Onderzoek naar veerkracht en neurodiversiteit: iets voor jou?

Onderzoek naar veerkracht en neurodiversiteit: iets voor jou?

15 april 2024 door Julie Houben

Heb je zelf een vorm van neurodiversiteit óf ben je naaste van een neurodivergent persoon? Je kunt deelnemen aan een studie over veerkracht en neurodiversiteit. Wat is jouw kijk hierop?

Onderstaande oproep ontvingen wij van van een Vlaamse onderzoekster. Mooi thema. Het gaat om een online interview, voor zowel ervaringsdeskundigen als naasten. Iets voor jou en/of je naaste?

Mijn naam is Emma Moormann en ik ben een postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen. Samen met mijn collega Melissa Black (die werkt aan het Karolinska Instituut in Stockholm) ben ik bezig met een internationale focusgroepstudie waarin we willen verkennen wat neurodivergente mensen en hun naasten belangrijke factoren vinden voor veerkracht. Ook onderzoeken we hoe ze over veerkracht denken, of ze het een nuttig begrip vinden, en wat er volgens hen nodig is om een gelukkig leven te kunnen leiden.

We zijn op zoek naar kinderen, adolescenten en volwassenen met een atypische ontwikkeling én familieleden en andere naasten van neurodivergente mensen die willen deelnemen aan een online focusgroep of interview. We spreken onder andere graag met mensen met diagnoses van autisme, ADHD, dyslexie, dyscalculie, verstandelijke beperking, cerebrale parese (CP) en vroeggeboorte - én met naasten van deze mensen. Wie deelneemt ontvangt als dank een digitale kadobon.

Voor meer informatie en/of aanmelding: Interviewstudie Veerkracht en Neurodivergentie (qualtrics.com)

Sluiten