerroutes vind je bij Boeken over dyslexie.

 

Valk en Uil

Het uitgangspunt van oprichter Jan van Nuland: ‘Als je snapt hoe dyslexie werkt, zie je ook de mogelijkheden!’
Valk en Uil verzorgt coaching voor volwassenen en biedt scholingen aan voor onderwijsmedewerkers om studenten met dyslexie beter tot hun recht te laten komen.

 

Kijk ook op de pagina werk en dyslexie, voor meer coaching en begeleiding.

 

Heb je op het gebied van studie en dyslexie goede ervaringen met een instituut dat hier niet bij staat, meld het aan ons! 

 

Contact: 033 24734 84   I   Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk  I  [email protected]   |   Sitemap

Powered by : QualitySites4All