Geen aanpassing van beleid speekseltest voor medicijngebruikers

Geen aanpassing van beleid speekseltest voor medicijngebruikers

7 mei 2021 door Julie Houben

Beste ADHD’ers die dexamfetamine gebruiken. We hebben voor jullie gestreden maar het heeft niet geholpen. De menselijke maat geldt in politiek Den Haag kennelijk niet voor mensen die netjes hun medicatie slikken en daarmee beter en veiliger rijden dan zonder.

Grenswaarde van 50 microgram/L blijft

Tijdens het commissiedebat op 1 juni bleef de minister bij zijn standpunt dat het huidige beleid met de lage grenswaarde van 50 microgram/L overeind blijft. Als medicijngebruiker is de kans zeer groot dat je hier boven zit. Je bent immers geen ongewende druggebruiker, waarop deze grenswaarde is afgesteld.

Winst is: meer duidelijkheid

Onze laatste poging om in elk geval mensen met een doktersrecept sneller door het strafproces heen te loodsen, kreeg helaas ook geen bijval van de Kamer noch de minister. Dus blijft de procedure zoals die was. En daar wil je niet in belanden, want die is lang en soms kostbaar. Ook als je uiteindelijk vrijgesproken wordt. Geen vrolijk bericht. Wat onze strijd voor gerechtigheid wél heeft opgeleverd, is iets meer duidelijkheid over hoe die procedure precies werkt. Dat is tenminste iets. Want onduidelijkheid over zoiets ingrijpends als een strafprocedure is ook killing.

Heel kort door de bocht werkt het zo: als je inderdaad goed rijdt met dexamfetamine hoef je echt niet bang te zijn voor een speekseltest want die doet de politie écht niet bij fuiken of routinecontroles. Zeggen ze. Ben je toch de pineut maar houd je je netjes aan je doseringen, dan ga je met vertoning van een recept of doktersverklaring uiteindelijk vrijuit. Hieronder gaan we nog iets dieper in op de procedure.

Geen speekseltest in fuik of routinecontrole

Te beginnen bij het risico dát je een speekseltest moet doen. Dat risico is extreem klein, als je ‘normaal’ rijdt. Ook hoef je niet te vrezen voor fuiken of routinecontroles waar je opeens zo’n test onder je neus krijgt. Dat heeft ook een praktische reden: speekseltesten zijn ‘lastig’ in de uitvoering. In een online meeting met de ambtenaren van de Werkgroep Medicijngebruik in het verkeer (de mensen die feitelijk het beleid maken) kregen wij de uitleg waarom:

-routinecontroles/fuiken worden steeds minder gedaan omdat weggebruikers elkaar via sociale media steeds sneller hierover informeren waardoor het effect weg is;

-na een positieve speekseltest moet meteen een bloedtest moet volgen. De agent moet jou dan meenemen naar het bureau, er moet snel (binnen 1.5 uur ivm waarde van de meting) een arts worden opgetrommeld…Dit alles kost te veel menskracht, wat niet lukt als je tijdens een fuik of routinecontrole meerdere positieve testen hebt.

Gebruik niets naast je dexamfetamine!

Maar wat nu als je toch een overijverige agent treft die jou te hard door de bocht ziet scheuren en je aanhoudt voor een alcoholtest en daarna een drugstest als die alcoholtest niets aangeeft? Test je positief bij die speekseltest dan moet je, ook als medicijngebruiker, gewoon een bloedtest doen, of je nu een doktersverklaring bij je hebt of niet. Hiervoor moet je mee naar het politiebureau, waar een arts het bloed afneemt. Het NFI onderzoekt dit op de concentratie (dex)amfetamine én eventuele andere ‘drugs’ zoals THC.

Let op: heb je naast je dex toevallig ook geblowd of alcohol gedronken? Dan is de grenswaarde 25 microgram/L en voor die andere stoffen ligt de grens ook veel lager.

Therapeutische range

Heb je alleen netjes je dex gebruikt maar zit je daarmee boven die grenswaarde van 50 microgram/L, dan draagt de politie ‘jouw zaak’ over aan het OM. Lever bij het OM dan in elk geval een doktersverklaring of actueel recept in. Het NFI, dat het bloedonderzoek doet, zegt te kunnen berekenen of de concentratie in jouw bloed past binnen een zogenaamde therapeutische range, die matcht met wat op jouw recept staat. Is dit het geval, dan ga je vrijuit. Zit je ook boven de maximale grenswaarde van deze zgn therapeutische range, dan heb je wel een probleem. Want: meer gebruikt dan op je recept stond. En dat verklaart dan voor het OM jouw gevaarlijke rijgedrag, wat aanleiding gaf voor de speekseltest. Op pag. 2 van deze brief van de minister als antwoord op onze vragen staat dit vrij goed uitgelegd, al moet je het drie keer lezen om het echt te begrijpen.

Dit zeggen de cijfers

Wij zeggen dus: rij je beter met dexamfetamine dan zonder? Blijf het dan gewoon gebruiken en stap met een gerust hart in de auto. Je zult niet in de problemen komen met een speekseltest. De cijfers van de minister lijken dit te onderbouwen. Een citaat uit dezelfde brief van de minister, onder op pag. 2:

In de periode 1 juli 2017 tot 1 augustus 2018 en in 2019 zijn in totaal 6.750 drugs in het verkeerzaken bij het OM aangeleverd. Er is in 23 zaken medicinaal verweer gevoerd. Van deze 23 zaken heeft in 20 zaken een veroordeling plaatsgevonden en is aan de verdachte een straf opgelegd. In al deze gevallen waren er andere omstandigheden dan enkel het gebruik van één geneesmiddel, zoals combinatie-gebruik, het veroorzaken van een ongeval, opvallend afwijkend rijgedrag of gevaarlijk rijgedrag en het zich niet houden aan de voorgeschreven dosering. Bij 3 zaken heeft de verdachte een recept overhandigd en heeft de rechter geoordeeld dat de verdachte niet strafbaar was wat heeft geleid tot ontslag van alle rechtsvervolging.

Mooier kunnen we het niet maken. Helaas.

Mocht jij toch in de problemen komen door een speekseltest en slachtoffer worden van wat wij ADHD-profiling noemen? Mail ons dan: info@impulsenwoortblind.nl. Dan gaan we alsnog speciaal voor jou de strijd aan!

Sluiten