Een betrouwbare online dyslexietest

Pianoleraar en psycholoog Peter Tamboer promoveerde op het onderwerp ‘Diagnostiek van dyslexie’. Volgens hem is dyslexie is een natuurlijke variatie in het brein en geen stoornis. Op basis van zijn onderzoek ontwikkelde Tamboer een aantal dyslexietesten die een bredere kijk geven op dyslexie dan de gangbare testen. Ze zijn net zo betrouwbaar als de officiële testen, zeer betaalbaar (een paar euro) en online toegankelijk. Helaas krijg je er geen dyslexieverklaring mee. Maar wel een schat aan inzichten over je zwakke én sterke kanten. En niet alleen puur op het gebied van taal. Eigenlijk neemt de test alle vormen van neurodiversiteit mee, die impact hebben op het leren.

Dyslexiest vanaf 14 jaar

Voor (jong) volwassenen vanaf 14 jaar ontwikkelde Tamboer de Meervoudige Digitale Diagnostische Dyslexie Test (MDDDT), een combinatie van een diagnostische vragenlijst en een dyslexietest. De diagnostische vragenlijst geeft inzicht in schoolse vaardigheden op het gebied van taal, rekenen, geheugen, aandacht, concentratie en planning. De resultaten hiervan zijn een goed uitgangspunt voor verdere ontwikkeling of coaching.

De ingebouwde dyslexietest brengt de kenmerken die wijzen op dyslexie even gevalideerd en betrouwbaar in beeld als ieder ander dyslexieonderzoek. De resultaten hiervan worden helaas niet erkend door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Je krijgt met deze test dus geen officiële dyslexieverklaring die toegang geeft tot vergoede dyslexiezorg of voorzieningen binnen onderwijs of werk. De MDDDT is vriendelijk van prijs en wordt digitaal afgenomen en verwerkt.

Dyslexietest voor kinderen tot 14 jaar

Voor basisschoolleerlingen vanaf groep 6 en voor leerlingen in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs ontwikkelde Tamboer de Diagnostische Vragenlijst Leren en Ontwikkelen (DVLO) en de Dyslexie OpsporingTest (DOT).

De DVLO brengt in kaart:
-welke manieren van leren (visualiseren, herhalen, begrijpen, in een context plaatsen, in stukjes verdelen) een leerling vaak of weinig toepast;
- in welke schoolvaardigheden een leerling zich sterk of zwak voelt;
- of er bij leerlingen aanwijzingen zijn voor dyslexie, dyscalculie, ADHD en autisme.

De DVLO geeft veel inzicht –ook voor de leerlingen zelf - en is heel geschikt voor klassikale toepassing, als uitgangspunt voor dyslexiecoaching of voor privé gebruik. De DOT is een klassiek dyslexieonderzoek, gericht op taalmoeilijkheden. Deze test is in revisie en komt in september 2024 op de markt.

Waar kan ik de dyslexietesten doen?

De vragenlijsten en tests zijn te vinden op de website van Psi Testuitgevers. Zowel de tests als deze website worden regelmatig vernieuwd en uitgebreid, waardoor er soms iets fout gaat. Neem dan meteen via de mail of telefonisch contact op, dan wordt het opgelost.

Meer weten?

Kijk voor de ontwikkeling van niet-schoolse vaardigheden als creativiteit, probleemoplossend vermogen en onderzoekend leren verder op de websites van Impuls & Woortblind, HOI-Foundation, Dynamika, nelhofmeester.nl en Madebydyslexia.

Sluiten