Kamermotie: stop met rijbewijskeuringen ADHD en autisme

Kamermotie: stop met rijbewijskeuringen ADHD en autisme

10 april 2024 door Julie Houben

Update 9 april: de motie van NSC en GroenLinks-PvdA die oproept tot afschaffing van de rijbewijskeuring voor iedereen met ADHD en autisme is aangenomen door de Tweede Kamer.

Stop met de zinloze rijbewijskeuringen voor mensen met ADHD en autisme. Dat staat in de motie die Kamerleden Agnes Joseph (NSC) en Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA)NSC op 3 april indienden. Psychiaters kunnen veel nuttigere dingen doen en deze mensen kun je gewoon op hun rijvaardigheid beoordelen, net als ieder ander, aldus de Joseph en Westerveld.

Omstreden medische keuring

Wij zijn ontzettend blij met deze aangenomen motie, die voor ons de spijker op zijn kop slaat. De motie werd op 3 april ingediend tijdens een debat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Agnes Joseph vroeg demissionair minister Conny Helder (VWS, VVD) om een toezegging dat de omstreden medische keuring gaat verdwijnen. Daarna diende het Kamerlid een motie in waarin ze de regering verzoekt om de algemene medische keuring voor mensen met ADD, ADHD en autisme af te schaffen. Deze motie is ook ondertekend door Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA.

Nu doorpakken

Wij pleiten al jaren voor afschaffing van deze zinloze, discriminerende en veel te dure keuring. Na de cijfers in de Telegraaf van eind februari (slechts 1 op de 200 wordt afgekeurd!) zijn we een nieuwe lobby gestart in de vorm van gespreken met o.a. het ministerie van I en W en het CBR. We trekken hierbij samen op met de NVA (Ned. Vereniging voor Autisme). Zij zijn flink in het onderwerp gedoken en ontdekten veel onterechte aannames in het huidige keuringsbeleid.

Wij hebben inmiddels gesprekken met het CBR en beleidsambtenaren van het Ministerie van Infrastruvctuur en Waterstaat. Samen met de NVA gana we doorpakken, net zo lang tot de medische keuring voor het rijbewijs voor mensen met ADHD, ADD en autisme verleden tijd is.

Sluiten