ADHD medicatie

Behandeling met medicijnen kan helpen als je, ondanks andere maatregelen, aanloopt tegen je beperkingen. Dit zijn meestal problemen op werk of school, of het sociale vlak. Het doel van medicatie is om de kwaliteit van leven beter te maken, zodat je je talenten kunt gebruiken en niet gefrustreerd raakt. Dat betekent ook dat er bij voorkeur geen of minimale bijwerkingen mogen zijn van medicatie. Het is belangrijk om samen met je behandelaar goed te blijven communiceren en evalueren om steeds de juiste dosering en de juiste medicatie te gebruiken op het juiste moment. 

De deskundige, dat ben je zelf – medicatie bij ADHD/ADD

Helaas hebben niet alle behandelaren, en zeker niet alle huisartsen, voldoende kennis over ADHD-medicatie. Daarom moet je zelf een beetje deskundig worden, aldus ADHD-expert Rob Pereira. In zijn folder De deskundige, dat ben je zelf – medicatie bij ADHD legt hij uit welke soorten ADHD-medicatie er zijn en wat de voor- en nadelen zijn. Ook lees je alles over doseringen, werking en eventuele bijwerkingen, het samen gebruiken van verschillende medicatievormen én de vergoedingsmogelijkheden. Aan bod komen o.a.:

  • (dex-)methylfenidaat kort of langwerkend
  • dexamfetamine, dexamfetamine retard
  • atomoxetine
  • guanfacine
  • en andere middelen
Informeer je goed over werking én bijwerkingen van medicatie

De stelregel is: neem precies zoveel medicatie als nodig is: niet te kort of te lang, niet te weinig maar vooral ook niet teveel! Dus accepteer ernstige bijwerkingen niet: als je bijvoorbeeld een “zombie” wordt, gaat er iets verkeerd. Dit mag niet voorkomen!

De belangrijkste trefwoorden zijn:

Communicatie met je hulpverlener en andere betrokkenen over;
Evaluatie van effect en eventuele bijwerkingen waar je niet mee moet doorlopen;
Anticiperen op de komende dag, rekening houden met wat er komen gaat, extra drukte, cyclus;
Autonomie: zelf de regie houden, zelf zo nodig de medicatie aanpassen (iets meer of iets minder nemen binnen bepaalde grenzen, zo nodig stoppen en overleggen).

ADHD-medicatie en zwangerschap

Wat doe je met ADHD medicatie als je zwanger wil worden? Gelukkig komt daar steeds meer onderzoek naar, zodat je een goede afweging kunt maken. Recent onderzoek uit februari 2023 laat zien dat er geen verhoogd risico is als de moeder tijdens haar zwangerschap ADHD-medicatie gebruikt. Dit geldt zowel voor eventuele impact op de groei, als eventuele ontwikkeling van een neurologische ontwikkelingsproblemen. Het onderzoek is gedaan bij alle veel gebruikte medicatie-varianten voor ADHD. Aldus deze korte samenvatting van het onderzoek (in het Engels).

Kijk- en luistertips over ADHD en medicatie

ADHD-medicatie expert Rob Pereira vertelt in 2 afleveringen van de podcast ADHD Dingen alles wat je wilt weten over ADHD en medicatie. Dit is deel 1 en dit is deel 2. Verder vind je op ons YouTube kanaal meerdere webinars over ADHD en medicatie met Rob Pereira. (Tip: tik 'medicatie' in het zoekvenster binnen ons kanaal, dan vind je ze meteen).

Sluiten