Hulp en behandeling bij ADHD

Wat biedt de ggz

Als blijkt dat je problemen met aandacht, drukte en impulsiviteit jou of je omgeving zodanig in de weg zitten dat je daar hulp bij nodig hebt, dan kun je hulp zoeken in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Na onderzoek in een van de in ADHD gespecialiseerde ggz-instelingen, krijg je dan de diagnose ADHD (of niet) en kijk je samen met je behandelaar welke hulp het beste bij jou past.

Pschycho-educatie, gedragstherapie en schematherapie

Binnen de ggz zijn dit de meest gangbare behandelvormen voor ADHD:
Psycho-educatie is het vergroten van  je kennis over de diagnose ADHD en je behandelmogelijkheden. Het doel is dat je door informatie en adviezen inzicht krijgt in je eigen gedrag en waar dat toe kan leiden, zowel positief als negatief. Bij naasten zorgt psycho-educatie voor handvatten en meer begrip.
Cognitieve gedragsthepaie (CGT) kijkt naar welke gedachten je gedrag en gevoelens veroorzaken. Deze gedachten (cognities) worden vervolgens getoetst en bijgesteld, zodat ze beter kloppen en minder problemen geven.
Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is een vorm van gedragstherapie waarbij je leert je beperkingen te accepteren en hiermee om te gaan.
Schematherapie gaat over het herkennen en doorbreken van (oude) patronen. Een schema is een combinatie van opvattingen, herinneringen en bijbehorende emoties die mensen hebben over zichzelf, anderen en de wereld. Dit schema kan problemen veroorzaken. Schematherapie is erop gericht om de invloed van vroege, “ongezonde” schema’s af te zwakken en verandering aan te brengen in de patronen waarin je denkt, voelt en je gedraagt.

Begeleiding en ondersteuning via het sociale domein

Naast het behandelen van je symptomen, kan het goed zijn dat je op één of meerdere momenten ondersteuning en begeleiding nodig hebt op verschillende levensgebieden. Denk aan begeleiding bij werk, of om een goed dag- en nachtritme op te bouwen. Dit kun je in het sociale domein vinden, via de gemeente waarin je woont of via je werkgever.

Toolkit voor hulp en behandeling ADHD bij volwassenen

Om je een snel en goed overzicht te geven van behandelopties voor ADHD bij volwassenen, heeft MIND samen met Impuls & Woortblind de Toolkit Samen Beslissen bij ADHD voor volwassen ontwikkeld. Daarin zitten 4 keuzekaarten met de belangrijkste behandelopties én zelfmanagementopties voor mensen met ADHD. Dit zijn de 4 kaarten: 
Keuzekaart 1: Psychologische behandelingen
Keuzekaart 2: Behandelingen met medicatie
Keuzekaart 3: Begeleiding en zelfmanagement
Keuzekaart 4: Ondersteuning, participatie en hulp voor naasten

KIJK HIER voor de complete Toolkit Samen Beslissen bij ADHD.

Medicatie bij ADHD

Medicatie kan zeker helpen als je ADHD hebt. Het is zeker geen 'must'. Het is vaak wel een puzzel om te vinden welke medicatiesoort en dosering het beste bij jou past. Meer over ADHD-medicatie.

Overige behandelingen voor ADHD

Naast het reguliere aanbod van behandelingen voor ADHD van de meeste ggz-instellingen, is er ook nog een aanbod van niet-reguliere behandelingen. Voor deze behandelmethoden geldt dat ze (nog) niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het College van Zorgverzekeringen (CVZ) oordeelt daarom ook dat ze niet voor vergoeding in aanmerking komen. Het is de keuze aan een zorgverzekering om dergelijke behandelingen in een aanvullend pakket aan te bieden. Lees meer over een aantal bekende alternatieve behandelmethoden voor ADHD.

Naasten in Kracht

De website van Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met o.a. ADHD of ADD. Maar ook als je zelf ADHD/ADD hebt, word je echt wijzer van deze website. Kijk op www.naasteninkracht.nl voor informatie en tips over o.a. grenzen stellen, effectief communiceren, maar ook praktische dingen rond wonen, begeleiding of financiën.

 

Sluiten