Met ADHD nog steeds geen AOV

Met ADHD nog steeds geen AOV

13 november 2023 door Julie Houben

Heb jij ADHD of ADD en herken je dit? Je bent ondernemer en de zaken gaan goed. Dus je vraagt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aan. Maar wat blijkt? Je krijgt een brief dat je een hogere premie moet betalen en/of dat de verzekering niet uitkeert bij ‘psychische problemen’.

Je denkt: 'Wat is dit? Iedereen kan toch psychische problemen krijgen? Waarom krijg ik dan geen uitkering?'

ANTWOORD: Omdat je ADHD hebt. En dat is volgens verzekeraars een verhoogd risico waarvoor je extra premie moet betalen of waardoor je minder dekking krijgt.

Mag een verzekeraar dat zomaar doen?

Wij vinden van niet. Sinds de uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling voor Chronisch zieken en gehandicapten (Wgbh/cz) met de terreinen ‘goederen en diensten’ in 2017 mogen verzekeraars niet meer zonder duidelijke onderbouwing mensen op grond van een diagnose ADHD anders behandelen dan mensen zonder die diagnose.

Waarom krijg ik dan toch deze brief?

Omdat verzekeraars wel hun premies of dekking mogen aanpassen als er aantoonbaar hoger risico is bij bepaalde groepen. Neem het voorbeeld van hogere premies voor opstalverzekeringen bij huizen met een rieten dak. Dat mag, want er is aantoonbaar hoger risico op grote schade bij brand.

De vraag bij ADHD is of dit echt een aantoonbaar risico is dat je bij elk individu met ADHD standaard kunt meewegen in de premie of dekking. Wij denken van niet en vinden dat verzekeraars dan maar eens met onderzoeken moeten komen die glashard aantonen: ondernemers met de diagnose ADHD hebben een aantoonbaar hoger risico op uitval dan ondernemers zonder de diagnose.

Welke onderzoeken tonen ADHD-risico aan?

Wij denken dat verzekeraars zich bij hun risico-inschattingen rond ADHD baseren op onderzoeken die niet matchen met de groep ondernemers met ADHD, zoals:
-onderzoeken over werknemers die uitvielen en waarbij daarna pas ADHD is vastgesteld (onbehandelde ADHD geeft de meeste problemen!);
-onderzoeken onder werknemers in loondienst, wat echt iets anders is dan mensen die als zelfstandige werken;
-onderzoeken naar werknemers/mensen die véél last hebben van hun ADHD en/of veel comorbiditeit hebben naast hun ADHD;
-onderzoeken uit het buitenland die niet 1 op 1 toepasbaar zijn op de Nederlandse situatie.

ADHD is goed behandelbaar

Dit geeft een vertekend beeld van de risico’s van ADHD. Want ADHD is goed behandelbaar. En reken maar dat een ondernemer met ADHD die voldoende verdient om een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te vragen zijn/haar ADHD aardig onder controle heeft. Wij denken dan ook dat ondernemers met ADHD misschien helemaal geen aantoonbaar hoger risico op uitval hebben dan ondernemers zonder ADHD.

Meldpunt ADHD en AOV

Wat we vooral nodig hebben om verzekeraars te overtuigen dat ze ADHD’ers onterecht afwijzen, is meer data. Onderzoeksgegevens maar ook ervaringen. Hoeveel mensen met ADHD vragen een AOV aan? Worden die altijd afgewezen en/of moeten ze meer premie betalen voor minder dekking? Hoe lang runnen die aanvragers hun onderneming zonder ziekte-uitval?

Heb jij (ooit) een aanvraag voor een AOV gedaan? Vul de korte vragenlijst in van ons Meldpunt Arbeidsgeschiktheidsverzekeringen bij ADHD.

Pas maatwerk toe!

Zolang er geen harde cijfers zijn over de specifieke subgroep ‘ondernemers met ADHD’, zeggen wij tegen verzekeraars: pas maatwerk toe:
-Handel in lijn met het VN-Verdrag en span je in om NIET te discrimineren op grond van -in dit geval- een diagnose ADHD.
-Kijk naar hoe vaak mensen ziek zijn geweest, hoe succesvol hun bedrijf is, ga in gesprek met de ondernemer.
-Vraag hoe hij/zij functioneert met ADHD.
-Wees inclusief in plaats van star en angstig.

En zorg dat ondernemers met ADHD niet levenslang onverzekerd blijven op grond van onderzoeken die niet over hun gaan.

Wil jij met ons een klacht indienen tegen een verzekeraar?

Het lijkt erop dat ons pleidooi niet aankomt. En de wetgever wordt pas wakker als er veel klachten komen over deze verzekeringsdiscriminatie. De nieuwe WGBH/cz geeft ons de basis om hier een klacht tegen in te dienen.

Maar dan moet er wel iemand zijn die dit wil doen!
Wil jij met ons deze stap zetten?
Mail ons: info@impulsenwoortblind.nl

Sluiten