Werkgroepen

Binnen Impuls & Woortblind zijn enkele werkgroepen actief. Ze zijn vooral actief op het gebied van belangenbehartiging en informatieverstrekking vanuit ervaringsdeskundigheid. Hieronder lees je meer over onze werkgroepen.

Werkgroep Wetenschap

De Werkgroep Wetenschap van Impuls & Woortblind wil de brug verkleinen tussen de wetenschap en mensen met de eigenschappen AD(H)D, dyslexie of dyscalculie. De groep bestaat uit leden die zelf wetenschapper zijn of affiniteit met de wetenschap hebben. De meesten hebben zelf ook een van de genoemde eigenschappen.

Wat de Werkgroep Wetenschap doet:
 • Het kritisch volgen van de stand van de wetenschap op het gebied van AD(H)D, dyslexie en dyscalculie;
 • Als klankbord functioneren voor wetenschappers die actief zijn in dit onderzoeksveld;
 • Het organiseren van Expertmeetings met wetenschappers waarin we samen op gelijkwaardig niveau, informeel brainstormen en elkaar inspireren;
 • Vanuit onze ervaringsdeskundigheid actief onderwerpen aandragen waar onderzoek naar gedaan moet worden;
 • Het bevorderen van meer onderzoek door het gesprek aan te gaan met de wetenschappelijke gemeenschap;
 • Het begeleiden van studenten bij relevant onderzoek en het op andere wijze faciliteren van onderzoeken;
 • Vertalen van actueel wetenschappelijk nieuws naar onze leden, waarbij de werkgroep het kaf van het koren scheidt.

Voor meer informatie of vragen, neem contact op met het bureau van Impuls & Woortblind: info@impulsenwoortblind.nl of 033 – 247 34 84.

Werkgroep Onderwijs

‘De hobbels wegnemen die wijzelf in het onderwijs tegenkwamen’: dat is het motto van de Werkgroep Onderwijs.

De Werkgroep Onderwijs van Impuls & Woortblind komt op voor kinderen en studenten die de aansluiting met het onderwijs dreigen mis te lopen als gevolg van hun dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en/of autisme. Wij zetten daarbij onze expertise en ervaringsdeskundigheid in d.m.v. kennisoverdracht. We reageren op actuele ontwikkelingen en laten onze stem horen daar waar nodig binnen politiek, onderwijs, overheid en zorg.

Voor meer informatie of vragen, neem contact op met het bureau van Impuls & Woortblind: info@impulsenwoortblind.nl of 033 – 247 34 84.

Ondersteuningsgroep Dyslexie

De Ondersteuningsgroep Dyslexie is de groep van actieve dyslexie-leden van de vereniging. Onze doelen zijn:

 • Uitwisseling van wat er landelijk en internationaal speelt op het gebied van dyslexie
 • Ondersteuning en meedenken met elkaars activiteiten
 • Ondersteuning van het bestuur met deze informatie
 • Afstemmen en meedenken met het bestuur op dyslexie gebied en over de activiteiten die zij wil ondernemen
 • Zorgen voor een goede coördinatie van activiteiten van de geledingen en personen binnen de vereniging.

PR-groep Dysleuk

Vanuit de Ondersteuningsgroep Dyslexie ontstond de PR-groep Dysleuk. Om dyslexie meer onder de aandacht te brengen. De leden van de PR-groep Dysleuk volgden een training onder leiding van Esther Gotink. Dit resulteerde in een PR-plan met als doel en bijbehorend tijdpad:

Dat dyslexie wordt gezien als een vorm van neurodiversiteit en dat de samenleving de eigenschappen en capaciteiten herkent (2025), erkent (2030) en daar naar handelt (2035)

De twee dyslexiegroepen overleggen samen over hun plannen en o.a. de actualiteit rond dyslexie:

 • De Ondersteuningsgroep Dyslexie komt eens in het half jaar bij elkaar op de eerste
  zaterdagmiddag (in principe) in maart en september
 • Uitwisseling van informatie en verder contact gaat via de Dysleuk app.
Interesse?

Wil je graag de belangen van mensen met dyslexie behartigen, dan ben je van harte welkom! Stuur een mailtje naar Peter Millenaar met je gegevens. Dan zet hij je op de mailinglijst en krijg je een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Peter Millenaar en Nel Hofmeester (voorzitters)

Nieuws Werkgroepen

 1. 13 maart 2024 door Julie Houben

  Hoe staat het met inclusief onderwijs?

  Het hoger onderwijs worstelt nog steeds met het organiseren van inclusief onderwijs. Zo blijkt uit het jaarlijkse ECIO-rapport 'De Staat van Incusief Onderwijs'. Wat zijn de knelpunten? En hoe kan het wel?

  Lees meer
 2. 12 december 2023 door Julie Houben

  Van slachtoffer naar eigenaar

  The Dutch Model of Ownership. From ‘patient involvement’ to communication at a level of equals. Een mondvol Engels voor een gloedvolle presentatie van Hansd van de Velde, voorzitter van onze Werkgroep Wetenschap, tijdens het 9th ADHD World Congress in Amsterdam in mei 2023.

  Lees meer
 3. 22 november 2023 door Julie Houben

  Vergoede dyslexiezorg slaat de plank weer mis

  Het zogenoemde Dyslexieprotocol 3.0 doet wat de Werkgroep Onderwijs betreft op veel fronten geen recht aan de dyslect. Daarnaast blijft de toegang tot hulp voor kinderen die net geen dyslexie hebben een groot probleem. Zij hebben immers geen recht op vergoede zorg. Welke hulp ze wel krijgen verschilt per school. Kwestie van pech ofg geluk dus. Ook in het tv-programma Kassa* kwam eind januari 2023 zeer terecht de zorgwekkende stand van zaken rond de vergoede dyslexiezorg aan de orde.

  Lees meer
Sluiten