Kenmerken ADHD

Volwassenen met ADHD hebben vanaf de vroege jeugd vaker en sterker dan gemiddeld last van aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit, moeite met sommige executieve functies en hyperactiviteit. Ook een laag zelfbeeld, moeite met emotieregulatie en met het verwerken van prikkels zie je vaak bij mensen met ADHD.

Aandachts- en concentratieproblemen

Volwassenen met ADHD hebben moeite hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor hun concentratie. Het is niet zo dat iemand met ADHD zich nooit kan concentreren. De concentratie kan tijdelijk goed zijn als zich iets nieuws of interessants voordoet. Bij saaie, langdurige taken is het moeilijk voor een volwassene met ADHD zich te concentreren.

Impulsiviteit

Voorbeelden van impulsiviteit zijn: dingen doen zonder na te denken, het antwoord eruit flappen voordat de vraag is afgemaakt, snel banen aangaan en opzeggen en ondoordacht geld uitgeven. Het ontbreekt volwassenen met ADHD aan een innerlijke controle die de remfunctie van het gedrag regelt.

Executieve functies

Behalve problemen met concentratie en impulsiviteit hebben mensen met ADHD vaak ook problemen in de executieve functies van de hersenen. Executieve functies zijn belangrijk voor doelgericht en aangepast gedrag. Voorbeeld van dingen die meer moeite kosten zijn: planning, organisatie, het onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, het nakomen van afspraken.

Hyperactiviteit

Er zijn drukke en beweeglijke volwassenen met ADHD (moeite hebben om stil te zitten of te stoppen met praten bijvoorbeeld), maar bij een grote groep uit de hyperactiviteit zich als een gevoel van continue innerlijke onrust.

Laag zelfbeeld

Doordat iemand al zijn leven lang te horen heeft gekregen dat hij meer zijn best moet doen, minder druk moet zijn, etc. Dit terwijl iemand vaak wel zijn best doet en toch de dingen niet voor elkaar krijgt.

Emotieregulatie

Ookal is dit geen officieel ADHD-kenmerk, voor veel volwassenen met ADHD is gebrekkige emotieregulatie één van de meest belastende aspecten in het omgaan met ADHD. Hier vind je meer informatie en tips.

Overprikkeling en onderprikkeling

In de lijstjes met 'niet officiële ADHD-kenmerken' zie je het vaak staan: gevoeligheid voor prikkels. Vaak denken we dan meteen aan overprikkeling. Veel onbekender is onderprikkeling. In dit artikel een beschrijving van beide. En waarom het ook tegelijkertijd voor kan komen. Sommige mensen met AD(H)D herkennen ook veel in HSP ofwel hoogsensitiviteit.

Misschien herken je dit ook?
Elke persoon met ADHD is uniek. Grote kans dus dat jij niet alle bovengenoemde ADHD-kenmerken kunt afvinken. We kunnen het lijstje trouwens ook nog langer maken. Zo hebben veel mensen met ADHD ook last van slaapproblemen, en is een duurzame partnerrelatie (inclusief seksualiteit) vaak ook een uitdaging.

Kijk op onze pagina ADHD en comorbiditeit voor meer kenmerken, problemen en (brein)eigenschappen die vaak samengaan met ADHD.

Sluiten