impulsenwoortblind logo
dsc_0081.jpg
impulswoortblind logo

Impuls & Woortblind ledenvoordeel


Impuls & Woortblind biedt vele voordelen en extra's:

3x per jaar Impuls & Woortblind Magazine,
50% ledenkorting bij themabijeenkomsten,
Advies, informatie en belangenbehartiging,
het Netwerk Volwassenen met dyslexie,
en AD(H)D cafés door het hele land.


Verschillende aanbieders geven korting op o.a. coaching aan leden van Impuls & Woortblind.


Dus waar op nog wachten?

Klik hier om lid te worden.


Vergoeding verzekering

Kijk hier welke verzekeringen ons lidmaatschap vergoeden.

werkgroep onderwijs impuls en woortblind

 

De Werkgroep Onderwijs van Impuls & Woortblind komt op voor kinderen en studenten die de aansluiting met het onderwijs dreigen mis te lopen als gevolg van een neurodivergente beperking; we noemen hierbij dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en autisme.

 

Wij zetten daarbij onze kennis en ervaringsdeskundigheid in d.m.v. kennisoverdracht, reageren op actuele ontwikkelingen en laten onze stem horen daar waar nodig binnen politiek, bedrijfsleven, overheid en zorg.

 

‘De hobbels wegnemen die wijzelf in het onderwijs tegenkwamen’, zo vatte voorzitter Roel Huizen het doel samen van de Werkgroep Onderwijs van Impuls & Woortblind die 16 juli 2016 werd opgericht. ‘Voorop staat dat iedere leerling en student zich veilig en geaccepteerd moet voelen in het onderwijs. Want ondanks alle voorzieningen, protocollen en leerlingvolgsystemen gaat er veel mis,’ concludeerden de deelnemers aan deze oprichtingsvergadering. 

 

Wat we doen

 

De Werkgroep Onderwijs wil voorlichting gaan geven aan leerlingen, studenten en hun ouders.

Voorbeelden van onderwerpen die aandacht en actie vragen:

  • Onderwijsmedewerkers die ‘neurodivergente’ leerlingen zo snel mogelijk afschuiven;
  • Slechts 46% van de basisschoolleerlingen met een dyslexieverklaring maakt het traject af dat ze vergoed krijgen.
  • Er is geen onafhankelijke instantie (meer) die toezicht houdt op de naleving van de regelingen voor studeren met een functiebeperking.

De Werkgroep Onderwijs bestaat uit: Roel Huizen, Karin Jahromi, Léon Biezeman, Christian Boer, Nel Hofmeester, Tim Huinink en Roderik Plas.

 

Contactpersonen:

Roel Huizen: [email protected] - voorzitter

Karin Jahromi: [email protected]

Wat is jouw ervaring met het mbo?

 

Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap dwingt onderwijsinstellingen om werk te maken van inclusief onderwijs. Het mbo lijkt echter de dans te ontspringen en doet haar eigen ding. Inclusie lijkt hier nog ver weg.  Wat is jouw ervaring als mbo-student?

 

Mail ons! [email protected]

 

Inclusief onderwijs: geen gunst maar een recht aldus VN-Verdrag

 

Zo klonk de hoopgevende boodschap tijdens het jubileumcongres van handicap + studie. Het congres was leerzaam en inspirerend. Karin Jahromi van de Werkgroep Onderwijs was erbij. Ze is blij verrast om te horen dat de in werking treding van het VN-Verdrag voor gehandicapten en Chronisch Zieken onderwijsinstellingen verplicht om inclusief onderwijs te bieden. 'Het is nu niet meer een kwestie van wachten tot een student zich meldt en vraagt om een aanpassing: er moet al proactief gehandeld worden op vele fronten'.

 

LEES HIER het hele verslag van Karin Jahromi.

 

Van de presentaties en workshops zijn PDF’s beschikbaar op de website van Handicap + Studie. Zeer de moeite waard om deze eens door te nemen!

 

Standpunt inzake 'onterechte dyslexieverklaringen'

 

Ons eerste wapenfeit als werkgroep is een standpunt namens Impuls & Woortblind over de gang van zaken rond vermeende valse dyslexieverklaringen die te gemakkelijk afgegeven zouden worden.

 

Werkgroep-lid Nel Hofmeester heeft in het novembernummer 2016 van Impuls & Woortblind Magazine een helder artikel geschreven met daarin ons standpunt én een aantal praktische tips en adviezen aan studenten die hierdoor in de problemen komen. LEES HIER het artikel.

 

 

Studenten met een bijzonder brein hebben recht op gewoon meedoen

 

Studenten met een 'functiebeperking' zoals dat nu eenmaal wettelijk heet, hebben recht op een aantal aanpassingen op het vlak van examinering, studietempo en evt hulpmiddelen. Sinds de inwerkingtreding van het VN-verdrag voor Gehandicapten in juli 2016 is de druk op onderwijsinstellingen nog groter geworden om studenten inclusief onderwijs te bieden. Diversiteit moet de norm worden.

 

Maar hoe weet je wat je kan en mag vragen van jouw opleiding en hoe pak je dat aan?

Veel informatie vind je op de pagina Studeren met dyslexieDeze informatie geldt ook voor studenten met AD(H)D en dyscalculie.

 

In deze presentatie van Nel Hofmeester vind je ook veel informatie en tips over hoe de regelgeving is en wat jij kunt doen als je aanpassingen en/of ondersteuning nodig hebt.

 

Contact: 033 24734 84   I   Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk  I  [email protected]   |   Sitemap

Powered by : QualitySites4All