impuls-en-woortblind home

Ons verhaal

Impuls & Woortblind is een belangenvereniging die opkomt voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun verwanten, gedurende alle levensfasen.

Impuls & Woortblind streeft een inclusieve samenleving na, waarin deze eigenschappen deel uitmaken van de normale verscheidenheid tussen mensen en waar geen plek is voor stigmatisering. Een samenleving die neurodiversiteit als uitgangspunt heeft.

De vereniging is in 2014 ontstaan als fusie van de twee voorgaande verenigingen “Impuls” en “Woortblind”. Een groot deel van onze financiering is afkomstig van het ministerie van VWS (PGO subsidie). Deze financiering zetten we in voor ‘lotgenotencontact’, informatievoorziening en belangenbehartiging. Verder dragen leden bij in de vorm van contributie en voor projecten ontvangt I&W incidenteel gelden van derden.

Wij willen onze doelen bereiken door bij te dragen aan:

Informatieverstrekking
voorlichting en informatie aan leden en betrokkenen, aan werkgevers, (bedrijfs)artsen, behandelaren en anderen.

Maatschappelijke bewustwording
inzicht en respect bevorderen, ook ten aanzien van de kwaliteiten die de AD(H)D, dyslexie en dyscalculie met zich meebrengen.

Wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van AD(H)D, dyslexie en dyscalculie stimuleren en volgen, en het delen van relevante onderzoeksresultaten.

Onderling contact
bevorderen tussen mensen met AD(H)D, dyslexie en/of dyscalculie.

Belangenbehartiging
we komen op voor de belangen van onze doelgroep, met campagnes waar nodig

Sterke Positie
versterken van de positie van de doelgroep in hun werk- en leefsfeer en in de zorgsector.

Effectievere zorg
bijdragen aan de effectiviteit van de zorg voor en de ondersteuning van de doelgroep.

Betere Behandeling
verbetering van diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Sluiten